МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
Центр експертизи та оцінки
PDF Друк e-mail

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»

ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОЦІНКИ

Центр експертизи та оцінки (ЦЕО) – це громадська організація, членами якої є фахівців різних спеціалізацій, що працюють в галузі обігу культурних цінностей, які зацікавлені у розвитку та підвищенні свого професійного рівня. Центр утворений Громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (АФО) спільно з Національною академією керівних кадрів культури та мистецтва (НАКККіМ).

 

nakkkim

 

Центр експертизи та оцінки об’єднує в собі фахівців різних спеціалізацій, що працюють в галузі обігу культурних цінностей. Основним завданням ЦЕО є вироблення єдиної позиції у питаннях надання якісних послуг з незалежної оцінки культурних цінностей, їх мистецтвознавчої експертизи та атрибуції, а також створення умов для забезпечення якісної підготовки професіоналів з цього напрямку, координації їх діяльності і професійного захисту у спірних ситуаціях.

 

 

Центр експертизи та оцінки приділяє велику увагу створенню механізмів правового забезпечення процедур легалізації, збереження та обігу культурних цінностей на території України відповідно до міжнародних стандартів та норм міжнародного права.

 

support_02

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЮ
ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОЦІНКИ


 

 • Об’єднати на добровільних засадах під егідою однієї організації фахівців-професіоналів (незалежних оцінювачів, мистецтвознавців, експертів, реставраторів, юристів, нотаріусів та інших), суб’єктів господарювання (суб’єктів оціночної діяльності, громадські організації і т.п.), а також інших учасників (працівників музеїв, представників міністерств, відомств, місцевого самоврядування, міжнародних організацій та громадських об’єднань).
 • Забезпечувати організацію проведення мистецтвознавчих експертиз, досліджень, атрибуції, оцінки культурних цінностей.
 • Забезпечувати створення матеріально-технічної бази для здійснення комплексних досліджень культурних цінностей (металознавча експертиза, експертиза органічних сполук, гемологічна експертиза, ідентифікаційна експертиза, пробірна експертиза, інші види експертиз супутні з мистецтвознавством).
 • Забезпечити умови для доведення рівня якості робіт та послуг, пов’язаних з культурними цінностями, до рівня міжнародних стандартів.
 • Створити Експертну Раду для рецензування актів експертизи та звітів про оцінку.
 • Створити науково-методологічну базу шляхом проведення форумів з питань методології та практичної діяльності, що становлять спільний інтерес для налагодження взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, користувачами оцінки і мистецтвознавчої експертизи; здійснення спільних заходів в економічній, соціальній, культурній, науковій, правовій та адміністративній галузях, а також у галузі захисту прав та законних інтересів оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, експертів, та замовників послуг щодо культурних цінностей.

 

support_02

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОЦІНКИ


 

 1. Створення механізмів правового забезпечення процедур легалізації, збереження та обігу культурних цінностей на території України відповідно до міжнародних стандартів та норм міжнародного права.
 2. Протидія корупції у сфері легалізації, збереження та обігу культурних цінностей на території України.
 3. Участь в ревізії і становленні термінології в законодавстві при управлінні обігом культурно-історичних цінностей.
 4. Розробка методик, які мають за мету стандартизацію оціночних процедур, прийомів оцінки та проведення мистецтвознавчих досліджень, що наближаються до норм міжнародного права.
 5. Організації і функціонування системи автентичності, ідентифікації предметів культурно-історичної спадщини, експертизи, обліку і контролю.
 6. Оцінка якості виконаних актів експертизи та звітів про оцінку, їх рецензування, надання власних висновків щодо проведених експертиз та досліджень стосовно культурних цінностей.
 7. Створення та ведення реєстрів, баз даних, проведення внутрішнього моніторингу та контролю професійної діяльності своїх членів.
 8. Забезпечення колективного захисту членів Центру експертизи та оцінки та захисту законних прав користувачів послуг.

 

support_02

ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
ЦЕНТРУ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОЦІНКИ


 

 1. Організація професійної підготовки експертів та оцінювачів, проведення заходів з підвищення їх кваліфікації.
 2. Реклама та підтримка кваліфікації членів Центру експертизи та оцінки, високого рівня послуг на ринку культурних цінностей та серед потенційних замовників.
 3. Налагодження зв’язків із зарубіжними колегами на основі взаємодопомоги, обміну досвідом та спільної діяльності.
 4. Здійснення консультативної та посередницької діяльності, надання консалтингових послуг у сфері обігу культурних цінностей.
 5. Підготовка та видавництво періодичних видань, підручників, посібників, методик, рекомендацій, інших наукових та науково-популярних видань.
 6. Сприяння у встановленні прав власності на предмети культурно-історичної спадщини. Юридичне супроводження.
 7. Аналіз ринку культурних цінностей.
 8. Сприяння збереженню культурно-історичних цінностей, національного надбання.
 9. Формування «Кодексу поведінки» членів Центру експертизи та оцінки.
 10. Створення третейського суду для врегулювання спірних питань.

 

support_02

ПОДАРУНОК ВІД ЦЕНТРУ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОЦІНКИ


 

Шановні користувачі! Центр експертизи та оцінки пропонує до Вашої уваги підручник, призначений для студентів вищих навчальних закладів, пов’язаних зі зберіганням і обігом культурних цінностей і визначенням їхньої грошової вартості з різною метою. Він узагальнює основи знань, потрібні майбутньому експерту й оцінювачу культурних цінностей і предметів колекціонування. Розуміння та накопичення цих знань є проблемою і для практикуючих у цій галузі фахівців, які ще вчора не вбачали різницю між магазинним чеком на придбаний предмет та звітом про його оцінку, а зараз змушені користуватися, а то і робити такі звіти. Останнім часом у цій галузі з’явилися серйозні передвісники для застосовування у грошовій оцінці подібних предметів стандартних підходів і методів, так само, як вони застосовуються і до іншого майна: нерухомості, обладнання, транспорту і таке інше.

У підручнику подано огляд існуючих підходів, принципів і методів оцінювання, що вважаються на даний час класикою оцінки, особливості їхнього застосування при оцінці рухомих речей, які відносяться до культурних цінностей. Описи супроводжуються ілюстраціями і практичними прикладами. В книзі описуються й аналізуються також особливості найбільш відомих методів, створених спеціально для оцінки культурних цінностей.

 

Основи оціночної діяльності: підручник / Б.О.Платонов. – К.: НАКККіМ, 2013. – 227 с.

 

Повернутися на початок