МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УКРАЇНІ:

ХТО МОЖЕ ПРОВОДИТИ ОЦІНКУ

 

08 червня 2016 року

 

Вже майже рік минув з того моменту, як за ініціативи Мінекономрозвитку в нашій державі було відмінене ліцензування землеоціночних робіт. Незважаючи на це, досі залишається актуальним питання щодо того, хто все ж таки має право здійснювати експертну грошову оцінку земельних ділянок в Україні. Основна проблема у вирішенні даного питання на сьогоднішній день криється у окремих колізійних нормах, які наявні у чинному законодавстві. Саме про це більш детально.

 

 

Expert-money-evaluation-of-land-plots-in-Ukraine

 

 

До 28 червня 2015 року в нашій державі діяв Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», прийнятий ще 01.06.2000 за №1775-III. Згідно статті 9 даного закону ліцензуванню в Україні, станом на початок червня 2015 року, підлягали 45 видів господарської діяльності, зокрема, і проведення землеоціночних робіт та земельних торгів. Проте, з 28 червня 2015 року даний закон втратив чинність у зв’язку із набранням чинності Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року за №222-VIII. Згідно статті 7 цього закону перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, було скорочено з 45 до 30, ліцензування землеоціночних робіт було відмінене. Пункт 2 статті 8 даного закону передбачає, що у разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії, видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними.

 

Таким чином, починаючи з 28 червня 2015 року всі видані раніше Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Державним комітетом України по земельних ресурсах, Державним агентством земельних ресурсів України) ліцензії на здійснення землеоціночних робіт автоматично стали недійсними, а сам Держгеокадастр втратив повноваження органу ліцензування землеоціночних робіт, оскільки даний вид господарської діяльності не підлягає ліцензуванню.

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 за №222-VIII, статтею 21 цього Закону (пункт 24) передбачено внесення відповідних змін в Закон України «Про оцінку земель». Після внесення відповідних змін, в діючій редакції Закону України «Про оцінку земель» стаття 6, яка окреслює коло суб’єктів, що можуть проводити оцінку земель, набула наступного змісту:

 

 

Стаття 6. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель

 

Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

 

  • органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;

 

  • юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;

 

  • фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

 

  • юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

 

Оскільки абзаци 2-5 статті 6 абсолютно рівнозначні між собою, то розглянемо текст кожного з них окремо.

 

 

Абзац 2: Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок

 

Не будемо торкатись органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а детально зупинимося на іншій підгрупі зазначених суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель. Що ж це за юридичні та фізична особи, які можуть бути заінтересованими у проведенні оцінки земельних ділянок?

 

Згідно абзацу 7 статті 1 Закону України «Про оцінку земель» під експертною грошовою оцінкою земельних ділянок слід розуміти результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту. Підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом, а також рішення суду (абзац 3 статті 15).

 

Отже, заінтересованими у проведенні оцінки земельних ділянок є особи, які уклали договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Але оскільки результатом проведення оцінки є звіт, а звіт і висновок звіту підписуються оцінювачем (оцінювачами), який (які) проводили оцінку, та скріплюються підписом керівника (і печаткою за наявності) суб’єкта оціночної діяльності, то беззаперечно випливає наступне.

 

Суб'єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель виступають зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

Особливість полягає лише у тому, що по відношенню до суб'єктів господарювання у сфері оцінки земель: фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, а також юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, відповідно до поточної редакції Закону України «Про оцінку земель», не поширюється вимога щодо необхідності отримання будь-яких сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності або ліцензій на виконання землеоціночних робіт. Вони, згідно зі статтею 6 Закону України «Про оцінку земель», стають такими, якщо уклали договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, і у складі яких працює хоча б один оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Практична діяльність з оцінки майна, в тому числі і з оцінки земельних ділянок, може здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності. Оцінка майна, яка проведена не суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання, є недійсною.

 

Спираючись на представлені викладки, можна стверджувати, що в Законі України «Про оцінку земель», юридичними та фізичними особами, заінтересованими у проведенні оцінки земельних ділянок, є суб’єкти господарювання – зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність і мають у своєму складі хоча б одного оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, зареєстрованого, у свою чергу, в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

Дана категорія суб’єктів оціночної діяльності, згідно чинного законодавства, може безпосередньо здійснювати експертну грошову оцінку земельних ділянок. При цьому такі суб’єкти оціночної діяльності, за відсутності у їх складі сертифікованих інженерів-землевпорядників, вочевидь, не можуть надавати послуги з розробки технічної документації (з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок).

 

 

Абзац 3: Юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників

 

Дана категорія суб’єктів оціночної діяльності, згідно чинного законодавства, може одночасно надавати послуги як з розробки технічної документації (з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок), так і здійснювати безпосередньо експертну грошову оцінку земельних ділянок.

 

Таким чином, дана категорія суб’єктів оціночної діяльності охоплює коло тих юридичних осіб – суб’єктів господарювання, у складі яких працюють фахівці, що одночасно зареєстровані і в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, і в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

 

Абзац 4: Фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку

 

Дана категорія суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель хоча і передбачена чинним законодавством, але на практиці, після відміни з 28.06.2015 ліцензування землеоціночних робіт, втрати своїх повноважень органом ліцензування та визнання недійсними всіх ліцензій, виданих раніше на здійснення цього виду діяльності, фактично перестала існувати. Як наслідок, дана законодавча норма виявилася чисто колізійною і, станом на сьогоднішній день, не породжує за собою жодних правових наслідків.

 

Разом з тим відзначимо, що згідно абзацу 2 статті 6 (дивись вище) фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність і мають у своєму складі хоча б одного оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, зареєстрованого, у свою чергу, в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, згідно поточної редакції Закону України «Про оцінку земель», є суб'єктами оціночної діяльності у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

Абзац 5: Юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників

 

До даної категорії суб’єктів оціночної діяльності, вочевидь, можуть бути віднесені лише розробники технічної документації (з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок). При цьому такі суб’єкти оціночної діяльності, за відсутності у їх складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, не можуть здійснювати експертну грошову оцінку земельних ділянок.

 

До такого висновку можна прийти на підставі спільного читання основних положень статей 5-7 Закону України «Про оцінку земель» у редакції від 28.06.2015, а також статті 66 Закону України «Про землеустрій».

 

 

Степан Максимов