МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ В 2016 РОЦІ

 

22 грудня 2016 року

 

Сьогодні, 22 грудня 2016 року, у Фонді державного майна України відбулося засідання колегії, під час проведення якої присутнім було презентовано офіційний «Звіт про роботу Фонду державного майна України в 2016 році». Даний документ підготовлено за дорученням Прем’єр-міністра для заслуховування на засіданні Кабінету міністрів України. Один з розділів даного звіту повністю присвячений питанням оцінки державного майна.

 

 

Zvit-pro-robotu-Fondu-derzhavnoho-mayna-Ukrayiny-v-2016-rotsi

 

 

Питанню оцінки державного майна присвячений окремий розділ 2.4 вищезазначеного звіту про роботу Фонду державного майна України в 2016 році, у якому, зокрема, говориться про те, що Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон про оцінку), Законом України «Про Фонд державного майна України», низкою законів про приватизацію, інших регуляторних законів та актів Уряду у різних галузях господарства на Фонд покладені повноваження з державного регулювання оцінки майна і професійної оціночної діяльності, забезпечення проведення оцінки майна, розробка методичного забезпечення визначення вартості майна для здійснення регуляторних функцій держави у питаннях управління державним майном, регулювання діяльності галузей паливно-енергетичного комплексу, оподаткування операцій з відчуження нерухомого майна в Україні тощо.

 

Основними завданнями Фонду у цій сфері, які вирішувалися, є:

 

 • повноваження з державного регулювання, ведення Державного реєстру оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності, Єдиної бази звітів з оцінки майна для цілей оподаткування, забезпечувати законність, відкритість і прозорість дій;

 

 • виконання оцінки та її рецензування для цілей приватизації, оренди, перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, відчуження, повернення майна в державну власність;

 

 • контроль за достовірністю і об’єктивністю оцінки державного майна;

 

 • методичне забезпечення оцінки майна, впровадження у практику міжнародних стандартів оцінки та найкращих міжнародних практик;

 

 • запровадження низки заходів з дерегуляції у цьому сегменті послуг в Україні;

 

 • створення умов для належної конкуренції серед суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються Фондом та його регіональними відділеннями для проведення оцінки, знизивши при цьому рівень корупційних ризиків;

 

 • налагодження активної співпраці Фонду із професійним середовищем, саморегулівними організаціями оцінювачів, залучаючи їх до виконання завдань Фонду і вирішення інших суспільно значимих питань, пов’язаних з оцінкою;

 

 • забезпечення належного реагування на скарги щодо якості роботи оцінювачів і оціночних компаній, у тому числі шляхом притягнення їх до відповідальності згідно із Законом про оцінку;

 

 • належне опрацювання запитів правоохоронних органів в частині проведення рецензування звітів про оцінку майна.

 

Відповідно до статті 4 Закону однією з форм оціночної діяльності є методичне забезпечення оцінки майна, що полягає в розробленні методичних нормативних документів з оцінки майна та наданні роз’яснень щодо їх застосування, в удосконаленні законодавчого та нормативного забезпечення оцінки.

 

З метою забезпечення підготовки рекомендацій щодо початкової ціни пакетів акцій об'єктів групи Г або паливно-енергетичного комплексу з урахуванням пропозицій робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, утвореною постановою кабінету Міністрів України від 24.06.2015 №525, а також інформації про актуальні на час підготовки зазначених рекомендацій значення ціноутворюючих факторів та підсумки попередніх продажів пакетів акцій подібних за галузевою ознакою товариств Фонд підготував до прийняття постанову Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 №566 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. №1891 і від 24 червня 2015 р. №525».

 

У зв’язку із набранням чинності Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №1891 (у новій редакції), розроблено наказ Фонду від 23.03.2016 №577 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року №105» та забезпечено реєстрацію в Міністерстві юстиції України 13.04.2016 за №546/28676.

 

За 11 місяців 2016 року за напрямком роботи у сфері нормативно-правового регулювання оцінки майна Фондом було забезпечено:

 

А) розробку, погодження та внесення таких проектів, які сприятимуть удосконаленню правового регулювання оцінки майна, прозорості та об’єктивності її проведення, зниження корупційних ризиків:

 

проекти Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» та Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» (знаходиться на розгляді у Кабінеті Міністрів України);

 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» (проект розроблено з урахуванням п.80 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року №803-р та листом від 24.11.2016 №10-36-22940 направлено на погодження до зацікавлених державних органів);

 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року №358 і від 10 вересня 2003 року №1440» (проект стосується оцінки для цілей оподаткування доходів фізичних осіб та ведення Єдиної бази звітів про оцінку, оприлюднений на сайті Фонду);

 

Б) затвердження наказом Фонду від 25.10.2016 №1929 Змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, які набрали чинності 18 листопада 2016 року і пов’язані з запровадження стимулюючого тарифу у галузі електроенергетики;

 

В) затверджено низку наказів, якими удосконалено систему конкурсного відбору виконавців робіт з оцінки державного майна, а також підготовлено зміни до них з метою впровадження електронної системи закупівель Прозорро;

 

Г) удосконалено низку наказів Фонду нормативного порядку, якими впроваджено низку норм з дерегуляції оціночної діяльності, які позитивно сприйняті професійною спільнотою, а також удосконалений порядок розгляду скарг на оцінку майна, посилена відповідальність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за якість оцінки майна.

 

Питання контролю за дотриманням вимог законодавчих та нормативних документів про оцінку майна суб’єктами оціночної діяльності-суб’єктами господарювання знаходиться під постійною увагою Фонду державного майна України. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 №3 «Про порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» проводиться постійна робота з поповнення та актуалізації даних Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Станом на 30.11.2016 Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності містить дані про 12506 оцінювачів та інформацію про 7476 суб’єктів оціночної діяльності, з них оприлюднена інформація про 2933 суб’єкта оціночної діяльності, які на поточний час мають діючі сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, на офіційному веб-сайті Фонду. Слід зазначити, що діючі кваліфікаційні документи оцінювачів на даний час мають 5,3 тисячі оцінювачів; інші оцінювачі призупинили свою діяльність в основному через загальноекономічні причини.

 

Згідно зі статтями 15, 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положенням про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженим наказом Фонду від 13.11.2002 №1997, у 2016 році склали іспит 447 оцінювачів об’єктів у матеріальній формі (79,7% від усіх, хто брав участь у кваліфікаційному іспиті) та 23 оцінювача бізнесу (53,5% від усіх, хто брав участь у кваліфікаційному іспиті). Водночас за результатами розгляду Екзаменаційною комісією скарг та результатів рецензування у 2016 році прийнято рішення щодо притягнення до відповідальності за неякісну оцінку 60 оцінювачів.

 

Станом на 01.12.2016 з початку року Фондом видано 970 сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, 511 юридичним особам та 459 фізичним особам – підприємцям, за які за кодом класифікації доходів бюджету 22011800 «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності» суб’єктами господарювання перераховано 49470 грн. За звітний період Фондом анульовано 279 сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності переважно через порушення норм чинного законодавства.

 

Упродовж 2016 року на ринку оцінки державного майна працювали 552 суб’єкти оціночної діяльності-суб’єкти господарювання, які надавали послуги з оцінки майна Фонду державного майна та органам місцевого самоврядування. В порівнянні з 2015 роком, цей показник збільшився 10,2 відсотка. Фондом у 2016 році впроваджено нове Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, що затверджене наказом Фонду від 31 грудня 2015 року №2075 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/228190. Завдяки запровадженій системі відбору, в якій переможцем визнається суб’єкт , що набрав найбільшу кількість балів, а не суб’єкт, якого вибрала комісія, Фондом фактично знижено рівень корупційних ризиків та антиконкурентних дій: значно збільшилася кількість учасників конкурсів (тільки у Фонді за 2016 рік їх було 424, при цьому середня кількість учасників конкурсів у розрахунку на 1 об’єкт зросла на 50%.

 

На виконання положень статті 23 Закону співробітниками регіональних відділень Фонду, центрального апарату Фонду, що мають право здійснювати рецензування, за даними Автоматизованої підсистеми (АПС) «Рецензент» прорецензовано та надано висновки щодо 5700 звітів про оцінку державного майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності.

 

Загальна кількість прорецензованих звітів про оцінку майна збільшилась на 8,7 % відсотків (див.таб., що свідчить про аналогічну активність на ринку оцінки об’єктів оренди, продажу об’єктів державного та комунального майна за 11 місяців 2016 року. Однак слід зауважити, що обсяг навантаження на одного рецензента ФДМУ за останні три роки збільшився майже втричі: у 2013 році в ФДМУ працювало 196 оцінювачів, у 2016 році – 77, при цьому кількість оцінок, які виконуються і рецензуються за 11 місяців 2016 року у порівнянні з 2013 роком збільшилося на 77%.

 

Результативні показники рецензування звітів про оцінку майна у регіональних відділеннях та центральному апараті Фонду за 11 місяців 2016 року: чисельність суб’єктів оціночної діяльності, що працювали на ринку оцінки державного та комунального майна – 552; кількість прорецензованих звітів про оцінку майна – 5700, з них класифіковано на відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна: звіти, що повністю відповідають таким вимогам – 67; звіти, що в цілому відповідають таким вимогам – 5031; звіти, що не повною мірою відповідають таким вимогам – 531; звіти, що не відповідають таким вимогам – 71.

 

Найбільшу кількість рецензій за 11 місяців 2016 року здійснили рецензенти у регіональному відділені по м. Києву (703), Харківському (515), Дніпропетровському (361), Львівському (363) регіональному відділенню та у Центральному апараті Фонду 561 рецензія. Завдяки створеній у Фонді автоматизованій підсистеми «Рецензент» за період з 01.01.2016 по 30.11.2016 отримано від регіональних відділень та підрозділів центрального апарату Фонду інформацію про виконання 6766 рецензій, які занесені до бази даних автоматизованої системи «Оцінка». Ці дані згідно з новим порядком конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, що набрав чинності на початку 2016 року, використовуються в процесі оцінки пропозицій учасників конкурсів і наразі Фонд працює над оприлюдненням на сайті Фонду вказаної інформації, що постійно оновлюється, для забезпечення широкого доступу громадськості до неї.

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 №358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» (із змінами):

 

 • станом на 31.11.2016 мають доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку 2866 суб'єктів оціночної діяльності з метою внесення ними інформації, яка міститься у звітах про оцінку;

 

 • за період з 01.01.2016 по 30.11.2016 надано доступ до Єдиної бази даних звітів про оцінку за письмовими зверненнями суб’єктів оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування 271 суб'єктам оціночної діяльності, у тому числі за листопад місяць – 21 суб’єкту.

 

Загалом станом на кінець листопада 2016 року 2866 суб‘єктів оціночної діяльності мають право на надання послуг з оцінки для цілей оподаткування. Отже можемо констатувати, що у зазначеній сфері оціночної діяльності Фондом повністю подолана монополізація ринку, яка була запроваджена у 2013 році постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 №231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (скасована постановою Кабінету Міністрів України 21.08.2014 №358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна»).

 

В Єдиній базі звітів про оцінку для цілей оподаткування за 11 місяців 2016 року зареєстровано 608 688 звітів про оцінку нерухомого майна фізичних осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року цей показник зріс на 32%, що свідчить про пожвавлення активності громадян на ринку нерухомості. Водночас Фонд через недосконалість існуючого інформаційно-технічної оболонки Єдиної бази та відсутності повноважень про витребування звітів про оцінку для рецензування у разі надходження скарги, визначених постановою Кабінету Міністрів України №358, Фонд позбавлений можливостей оперативного реагування на факти заниження вартості в процесі такої оцінки. Для вирішення цього питання Фондом підготовлені відповідні зміни до вказаної постанови, які обговорені із оціночної громадськістю та проходять юридичну експертизу Фонду для подання на розгляд Уряду згідно з регламентними вимогами.