МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

З ДЕМПІНГОМ ПОКІНЧЕНО: ВАРТІСТЬ ОЦІНОЧНИХ ПОСЛУГ

ДЛЯ ДЕРЖАВИ ТЕПЕР БУДЕ МАКСИМАЛЬНОЮ

 

10 лютого 2016 року

 

Днями Фонд державного майна України оприлюднив наказ №2075 від 31.12.2015 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190. Спробуємо дещо проаналізувати Додаток 5 даного Положення, який має назву «Послідовність визначення переможця конкурсу за основними критеріями», для того щоб спрогнозувати, якою тепер буде вартість оціночних послуг для держави.

 

 

Dumping-eliminated-01

 

 

З Додатку 5 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України №2075 від 31.12.2015 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №60/28190 від 15.01.2016, що має назву «Послідовність визначення переможця конкурсу за основними критеріями» розглянемо лише пункт 4 «Обрахування кількості балів за критерієм, наведеним в абзаці шостому пункту 6 розділу V Положення».

 

В ньому, серед іншого, стверджується наступне:

 

«Учаснику конкурсу, конкурсна пропозиція вартості робіт з оцінки якого дорівнює середньому арифметичному значенню, зараховується максимальна кількість балів – 70. Усім іншим учасникам конкурсу за їх пропозиції щодо вартості робіт з оцінки зараховується відповідна кількість балів за результатом проведеного за такою формулою розрахунку:

 

Dumping-eliminated-02

 

Результати розрахунків округлюються до другого знака після коми за правилами математичних обчислень. Однакові пропозиції учасників конкурсу отримують однакову кількість балів».

 

З цієї формули обрахунку кількості балів випливає, що якщо, наприклад, мінімальна конкурсна пропозиція буде в два рази менша за ціною від середньоарифметичної ціни пропозицій, то учасник конкурсу, який зробив таку пропозицію отримає лише – 35 балів.

 

А от якщо ціна пропозиції іншого учасника буде вищою на 45%, тобто буде в 1,45 рази більшою від середньоарифметичної ціни пропозицій, то такий учасник конкурсу отримає вже 38,5 балів. Якщо ж учасник конкурсу запропонує ціну пропозиції, яка буде на 30% вищою від середньоарифметичної ціни, то в такому випадку він вже може розраховувати на 49 балів.

 

Таким чином, вища ціна пропозиції дає перевагу учаснику конкурсу в балах (зрозуміло, що в певних межах) у порівнянні з нижчими цінами пропозицій. Виходить, якщо бали обраховуються за такою формулою, то всім конкурсантам найбільш вигідно ставити максимально дозволену ціну, наприклад – 199 тисяч гривень. У такому разі і середньоарифметичне значення буде 199 тисяч гривень і всі учасники конкурсу зможуть отримати по 70 балів. Якщо ж хтось з конкурсантів поставить меншу ціну, то вона за умовами обрахунку або зовсім не буде прийнята до уваги (відкинеться) як найменша і не вплине на величину середньоарифметичного значення, або ж, якщо таких менших цін від 199 тисяч гривень буде декілька, то тоді вони хоч і вплинуть на деяке зменшення середньоарифметичного значення, але всеодно будуть програшними за кількістю нарахованих на ці ціни балів, як було показано раніше.

 

Отже, якщо суб’єкти оціночної діяльності будуть ставити ціни пропозицій по максимуму, то тоді в програші буде завжди той, хто поставить найменшу ціну. Так, якщо в конкурсі приймають участь три або більше суб’єктів оціночної діяльності і всі, крім одного, поставлять 199 тисяч гривень, то тоді всі, хто виставив таку ціну пропозиції, наберуть максимальну кількість балів – 70. А той, хто виставить меншу (навіть, наприклад, в чотири рази) ціну пропозиції від 199 тисяч гривень (доречі, чим меншу тим гірше для самого учасника), набере у такому разі лише 17,5 балів.

 

Така магічна формула обрахунку балів безумовно вигідна для самих учасників конкурсу, особливо, якщо вони діють спільно і виставляють максимально можливі ціни пропозицій. А от чи вигідний такий обрахунок державним органам приватизації, які згідно цієї формули завжди будуть вимушені надавати перевагу (та ще й яку) саме тим суб’єктам оціночної діяльності, конкурсні цінові пропозиції яких будуть максимальними?

 

Час покаже…

 

Степан Максимов