МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

У ФОНДІ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ВСЕРЙОЗ ЗАГОВОРИЛИ

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ

 

23 лютого 2019 року

 

З метою вирішення проблемних питань під час розгляду Екзаменаційною комісією звітів про оцінку майна, щодо яких є протилежні висновки рецензентів, Фонд державного майна України пропонує утворити новий консультаційно-дорадчий орган – Апеляційну експерту раду, який діятиме у складі секретаріату Екзаменаційної комісії. Висновки Апеляційної експертної ради носитимуть рекомендаційний характер при прийнятті Екзаменаційною комісією рішення щодо професійної діяльності оцінювача під час складання звіту про оцінку майна та професійної діяльності оцінювача під час складання рецензії на звіт про оцінку майна.

 

 

The-State-Property-Fund-of-Ukraine-has-seriously-talked-about-the-need-to-establish-an-Appellate-Expert-Council

 

 

Апеляційній експертній раді пропонується надання статусу консультаційно-дорадчого органу при секретаріаті Екзаменаційної комісії. Склад такої ради планують формувати з числа найбільш досвідчених практикуючих оцінювачів та затверджувати Фондом державного майна України. Очолюватиме Апеляційну експертну раду заступник Голови Екзаменаційної комісії – Голова секретаріату Екзаменаційної комісії.

 

Про такі плани регулятора професійної оціночної діяльності стало відомо після розміщення на офіційному сайті Фонду державного майна України оголошення про оприлюднення проекту наказу ФДМУ «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України».

 

 

ОФІЦІЙНЕ ОГОЛОШЕННЯ | ПРОЕКТ НАКАЗУ | ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

 

Зокрема, пункт 4 розділу ІІ Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.11.2002 за №1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за №925/7213 (зі змінами), пропонується доповнити новими абзацами такого змісту:

 

«Під час здійснення секретаріатом Екзаменаційної комісії своїх функцій та з метою вирішення спірних питань, пов’язаних з рецензуванням звітів про оцінку, за рішенням Екзаменаційної комісії утворюється апеляційна експертна рада, яка є складовою секретаріату Екзаменаційної комісії. Апеляційна експертна рада є консультаційно-дорадчим органом, склад якої формується з числа найбільш досвідчених практикуючих оцінювачів та затверджується Фондом державного майна України. Очолює апеляційну експертну раду заступник Голови Екзаменаційної комісії – Голова секретаріату Екзаменаційної комісії.

 

Апеляційна експертна рада може утворювати робочі групи, склад яких формується з членів апеляційної експертної ради, які мають досвід практичної діяльності з оцінки відповідного майна. До роботи у складі робочої групи у разі необхідності можуть залучатися особи, які не є членами апеляційної експертної ради.

 

До повноважень апеляційної експертної ради належать:

 

розгляд та аналіз звіту (ів) про оцінку майна та рецензій на такий звіт (и) про оцінку майна, які надійшли до секретаріату Екзаменаційної комісії, у випадку наявності двох або більше рецензій, які містять протилежні висновки щодо об’єктивності, достовірності проведеної оцінки;

 

надання до секретаріату Екзаменаційної комісії висновків та пропозицій за результатами проведеної роботи, у формі письмових консультацій, як додатків до протоколів засідань апеляційної експертної ради.

 

Висновки апеляційної експертної ради обов’язково розглядаються на засіданні Екзаменаційної комісії та мають рекомендаційний характер при прийнятті Екзаменаційною комісією рішення щодо професійної діяльності оцінювача під час складання звіту (ів) про оцінку та професійної діяльності оцінювача під час складання рецензії (ій) на звіт (и) про оцінку.»