МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
Керівні органи АФО
PDF Друк e-mail

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»

CТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ

Управління Асоціацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і підзвітності органів управління в ієрархічному порядку, дотримання дисципліни, врахування регламентуючих документів Асоціації.

Основою структури Асоціації є безпосередньо члени Асоціації, які об’єднуються у Обласні осередки (відділення) Асоціації. Обласні осередки (відділення) Асоціації можуть бути зареєстровані як юридична особа або легалізовані шляхом повідомлення згідно чинного законодавства України. Діяльність Обласних осередків (відділень) Асоціації здійснюється відповідно до Положення про Обласні осередки (відділення), затвердженого Радою Асоціації, або їх Статутів, текст яких погоджений на засіданні Ради Асоціації.

 

directors-and-officers


Асоціація має наступні керівні органи управління та контролю: З’їзд Асоціації (вищий колегіальний орган управління АФО), Рада Асоціації та Президія Асоціації на чолі з Головою АФО (керівні виконавчі органи АФО), Виконавчий комітет Асоціації на чолі з Виконавчим директором АФО (виконавчий орган АФО), Ревізійна комісія Асоціації (контролюючий орган АФО).

 

 

Керівництво АФО
Голова АФО

МАКСИМОВ
Степан Йосипович


Заступник Голови АФО ШЕВЧЕНКО
Валерій Анатолійович


Відповідальний секретар АФО ЛЕВЧЕНКО
Леонід Васильович


Виконавчий директор АФО ГОРОДНИК
Алла Григорівна 

Повернутися на початок


Члени Президії АФО


Президія АФО є керівним виконавчим органом Асоціації, що здійснює поточне та оперативне керівництво Асоціацією в період між засіданнями Ради АФО, а також контролює й регулює діяльність Виконавчого комітету АФО та інших статутних органів Асоціації або їх відокремлених підрозділів в межах своїх повноважень. До складу Президії АФО входять (як члени Президії):МАКСИМОВ
Степан Йосипович
Голова АФО


ШЕВЧЕНКО
Валерій Анатолійович
Заступник Голови АФО


ЛЕВЧЕНКО
Леонід Васильович
Відповідальний секретар АФО


КОЗЛОВ
Анатолій Михайлович
Голова Спілки оцінювачів України (СОУ)


МИРОШНИЧЕНКО
Тетяна Іванівна
Куратор з організаційної роботи АФО


ГАЙДУК
Валерій Якович
Директор Центру експертизи та оцінки (ЦЕО)


ПЛАТОНОВ
Борис Олексійович
Голова Наглядової ради ЦЕО


АНДРЄЄВ
Андрій Володимирович
Голова Експертної Ради АФО


ДЗЮБКО
Віктор Васильович
Куратор з освітньої роботи АФО


ПСЯРНЕЦЬКИЙ
Євген Валентинович
Адміністратор проекту «AFO-BASE»

Повернутися на початок


Члени Ради АФО


Рада АФО є керівним виконавчим органом Асоціації, що здійснює загальне керівництво Асоціацією в період між засіданнями З’їзду АФО, а також контролює й регулює діяльність Президії АФО та Обласних осередків (відділень) АФО. До складу Ради АФО входять (як члени Ради): Голова АФО, Заступник Голови АФО, Відповідальний секретар АФО, обрані на З’їзді Асоціації члени Президії АФО, а також Голови всіх зареєстрованих Обласних осередків (відділень) АФО, а саме:СОЛОМКО
Валерій Миколайович
Вінницький осередок


ДИНЬКОВСЬКА
Олена Володимирівна
Волинський осередок


МЕЛЬНИЧЕНКО
Олена Дмитрівна
Дніпропетровський осередок


АНДРУЩЕНКО
Ярослав Миколайович
Житомирський осередок


ЗУБАНОВ
Олексій Андрійович
Запорізький осередок


СВИНАРЕНКО
Ярослав Володимирович
Івано-Франківський осередок


ГОРОДНИК
Алла Григорівна
Київський обласний осередок


ШАШКІНА
Людмила Олексіївна
Київський міський осередок


СУРКОВ
Іван Євгенійович
Кіровоградський осередок


КОРАБЕЛЬНИКОВА
Наталя Олександрівна
Кримський республіканський осередок


ПОТИНСЬКИЙ
Антон Миколайович
Львівський осередок


САГАНОВИЧ
Андрій Іванович
Одеський осередок


ДУДКА
Оксана Миколаївна
Полтавський осередок


ШЕВИЧ
Тамара Євгеніївна
Сумський осередок


СУСЛОВ
Роман Володимирович
Тернопільський осередок


СЕРДЮКОВА
Інна Василівна
Харківський осередок


МАКУХА
Володимир Володимирович
Херсонський осередок


БАЦУРА
Олександр Степанович
Хмельницький осередок


КОЛЕСНІК
Людмила Йосипівна
Черкаський осередок


КІРІЯК
Сергій Анатолійович
Чернівецький осередок


КЕЙТА
Наталія Олексіївна
Чернігівський осередок

Повернутися на початок


Члени Ревізійної комісії АФО


Контроль за виконанням рішень та перевірка діяльності Асоціації, її структурних підрозділів і підприємств, створених за участю Асоціації, здійснюється Ревізійною комісією АФО, яка обирається З’їздом Асоціації та підзвітна йому. Ревізійна комісія АФО має консультативні і контрольні повноваження з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Асоціації. До складу Ревізійної комісії АФО входять:ШОМКО
Олег Сергійович
голова Ревізійної комісії АФО


БОГАТИРЕНКО
Ірина Олексіївна
член Ревізійної комісії АФО


ГЛІВІНА
Наталія Володимирівна
член Ревізійної комісії АФО

Повернутися на початок