МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
Про Асоціацію
PDF Друк e-mail

THE PUBLIC ORGANIZATION
«PAN UKRAINIAN ASSOCIATION OF VALUATION SPECIALISTS»

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» (скорочена назва ВГО «АФО») – це безприбуткова громадська організація, членами якої є оцінювачі та інші громадяни, що працюють на ринку оцінювальних послуг, які зацікавлені у розвитку та підвищенні професійного рівня оцінювачів і оціночної діяльності в Україні.

 

about_us


Асоціація утворена згідно з Законом України «Про громадські організації», а відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» ВГО «АФО» визнана як саморегулівна організація оцінювачів України.

Свою діяльність «Асоціація Фахівців Оцінки» здійснює у відповідності до положень наступних нормативно-правових документів:

 • Конституції України;

 • Закону України «Про об’єднання громадян»;

 • Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність»;

 • Закону України «Про оцінку земель»;

 • інших Законів України та Статуту Асоціації.

 


Основні стратегічні завдання, які ставить перед собою
«Асоціація Фахівців Оцінки»


Серед основних стратегічних завдань, які ставить перед собою Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки», зокрема, можна виділити наступні:

 1. об’єднання оцінювачів, та інших фахівців України, пов’язаних з оціночною діяльністю, за для сприяння вдосконаленню всіх форм оціночної діяльності шляхом сумлінного, високопрофесійного надання різних видів оціночних послуг та підвищення рівня громадського контролю з боку АФО за оціночною діяльністю в Україні;

 2. захист законних, соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів;

 3. проведення освітньої та наукової діяльності в галузі оцінки майна та майнових прав;

 4. сприяння забезпеченню постійного підвищення рівня професійної підготовки членів Асоціації на базі сучасних теоретичних, методологічних напрямків оцінки майна та майнових прав;

 5. надання членам Асоціації інформаційно-консультаційних послуг з питань оцінки майна та майнових прав;

 6. сприяння правовому та економічному захисту членів Асоціації.

Повернутися на початок


Функції Асоціації


Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» створена для виконання наступних функцій:

 1. проведення освітньої та наукової діяльності в галузі оцінки майна та майнових прав;

 2. активної участі в законодавчих ініціативах, пов’язаних з підготовкою нових та удосконаленню існуючих нормативних актів;

 3. активної участі у розробці та впровадженні програм розвитку оціночної діяльності в Україні;

 4. подання пропозиції щодо участі своїх членів в роботі державних та недержавних органів з питань регулювання оціночної діяльності;

 5. визначення, узагальнення та впровадження серед членів Асоціації сучасного міжнародного досвіду з питань теорії, методології та практики оцінки майна та майнових прав шляхом проведення науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, круглих столів та інших заходів;

 6. надання членам Асоціації інформаційно-консультаційних послуг з питань оцінки майна та майнових прав;

 7. встановлення та підтримка ділових зв’язків з професійними громадськими організаціями фахівців у галузі оцінки та суміжних напрямків: спеціалістами ринку нерухомості, бухгалтерами, аудиторами, фінансовими аналітиками, торговцями цінними паперами, патентними повіреними та іншими фахівцями;

 8. встановлення та підтримка ділових зв’язків з міжнародними організаціями оцінювачів;

 9. сприяння оперативному отриманню членами Асоціації актуальної інформації з питань різних форм оціночної діяльності;

 10. створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, а також заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілей, в порядку, встановленому чинним законодавством України;

 11. представництва та захисту своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;

 12. активної участі у вдосконалені єдиних державних програм навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів України, в тому числі шляхом отримання вищої освіти за напрямком оцінки, перевірці набутих знань оцінювачами.

Повернутися на початок


Основні повноваження Асоціації


До основних повноважень Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки» належать:

 1. контроль за виконанням положень Національних стандартів та інших нормативно-правових актів з оцінки майна;

 2. забезпечення належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами членами організації;

 3. рецензування звітів про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами членами організації;

 4. участь у розроблені нормативно-правових актів з оцінки майна;

 5. участь у професійній підготовці оцінювачів;

 6. участь у складі Екзаменаційній комісії та Наглядової ради України з питань оціночної діяльності;

 7. захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних з оцінкою майна;

 8. сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;

 9. підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою в саморегулівній організації;

 10. сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванні суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права;

 11. встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення виконання ними вимог нормативно-правових актів з оцінки майна.

Повернутися на початок


Представництво Асоціації на території України


Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Фахівців Оцінки» станом на сьогоднішній день має 19 обласних осередків: Вінницький, Волинський, Житомирський, Запорізький, Івано-Франківський, Дніпропетровський, Київський, Кіровоградський, Львівський, Одеський, Полтавський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський, а також 2 осередки в м. Києві і в Республіці Крим.

Повернутися на початок