МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ЖИТИ ПО-НОВОМУ: 10 ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РЕФОРМУВАННЯ
ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

17 червня 2015 року

 

У вівторок 16 червня 2015 року у приміщенні Фонду державного майна України відбулося засідання Робочої групи по вдосконаленню Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». На засіданні обговорювався проект нової редакції Закону, який був запропонований за основу редакційною колегією у складі Олексія Амфітеатрова, Руслана Кеди та Наталії Лебідь.

 

 

Zhyty-po-novomu

 

 

В цілому запропонований проект Закону був схвально прийнятий. Основні відмінності проекту нової редакції від діючого нині Закону полягають в наступному:

 

1. Пропонується відновити інститут Наглядової ради з більш ширшими повноваженнями ніж в минулому. При цьому 70 відсотків місць в Наглядовій раді віддається представникам саморегулівних організацій (в минулому було 50 відсотків).

 

2. Наглядова рада утворює робочі органи – зокрема, Екзаменаційну комісію та Апеляційно-експертну раду.

 

3. Наглядова рада перебирає на себе від Фонду державного майна України частину функцій по контролю за якістю незалежної оцінки.

 

4. Підвищення кваліфікації пропонується проходити раз в три роки за різними формами та способами, з числа визначених Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

 

5. Підвищується роль саморегулівних організацій оцінювачів (СРОО). Зокрема, рецензентами звітів про оцінку зможуть бути оцінювачі, які мають не менше ніж п’ятирічний досвід практичної діяльності і є членами саморегулівної організації.

 

6. Експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів зможуть рецензувати звіти не лише членів своєї СРОО, а й оцінювачів, які не є членами жодної саморегулівної організації.

 

7. В проекті нової редакції Закону пропонується, у випадках обов’язкового проведення оцінки, необхідність реєстрації практично всіх звітів про оцінку (за деяким винятком) в єдиній базі звітів про оцінку об’єктів оцінки.

 

8. Проектом Закону передбачається можливість відкликання звіту про оцінку оцінювачем чи суб’єктом оціночної діяльності, що виконали даний звіт.

 

9. Збільшується перелік випадків, коли проведення незалежної оцінки є обов’язковим.

 

10. І що надважливо, пропонується експертну грошову оцінку земельних ділянок об’єднати з оцінкою земельних поліпшень, щоб була одна спеціалізація – оцінка нерухомого майна.

 

 

readmore