МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТР ОЦІНЮВАЧІВ,

ЯКІ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИ НЕЗАЛЕЖНУ ОЦІНКУ У ВИПАДКАХ, ВСТАНОВЛЕНИХ

ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

 

17 жовтня 2018 року

 

12 жовтня 2018 року на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) опубліковано доопрацьований проект рішення даного державного колегіального органу «Про затвердження Положення про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства». Розробка та затвердження даного проекту Положення здійснюється НКЦПФР відповідно до пункту 24-1 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

 

 

Doopratsovanyy-proekt-rishennya-Natsionalnoyi-komisiyi-z-tsinnykh-paperiv-ta-fondovoho-rynku-Pro-zatverdzhennya-Polozhennya-pro-reyestr-otsinyuvachiv

 

 

У Пояснювальній записці до проекту рішення Комісії «Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства», йдеться про те, що Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 за №2210-VIІІ внесені зміни до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 за №448/96-ВР (із змінами), зокрема в частині розширення основних завдань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

 

Так, відповідно до пункту 24-1 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» серед основних завдань Комісії є встановлення вимог, визначення порядку ведення та ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку об’єктів оцінки у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства (далі – Реєстр).

 

З метою виконання зазначеного завдання, відповідно до наказу Голови Комісії від 21.03.2018 за №42 «Про створення робочої групи з питань визначення випадків залучення незалежних оцінювачів на фондовому ринку, встановлення вимог до незалежних оцінювачів, визначення порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства» створено робочу групу з представників Комісії та Фонду державного майна України.

 

За результатами робочих нарад та зустрічей із представниками Фонду державного майна України, обговорення та наданих пропозицій, Комісією розроблено проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства».

 

 

РОЗРОБЛЕНИЙ РЕГУЛЯТОРНИЙ АКТ  |  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

Також, Комісією були проведені численні робочі наради із представниками саморегулівних організацій оцінювачів, міжнародних організацій, що об’єднують оцінювачів (Європейська Група Національних Оціночних асоціацій TEGoVA, Міжнародна організація оцінювачів RICS), міжнародною асоціацією АССА та міжнародною організацією CFА, за результатами яких було, зокрема, досягнуто розуміння щодо необхідності отримання оцінювачами європейських/міжнародних сертифікатів з метою підвищення якості професійної оціночної діяльності.

 

Так, проектом рішення визначено порядок ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства та встановлено вимоги до таких оцінювачів.

 

Проект рішення був схвалений рішенням Комісії від 17.07.2018 за №493 та оприлюднений на офіційному веб-сайті Комісії 23.07.2018 у встановленому законодавством порядку для отримання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб та їх об’єднань.

 

Під час оприлюднення Комісією були отримані зауваження та пропозиції до проекту рішення від ГС «Українське об’єднання ринків капіталу», ГО «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів», ФОП Шушуріної Н.В., Професійної асоціації корпоративного управління, які були опрацюванні Комісією та частково враховані.

 

Проект рішення доопрацьований з урахуванням наданих зауважень та пропозицій, зокрема в частині, що стосується назви та структури документу, вимог до включення/виключення оцінювачів з Реєстру та виключення розділу щодо видачі Свідоцтва.

 

Доопрацьований проект рішення був розглянутий на засіданнях профільних Комітетів Комісії за участю представників професійних учасників фондового ринку та їх об’єднань. Доопрацьований проект рішення був схвалений рішенням Комісії від 11.10.2018 за №724 та оприлюднений на офіційному веб-сайті Комісії.