МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ФГВФО ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВІДБОРУ СОД

 

06 серпня 2015 року

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення додаткового відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг уповноваженим особам ФГВФО у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

 

 

FHVFO

 

 

На офіційному сайті відомства, зокрема, зазначено, що на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) від 30.07.2015 (протокол №179/15) було вирішено провести додатковий відбір суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг уповноваженим особам Фонду гарантування у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

 

Заявник, який має намір брати учать у додатковому відборі, повинен відповідати критеріям, визначеним у пункті 1.6 розділу ІV Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення №2). Перелік документів для подання заявок визначено у пункті 1.7 розділу ІV Положення №2.

 

Прийом заявок на участь у додатковому відборі починається з 03.08.2015 і триває до 21.08.2015 (включно). Адреса, за якою приймаються заявки на проведення додаткового відбору: 01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 33-Б (тел. 38 044 333-35-84).

 

Нагадаємо, що виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 16.04.2015 було прийнято рішення за №75, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2015 за №490/26935, згідно якого були затверджені Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 за №2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893.

 

У відповідності із зазначеними Змінами у новій редакції, зокрема, було викладено основні пункти глави 1 «Оцінка активів неплатоспроможного банку» розділу ІV «Виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом» Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку. У зв’язку з чим, далі приводиться повний текст даної глави.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

05.07.2012 №2

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2012 р.

за № 1581/21893

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виведення неплатоспроможного банку з ринку

 

Розділ IV.

Виведення неплатоспроможного банку з ринку

найменш витратним для Фонду способом

 

Глава 1.

Оцінка активів неплатоспроможного банку

 

1.1. При підготовці до проведення конкурсу щодо передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку приймаючому банку Фонд може проводити оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку такими способами:

 

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

 

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

 

Перелік активів, для яких проведення незалежної оцінки є обов’язковим, визначається Фондом.

 

1.2. При підготовці до проведення конкурсу щодо продажу перехідного банку Фонд визначає початкову ціну продажу перехідного банку за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду, у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку способом створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

 

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності.

 

{Пункт 1.2 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №89 від 11.09.2014}

 

1.3. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію для оцінки активів неплатоспроможного банку залучає суб’єкта(ів) оціночної діяльності визначеного(их) виконавчою дирекцією Фонду для такого банку у порядку, встановленому цим Положенням.

 

Уповноважена особа Фонду залучає суб’єкта(ів) оціночної діяльності, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку.

 

{Пункт 1.3 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.4. Плановий відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Фондом один раз на рік до 01 квітня кожного року. За потреби Фонд може проводити додатковий відбір, але не частіше ніж тричі за календарний рік від дати останнього планового відбору. Суб’єкти оціночної діяльності, які не брали участі в останньому плановому відборі або не були відібрані, виключаються з переліку суб’єктів оціночної діяльності з дати затвердження результатів планового відбору. У разі виключення з переліку суб’єктів оціночної діяльності такі особи продовжують надання послуг за чинними договорами з неплатоспроможними банками.

 

Відбір суб’єктів оціночної діяльності проводиться у два етапи:

 

1) плановий та додатковий відбір суб’єктів оціночної діяльності (далі - відбір СОД) з метою їх включення до переліку суб’єктів оціночної діяльності, відібраних Фондом (далі - перелік СОД);

 

2) визначення уповноваженою особою Фонду суб’єктів оціночної діяльності з переліку СОД при виникненні необхідності їх залучення для надання послуг уповноваженій особі Фонду та їх погодження виконавчою дирекцією Фонду (далі - визначення СОД).

 

Участь у відборі суб’єктів оціночної діяльності проводиться на безоплатній основі. Фонд не компенсує витрати суб’єктів оціночної діяльності, пов’язані з участю у відборі суб’єктів оціночної діяльності.

 

При організації та проведенні відбору СОД Фонд не має права:

 

1) обмежувати конкуренцію між суб’єктами оціночної діяльності (учасниками відбору) або прав окремих учасників;

 

2) створювати переваги при участі у відборі суб’єктів оціночної діяльності.

 

{Пункт 1.4 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №42 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.5. Рішення про встановлення дати проведення відбору суб’єктів оціночної діяльності із зазначенням останнього дня подання документів для участі у такому відборі приймається виконавчою дирекцією Фонду та оприлюднюється на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти календарних днів до дати проведення відбору.

 

{Пункт 1.5 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №19 від 20.03.2013, №89 від 11.09.2014}

 

1.6. До участі у відборі СОД допускаються юридичні особи - суб’єкти оціночної діяльності, які відповідають таким критеріям у сукупності:

 

1) досвід роботи на ринку оціночної діяльності України не менше ніж п’ять років;

 

2) у складі є не менше ніж чотири оцінювачі, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності. Такі оцінювачі повинні мати досвід роботи в складі суб’єкта оціночної діяльності не менше ніж півроку до дати початку відбору СОД;

 

3) можливість здійснювати оцінку об’єктів, розташованих у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці України, у тому числі з перевіркою об’єктів на місці;

 

4) можливість здійснювати оцінку всіх активів будь-якого банку, віднесеного до III групи, у строк не більше 14 днів;

 

5) наявний досвід суб’єкта оціночної діяльності в оцінці:

 

майнових прав за кредитними договорами;

 

нерухомого майна;

 

цілісних майнових комплексів (разом з корпоративними правами);

 

цінних паперів;

 

дебіторської заборгованості та інших активів;

 

6) відсутність фактів застосування процедури ліквідації, санації, визнання банкрутом щодо суб’єкта оціночної діяльності;

 

7) відсутність судимості, не знятої і не погашеної у встановленому законом порядку відносно керівника та/або головного бухгалтера суб’єкта оціночної діяльності, а також оцінювачів;

 

8) мають бездоганну ділову репутацію;

 

9) наявні позитивні рекомендації від щонайменше двох банків, які не віднесені до категорії проблемних або неплатоспроможних, та/або фінансових установ, які надають послуги з факторингу.

 

{Пункт 1.6 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №89 від 11.09.2014}

 

1.7. Для проведення відбору СОД особи, зазначені у пункті 1.6 цієї глави, подають до Фонду:

 

заяву про участь у процедурі відбору СОД з обов’язковим зазначенням: найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво (прізвища, імена, по батькові, реєстраційні номери облікових карток платників податків (за наявності), посади, контактні телефони членів колегіального виконавчого органу управління або одноособового виконавчого органу);

 

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчих документів суб’єкта оціночної діяльності;

 

копії кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами оцінки майна не менше чотирьох оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності;

 

довідку, затверджену керівником суб’єкта оціночної діяльності та скріплену його печаткою (за наявності), що підтверджує відповідність суб’єкта оціночної діяльності вимогам, установленим у пункті 1.6 цієї глави, разом з підтвердними документами;

 

рекомендації від банків та/або фінансових установ, які надають послуги з факторингу;

 

інформацію про регіональну мережу відокремлених підрозділів (філій, представництв) суб’єкта оціночної діяльності;

 

дозволи на обробку персональних даних, наданих для участі у процедурі відбору СОД, щодо фізичних осіб.

 

{Пункт 1.7 глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.8. Заява про участь у процедурі відбору СОД направляється суб’єктом оціночної діяльності до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дає змогу підтвердити факт і дату одержання Фондом заяви та додатків до неї.

 

Суб’єкт оціночної діяльності має право в будь-який час відкликати свою заяву про участь у процесі відбору СОД.

 

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації у Фонді.

 

Заяви про участь у процесі відбору СОД, отримані після закінчення строку прийому заяв, не опрацьовуються.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.9. Після закінчення строку прийому заяв відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заяви про участь у процедурі відбору СОД.

 

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заяви про участь у процедурі відбору СОД та додані до них документи на відповідність документів та суб’єктів оціночної діяльності вимогам, установленим пунктами 1.6, 1.7 цієї глави.

 

Під час опрацювання заяв про участь у процедурі відбору СОД та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до суб’єктів оціночної діяльності, у тому числі електронною поштою, за роз’ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної в документах.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.10. Фонд протягом п’яти робочих днів після затвердження результатів відбору СОД направляє інформацію про його результати суб’єктам оціночної діяльності щодо кожного з них та розміщує перелік СОД (разом зі змінами) на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом 1.10 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.11. Визначення СОД для оцінки активів банку починається:

 

не пізніше 5 календарних днів з дня початку процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації;

 

не пізніше 30 днів з дня початку процедури ліквідації банку.

 

Оцінка активів неплатоспроможного банку, віднесеного до І та ІІ груп банків за розподілом НБУ банків на групи на поточний рік, здійснюється не менш як трьома суб’єктами оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.12. Уповноважена особа Фонду приймає рішення про початок процедури визначення СОД та встановлює строк для подання суб’єктами оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД, інформації та документів, який становить 7 календарних днів.

 

Уповноважена особа Фонду направляє повідомлення про початок процедури визначення СОД всім суб’єктам оціночної діяльності, які знаходяться у переліку СОД, наданому їй Фондом, з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 1.11 цієї глави.

 

У повідомленні про початок процедури визначення СОД, що направляється суб’єктам оціночної діяльності, інформація про які знаходиться у переліку СОД, зазначаються:

 

1) дата рішення уповноваженої особи Фонду про початок процедури визначення СОД, дата проведення визначення СОД, порядок і строки подання та розгляду заявок на участь у визначенні СОД;

 

2) найменування та місцезнаходження неплатоспроможного банку, активи якого підлягають оцінці;

 

3) узагальнена інформація про активи неплатоспроможного банку, що підлягають оцінці, згруповані за видами та місцезнаходженням;

 

4) зміст технічного завдання;

 

5) повідомлення про те, що участь у процедурі визначення СОД не можуть брати суб’єкти оціночної діяльності, які:

 

здійснюють оцінку більше трьох неплатоспроможних банків;

 

здійснювали оцінку активів неплатоспроможного банку на стадії тимчасової адміністрації такого банку.

 

Повідомлення про початок процедури визначення СОД має бути направлено суб’єктам оціночної діяльності, інформація про які знаходиться у переліку СОД, на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь у процедурі відбору СОД, не пізніше двох робочих днів після прийняття уповноваженою особою Фонду рішення про початок визначення СОД.

 

Датою отримання повідомлення, направленого за адресою електронної пошти, вважається час та дата отримання файла на вузлі електронної пошти суб’єкта оціночної діяльності.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.13. Для участі у процедурі визначення СОД суб’єкт оціночної діяльності подає уповноваженій особі Фонду заяву на участь у процедурі визначення СОД, у якій зазначає:

 

1) пропозиції з надання послуг згідно з технічним завданням;

 

2) пропозиції щодо ціни та порядку оплати послуг, а також пропозиції щодо інших умов надання послуг;

 

3) зобов’язання суб’єкта оціночної діяльності у разі визначення його переможцем визначення СОД укласти договір про надання послуг неплатоспроможному банку за наданою ціновою пропозицією;

 

4) інформацію, в якій зазначається, що суб’єкт оціночної діяльності  відповідає вимогам, установленим пунктом 1.6 цієї глави, а також інформацію щодо кількості неплатоспроможних банків, оцінка активів яких здійснюється суб’єктом оціночної діяльності.

 

Крім того, суб’єкт оціночної діяльності повинен не мати конфлікту інтересів з таким банком, про що має подати до Фонду довідку, підписану керівником суб’єкта оціночної діяльності. Конфліктом інтересів суб’єкта оціночної діяльності є:

 

наявність невиконаних зобов’язань перед таким банком та/або таким банком перед суб’єктом оціночної діяльності;

 

наявність відносин за попередні 5 календарних років з банком як з його пов’язаною особою;

 

наявність будь-яких зобов’язань стосовно банку за останні 5 календарних років;

 

надання послуг банку, у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, за останній рік;

 

наявність інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню суб’єктом оціночної діяльності своїх функцій щодо цього банку.

 

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами відбору, виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.14. Заява на участь у процедурі визначення СОД разом з документами, що додаються до неї, які подаються уповноваженій особі Фонду, мають бути зареєстровані у банку не пізніше 7 календарних днів з дня отримання суб’єктом оціночної діяльності повідомлення про проведення визначення СОД, направленого уповноваженою особою Фонду.

 

Зазначена заява направляється суб’єктом оціночної діяльності уповноваженій особі Фонду листом із повідомленням про вручення або передається іншим способом, який дозволяє підтвердити факт та дату отримання цієї заяви.

 

Заяви на участь у процедурі визначення СОД, отримані уповноваженою особою Фонду після встановленого строку для їх отримання, не розглядаються.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.15. За результатами аналізу пропозицій, їх відповідності вимогам, встановленим у технічному завданні, а також відповідності суб’єкта оціночної діяльності вимогам, встановленим у повідомленні уповноваженої особи Фонду та цьому Положенні, уповноважена особа Фонду не пізніше 2 робочих днів після останнього дня для подання заяв складає список суб’єктів оціночної діяльності у порядку найбільш оптимальних умов надання послуг та зменшення вартості їх послуг і подає на розгляд виконавчій дирекції Фонду.

 

Виконавча дирекція Фонду визначає СОД - потенційних переможців процедури визначення СОД. Потенційними переможцями процедури визначення СОД є суб’єкти оціночної діяльності, які запропонували найоптимальніші умови надання послуг за найменшу вартість. Кількість потенційних переможців процедури визначення СОД визначається уповноваженою особою Фонду, яка не може бути менше двох, а для банків І та ІІ груп за розподілом НБУ банків на групи на поточний рік - менше трьох.

 

Уповноважена особа Фонду не пізніше наступного робочого дня після визначення потенційних переможців процедури визначення СОД направляє лист до Фонду, у якому зазначає перелік потенційних переможців визначення СОД, активи неплатоспроможного банку, що мають бути оцінені ними, які розподілені пропорційно серед потенційних переможців процедури визначення СОД або відповідно до їх напрямів оцінки.

 

У разі якщо суб’єкт оціночної діяльності подав неповний пакет документів або не відповідає вимогам, що встановлені пунктом 1.13 цієї глави, уповноважена особа Фонду не допускає такого суб’єкта оціночної діяльності для участі у процедурі визначення СОД, про що йому повідомляється не пізніше 5 робочих днів з дня отримання документів.

 

Якщо жоден з учасників процедури визначення СОД не відповідає встановленим вимогам або подав неповний пакет документів, процедура визначення СОД вважається такою, що не відбулася. У такому разі уповноважена особа Фонду починає повторну процедуру визначення СОД.

 

Фонд не пізніше наступного робочого дня після затвердження/незатвердження результатів проведеної процедури визначення СОД повідомляє про прийняте рішення уповноважену особу Фонду.

 

У разі затвердження виконавчою дирекцією Фонду потенційних переможців процедури визначення СОД такі особи вважаються переможцями процедури визначення СОД. Уповноважена особа Фонду не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення Фонду направляє електронне повідомлення про прийняте рішення кожному суб’єкту оціночної діяльності. Одночасно з повідомленням переможцям процедури визначення СОД направляється пропозиція про укладення з ними договору про надання послуг разом із текстом такого договору.

 

Договір про надання послуг суб’єктом оціночної діяльності укладається не пізніше 5 робочих днів після відправлення повідомлення переможцям процедури визначення СОД.

 

У разі необхідності уповноважена особа Фонду подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду зміни до кошторису витрат банку, пов’язаних зі здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації банку, або документи, необхідні для отримання цільової позики Фонду на оплату зазначених витрат.

 

При збільшенні об’єму запланованих робіт вартість послуг щодо оцінки активів банку може бути збільшена за рішенням виконавчої дирекції Фонду до 10 % від початкової вартості.

 

Відповідне рішення виконавчої дирекції Фонду має бути прийнято до укладення договорів із суб’єктами оціночної діяльності.

 

У разі якщо переможці або один з переможців процедури визначення СОД відмовився від укладення договору або не підписав його у встановлений строк, уповноважена особа Фонду за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право прийняти рішення про визначення переможцем іншого суб’єкта оціночної діяльності на участь у процедурі визначення СОД, встановленій цим Положенням, який є наступним у списку.

 

Порушення суб’єктом оціночної діяльності умов договору про надання послуг є підставою для виключення виконавчою дирекцією СОД з переліку СОД та проведення повторної процедури визначення СОД, у якій суб’єкт оціночної діяльності, що порушив умови договору, участі не бере. Інформація про виключення СОД з переліку СОД підлягає опублікуванню відповідно до пункту 1.10 цієї глави.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.16. Суб’єкти оціночної діяльності надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №89 від 11.09.2014}

 

1.17. У разі зміни особою, яка включена до переліку СОД, свого найменування та/або місцезнаходження така особа зобов’язана не пізніше 5 робочих днів з дати здійснення відповідної(их) зміни (змін) повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення йому листа разом з копіями підтвердних документів.

 

Відповідальний структурний підрозділ Фонду протягом 7 робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами відбору СОД.

 

{Главу 1 розділу IV доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 89 від 11.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.18. Оцінка активів неплатоспроможного банку здійснюється шляхом:

 

оцінки активів Фондом відповідно до методики, встановленої нормативно-правовими актами Фонду (за рішенням виконавчої дирекції Фонду);

 

{Абзац другий пункту глави 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №42 від 30.12.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

{Абзац третій пункту глави 1 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №42 від 30.12.2013}

 

оцінки активів залученими суб’єктами оціночної діяльності (зовнішня оцінка, що здійснюється відповідно до нормативно-правових актів про оцінку та оціночну діяльність).

 

У разі прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду відповідний структурний підрозділ Фонду зобов’язаний провести оцінку активів неплатоспроможного банку за методикою, встановленою Фондом, порівняти її результати з результатами, отриманими за результатами оцінки активів суб’єктами оціночної діяльності. Таке порівняння має бути здійснено не пізніше 5 робочих днів із дня закінчення оцінки суб’єктами оціночної діяльності. Результати порівняння наступного робочого дня мають бути винесені на розгляд виконавчої дирекції Фонду, яка приймає рішення про прийняття за основу при формуванні ціни продажу активів ціну, що є вищою, або про необхідність проведення повторної оцінки суб’єктами оціночної діяльності. Для повторної оцінки може залучатись інший суб’єкт оціночної діяльності, обраний відповідно до цього Положення.

 

{Пункт 1.18 глави 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №75 від 16.04.2015}

 

1.19. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію не пізніше наступного дня після отримання звіту суб’єкта оціночної діяльності направляє копію зазначеного звіту до Фонду.

 

{Пункт глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №89 від 11.09.2014}

 

 

 

Джерело інформації: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб