МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

НКЦПФР ОПРИЛЮДНИЛА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ

«ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ОЦІНЮВАЧІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИ

НЕЗАЛЕЖНУ ОЦІНКУ У ВИПАДКАХ, ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ

ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

 

25 липня 2018 року

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила на своєму офіційному сайті проект для обговорення «Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства». В проекті визначено вимоги до оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, та встановлено порядок ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

 

 

The-NSSMC-has-made-public-a-draft-Procedure-for-keeping-a-register-of-appraisers

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила на своєму офіційному сайті проект для обговорення «Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства». В проекті визначено вимоги до оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, та встановлено порядок ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

 

За інформацією НКЦПФР, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 за №2210-VIІІ внесені зміни до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», зокрема в частині розширення основних завдань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

 

Так, відповідно до пункту 24-1 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» серед основних завдань Комісії є встановлення вимог, визначення порядку ведення та ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

 

З метою виконання зазначених вимог розроблено проект рішення Комісії «Про затвердження Порядку ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства» (далі – проект).

 

В проекті визначено вимоги до оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства, та встановлено порядок ведення реєстру оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства.

 

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного нормативно-правового акту надсилаються поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, департамент систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду.

 

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, становить один місяць з дати оприлюднення проекту (дата початку обговорення – 24.07.2018, дата кінця обговорення – 24.08.2018).

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ОЦІНЮВАЧІВ | АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-ТЕСТ)

 

 

Відповідно до проекту Порядку, до Реєстру можуть бути внесені суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання (далі – СОД), які подали до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) документи відповідно до Порядку, за процедурою установленою цим Порядком, і зобов’язані відповідати наступним вимогам та, на протязі всього періоду перебування в Реєстрі, забезпечувати їх виконання:

 

 • внесені до Державного реєстру оцінювачів та СОД;

 

 • наявність чинного сертифікату за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності» (спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)», 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»);

 

 • наявність у штатному складі заявника не менш ніж 3 (трьох) оцінювачів, які здійснюють практичну оціночну діяльність на постійній основі та мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності» (спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)», 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»). Хоча б один із оцінювачів заявника повинен мати чинний сертифікат, виданий однією із міжнародних організацій (АССА/CFА) та обов’язково бути залученим до проведення оціночної діяльності за зазначеним напрямом;

 

 • у разі зменшення у заявника кількості оцінювачів, які здійснюють практичну оціночну діяльність на постійній основі, заявник повинен відновити потрібну кількість фахівців протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку;

 

 • не менш ніж як дві особи повинні мати трьохрічний практичний досвід з оцінки об’єктів оцінки за напрямом і спеціалізаціями, визначеними цим Порядком на дату внесення до Реєстру;

 

 • наявність не менш 3 звітів з оцінки об’єктів оцінки за напрямом і спеціалізаціями, визначеними Порядком, за останній рік до дати подання документів;

 

 • забезпечення належної якості виконаних робіт з незалежної оцінки об’єктів оцінки за напрямом і спеціалізаціями, визначеними Порядком, що підтверджується висновками рецензій експертних рад саморегулівних організацій оцінювачів про відповідність звітів про оцінку ознакам абзаців другого та третього пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 за №1440;

 

 • не пізніше 10 денного терміну інформування НКЦПФР про виникнення обставин, що мають суттєве значення при прийнятті рішення про внесення заявника та оцінювача до Реєстру (звільнення оцінювача із штатного складу заявника; позбавлення кваліфікаційного документа оцінювача; отримання/анулювання міжнародного сертифікату (АССА/CFА); підвищення кваліфікації оцінювача за напрямом та спеціалізаціями, визначеними Порядком; наявність обмежень у проведенні оцінки об’єктів оцінки за напрямом та спеціалізаціями, визначеними Порядком, в тому числі щодо порушень обмежень оцінювачами щодо проведення оцінки об’єктів оцінки у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства; наявність непогашеної судимості за корисливі злочини; наявності судових позовів до проведеної незалежної оцінки за напрямом і спеціалізаціями визначеними цим Порядком, в тому числі рішень судів, які набрали законної сили за фактами непрофесійної оцінки об’єктів оцінки).

 

У свою чергу, до Реєстру можуть бути внесені оцінювачі, які зобов’язані відповідати наступним вимогам та, на протязі всього періоду перебування в Реєстрі, забезпечувати їх виконання:

 

 • внесені до Державного реєстру оцінювачів та СОД;

 

 • мати чинні кваліфікаційні документи оцінювача за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності» (спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»);

 

 • відповідати вимогам щодо належного професійного досвіду згідно з цим Порядком;

 

 • забезпечувати виконання вимог щодо підтримання належної ділової репутації згідно з цим Порядком;

 

 • дотримуватися вимог щодо конфіденційності відповідно до укладених заявниками договорів із замовниками оцінки;

 

 • бути членом саморегулівної організації оцінювачів;

 

 • забезпечувати дотримання нормативно-методичних вимог, національних та міжнародних стандартів оцінки під час проведення незалежної оцінки;

 

 • забезпечувати подання на рецензування до експертної ради саморегулівної організації оцінювачів виконаних звітів про оцінку перед здаванням їх замовнику;

 

 • надавати роз’яснення та копії документів щодо змісту та обсягу виконаних робіт під час проведення оцінки об’єкта  оцінки на запити НКЦПФР.

 

Оцінювачі повинні відповідати наступним вимогам щодо належного професійного досвіду:

 

 • на дату внесення до Реєстру мати в особистому професійному доробку не менше 3 (трьох) звітів про оцінку об’єктів оцінки за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності» (спеціалізації 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)», 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»), що підтверджуються документом щодо діяльності та практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

 

 • вчасно підвищувати кваліфікацію у строки, встановлені законодавством з оцінки майна та професійної оціночної діяльності;

 

 • забезпечувати належну якість виконаних робіт з незалежної оцінки об’єктів оцінки у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства відповідно до цього Порядку, що підтверджується висновками рецензій експертних рад саморегулівних організацій оцінювачів про відповідність звітів про оцінку ознакам абзаців другого та третього пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 за №1440.

 

Оцінювачі повинні забезпечувати виконання наступних вимог щодо підтримання належної ділової репутації та ділової репутації заявника:

 

 • дотримуватися належної професійної поведінки у взаємовідносинах із  замовниками незалежної оцінки, уникаючи ситуацій, які можуть бути сприйняті або кваліфіковані як зговір з метою одержання наперед обумовленого результату оцінки;

 

 • забезпечувати належне реагування на письмові скарги, звернення, судові позови тощо, пов’язані із проведеною незалежною оцінкою;

 

 • уникати виникненню конфлікту інтересів під час укладення заявником договору на проведення оцінки, під час її проведення чи рецензування звіту про оцінку. Під конфліктом інтересів розуміються наступні випадки (але не виключно): конфлікт інтересів, пов’язаний із замовником оцінки; конфлікт інтересів, пов’язаний з результатами оцінки об’єкта у попередні періоди, у тому числі для інших цілей оцінки, якщо одержуваний результат оцінки суттєво відрізняється і не може бути пояснений суттєвими змінами, що відбулися у стані чи складі об’єкта оцінки; конфлікт інтересів в процесі рецензування, якщо оцінювач є членом експертної ради саморегулівної організації оцінювачів, яка здійснює рецензування (може бути усунений шляхом надання звіту про оцінку до іншої експертної ради саморегулівної організації оцінювачів, членом якої він є, або експертної ради іншої саморегулівної організації оцінювачів). У разі його наявності оцінювач повідомляє про це керівника заявника письмово. Якщо конфлікт інтересів не може бути усунений, оцінювач зобов’язаний відмовитися від проведення оцінки об’єкта оцінки;

 

 • діяти у суспільних інтересах, зокрема утримуватись від виконання вказівок замовника оцінки чи керівника заявника, які можуть завдати шкоду інтересам широкої громадськості, третіх осіб та дискредитувати його власну репутацію;

 

 • відмовитися від проведення оцінки у випадках неможливості збереження належної ділової репутації, забезпечення об’єктивної оцінки чи наявності будь-яких форм примусу, повідомивши про це письмово керівника заявника (або у разі потреби – замовника оцінки);

 

 • відмовитися від оцінки об’єктів оцінки у разі обмежень щодо проведення оцінки;

 

 • підтримувати добропорядні професійні взаємовідносини з іншими оцінювачами, зокрема повідомляючи їх на прохання про причини відмови від виконання оцінки об’єкта чи укладення договору на проведення оцінки об’єкта із замовником оцінки;

 

 • забезпечувати відображення у звіті про оцінку у разі наявності відповідних застережень, що пов’язані із оцінкою чи використаними для її проведення вихідними даними, з метою чіткого інформування про них користувачів звіту про оцінку.