МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ВИГОДИ ДЕРЖАВИ ВІД ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В КОНЦЕСІЮ

 

16 листопада 2015 року

 

Схоже, що Україна сьогодні переживає черговий бум дешевої приватизації під прикриттям позитивного світового досвіду передавання державного та комунального майна в концесію. А які ж вигоди при цьому отримує сама держава?

 

 

Vygody-gosudarstva-ot-peredachi-imushchestva-v-kontsessiyu-01

 

 

Правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також умови і порядок її здійснення сформульовані в Законі України «Про концесії» (в подальшому – Закон). У цьому ж Законі стверджується, що державне чи комунальне майно передається в концесію з метою підвищення ефективності його використання і забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).

 

Серед основних принципів діяльності (вичерпний перелік принципів концесійної діяльності наводиться у другій статті Закону), пов’язаної з наданням та отриманням концесії (концесійної діяльності) є:

 

 • взаємовигода сторін у концесійному договорі;

 

 • оплатне використання об’єкта концесії;

 

 • розподіл ризиків між сторонами концесійного договору.

 

Розглянемо більш детально Закон і наступні нормативні документи, що забезпечують виконання цього Закону, з точки зору дотримання названих принципів.

 

Почнемо із взаємовигод держави (концесієдавця) і концесіонера з точки зору доходів держави и витрат концесіонера:

 

 1. Концесійна плата зменшується на суму нарахованих амортизаційних відрахувань на майно, що передане в концесію.
   
 2. Розмір річного концесійного платежу не може перевищувати 10% ринкової вартості об’єктів, що передаються в концесію.
   
 3. У разі надання концесії на об’єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об’єкта концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об’єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію.
   
 4. Розмір концесійного платежу визначається відповідно Методики розрахунку концесійних платежів, що затверджена Постановою КМУ від 12 квітня 2000 року №639 (в подальшому – Методики).
   
 5. Розмір річного концесійного платежу визначається за формулою:

  Vygody-gosudarstva-ot-peredachi-imushchestva-v-kontsessiyu-02 ,

  де:

  Vygody-gosudarstva-ot-peredachi-imushchestva-v-kontsessiyu-03 – ринкова вартість об’єкта оцінки, визначена шляхом проведення незалежної оцінки;

  Vygody-gosudarstva-ot-peredachi-imushchestva-v-kontsessiyu-04 – середня фондовіддача у відповідній галузі;

  Vygody-gosudarstva-ot-peredachi-imushchestva-v-kontsessiyu-05 – середня фондовіддача економіки України в цілому.

  Показники фондовіддачі за видами економічної діяльності розраховуються Міністерством економіки щоквартально.
   
 6. Якщо розмір річного концесійного платежу, визначений за наведеною формулою, перевищує граничний розмір, він встановлюється на рівні 10% ринкової вартості об’єкта концесії.
   
 7. У разі поліпшення майна, отриманого в концесію, яке здійснено концесіонером, концесієдавець (держава) зобов’язаний відшкодувати концесіонеру понесені витрати.
   
 8. Концесіонер сплачує концесійні платежі тільки за об’єкти концесії, а за новостворені чи придбані концесіонером об’єкти плата не нараховується.
   
 9. Концесіонерам збиткових і низькорентабельних об'єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного або часткового звільнення від сплати концесійних платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг.
   
 10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкта концесії несе концесієдавець, якщо інше не встановлено концесійним договором.

 

Вже тільки з перерахованого вище можна зробити висновок, що вигоди направлені в одну сторону – в сторону концесіонера.

 

Дійсно, інвестиції в поліпшення майна держава повинна відшкодовувати концесіонеру. Введені чи придбані концесіонером об’єкти є його власністю і концесійні платежі за них не нараховуються. Нараховані амортизаційні відрахування на об’єкти концесії також відшкодовуються державою (концесіонер зменшує на цю суму концесійні платежі).

 

А саме головне, що за вищенаведеною формулою величина концесійних платежів для таких галузей як транспорт, морські та річкові порти, добувна промисловість, водопостачання, каналізація буде низькою в порівнянні з орендною платою, якби об’єкти надавались в оренду, а не в концесію (перелік об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію). Наприклад, для таких галузей як транспорт та складське господарство фондовіддача за даними Мінекономіки за січень-червень 2015 року становить 0,590. Фондовіддача в ряді інших галузей, що передаються або пропонуються для передачі в концесію також невисока, наприклад:

 

 • водопостачання – 0,527;

 

 • каналізація – 0,268;

 

 • добувна промисловість – 0,839.

 

В той же час за перше півріччя 2015 року фондовіддача по Україні складає 1,371 (в 2013 році – 2,446; в 2014 році – 1,786).

 

Враховуючи цей факт бачимо, що в 2015-2016 роках для вказаних галузей навіть нараховані річні платежі не можуть бути більшими 3% від вартості об’єктів концесії, що визначена в результаті проведення незалежної оцінки.

 

І навіть більше. Як стверджується в Законі, «у разі якщо протягом строку дії договору концесії деякі активи, надані концесіонеру у складі об'єкта концесії, виводяться з експлуатації у зв'язку з їх списанням, внаслідок чого такі об'єкти не використовуються концесіонером у його господарській діяльності, відбувається перерахунок розміру концесійних платежів шляхом зменшення бази розрахунку концесійних платежів на вартість таких активів, визначену на день надання їх у концесію». Це означає, що якщо концесіонер буде проводити модернізацію шляхом виведення з експлуатації об’єктів концесії, то й взагалі величина концесійних платежів може бути зведена до мінімуму, оскільки згідно із Законом «концесіонер звільняється від сплати концесійних платежів за нові об'єкти основних засобів та нематеріальних активів, створених (придбаних) концесіонером для виконання умов концесійного договору за його рахунок».

 

Отже, в порівнянні зі звичайним договором оренди державного майна вигода від передачі даного майна в концесію є, але звісно не для держави.

 

 

Степан Максимов