МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ВИЗНАНІ МІЖНАРОДНІ СЕРТИФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ

 

18 липня 2022 року

 

Сертифікація оцінювача – це визнання, що оцінювач досконально володіє методологією та практикою вартісної оцінки і може виконувати оцінку майна з дотриманням стандартів оцінки, які покладені в основу сертифікації. Орган, що сертифікує оцінювачів за основу бере визнані ним стандарти оцінки і відповідно з тим, що оцінювач освоїв ці стандарти і може успішно, базуючись на них, виконувати вартісну оцінку майна, присвоює звання оцінювачу.

 

 

Recognized-international-certifications-of-appraisers

 

 

Королівський Інститут Сертифікованих Експертів (RICS-Royal Institute of Chartered Surveyors) надає статус члена RICS (MRICS-Member of RICS) чи члена-кореспондента RICS (FRICS-Fellow of RICS) і в основу сертифікації покладає стандарти RICS. Стандарти RICS (остання редакція стандартів, так звана Червона книга, діє з 31 січня 2022 року, з дати вступу в дію останньої редакції Міжнародних Стандартів Оцінки (МСО-2022). Ця остання редакція стандартів RICS-2022 є фактично редакцією стандартів RICS Valuation-Global Standards-2021, де частину 6: Міжнародні Стандарти Оцінки замінено редакцією МСО-2022, яка стала діяти з 31 січня 2022 року). Стандарти RICS базуються на Міжнародних Стандартах Оцінки, які є стандартами для виконання оціночних завдань з використанням загальновизнаних концепцій та принципів і які сприяють прозорості та послідовності застосування найкращих світових практик оцінки.

 

В професійному стандарті PS1: «Відповідність стандартам, де оцінка забезпечується в письмовій формі «стандартів RICS-2022 наголошується, що визнаються МСО, Міжнародні стандарти етики та Міжнародні стандарти вимірювань. Крім того, стандарти RICS вимагають як обов’язкові вимоги для членів RICS і дотримання разом з частиною 6: МСО частин 1-5 стандартів RICS, які є додатковими до частини 6.

 

Таким чином, сертифікація RICS на статус МRICS чи FRICS базується в першу чергу, на МСО та на інших додаткових стандартах RICS.

 

Європейська Група Оціночних Асоціацій (TEGOVA-The European Group of Valuers Association) надає своїм членам – оціночним організаціям право на сертифікацію оцінювачів на статус Визнаний Європейський Оцінювач (REV-Recognized European Valuer) та статус Оцінювач житлової нерухомості TEGOVA) (TRV-TEGOVA Residential Valuer).

 

В розділі «Визнання і кваліфікації в TEGOVA» на стор. 317 стандартів TEGOVA під назвою Європейські Стандарти Оцінки 2020 (EVS-2020-European Valuation Standards 2020) вказано, що статуси REV і TRV є ознаками досконалості при оцінці нерухомості, які демонструють міжнародним і місцевим клієнтам, що оцінювач має достатню кваліфікацію для виконання оцінки за вимогами Європейських стандартів, сумісну з високими практиками оцінки.

 

Отже, статус REV і TRV оцінювачів гарантують, що оцінювач володіє кращими практиками оцінки нерухомості відповідно до вимог Європейських Стандартів Оцінки TEGOVA.

 

Всесвітня Асоціація Оціночних Організацій (WAVO-World Association of Valuation Organization) надає своїм членам – оціночним організаціям право на сертифікацію оцінювачів на статус Всесвітньо Визнаного Оцінювача (WRV-Word Recognized Valuer). WAVO не має своїх власних стандартів оцінки як RICS і TEGOVA і рекомендує своїм членам застосовувати у своїй діяльності Міжнародні Стандарти Оцінки.

 

Всесвітня Асоціація Оціночних Організацій (WAVO) і Рада з Міжнародних Стандартів Оцінювачів уклали Меморандум про співпрацю щодо визнання МСО членами Асоціації у своїй діяльності.

 

Таким чином, сертифікація на статус WRV є визнання того, що оцінювач має досвід з оцінки майна та майнових прав і володіє методологією вартісної оцінки у відповідності до Міжнародних Стандартів Оцінки.

 

Підсумовуючи можна стверджувати наступне:

 

1. Статус MRICS та FRICS оцінювача підтверджує, що оцінювач може здійснювати оцінку майна та майнових прав за вимогами МСО та стандартів RICS, головною складовою яких є МСО.

 

2. Статус REV та TRV оцінювача вказує, що оцінювач кваліфіковано здійснює оцінку нерухомості увідповідності з вимогами Європейських Стандартів Оцінки TEGOVA.

 

3. Статус WAVO WRV оцінювача, оскільки сертифікація проводиться на базі МСО, підтверджує, що оцінювач може здійснювати оцінку майна та майнових прав за вимогами МСО і є загально визнаним знаком оцінювача, що підтверджує можливість здійснювати вартісну оцінку для клієнтів на високому професійному рівні у всьому світі.