МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВИМОГУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

 

14 серпня 2018 року

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» на вимогу за №130-29/08-9427 від 26 липня 2018 року Антимонопольного комітету України, яким здійснюється перевірка Фонду державного майна України щодо дотримання ним вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час створення, впровадження та функціонування єдиної бази звітів про оцінку та підключення до неї електронних майданчиків, розпочата у зв’язку із зверненням громадянина Таратути К.В. та публікаціями у засобах масової інформації та соціальних мережах, підготувала відповідні роз’яснення по суті досліджуваних питань.

 

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

 

У вимозі про надання інформації Антимонопольному комітету України (далі – Комітет), у зв’язку із проведенням ним перевірки Фонду державного майна України (далі – Фонд) на підставі звернення громадянина Таратути К.В. та публікаціями у засобах масової інформації та соціальних мережах, перед Громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» (далі – Асоціація) було висловлено прохання надати у 30-денний термін відповіді на 8 (вісім) основних запитань.

 

Проаналізувавши дані запитання, Асоціація приходить до висновку про те, що:

 

  • по-перше, частина порушених питань, на момент їх розгляду, вже не є актуальними. Так, наприклад, у той час як Комітет запитує про причини функціонування на ринку лише одного авторизованого електронного майданчика, який надає послуги доступу до єдиної бази даних звітів, станом на 13.08.2018 таких авторизованих майданчиків наразі вже три. При цьому від Фонду регулярно продовжують надходити повідомлення про те, що найближчим часом кількість таких майданчиків буде істотно збільшено;

 

  • по-друге, інша частина порушених питань стосується необхідності надання інформації, щодо якої Асоціація не є і ніколи не була розпорядником, а тому така інформація апріорі не може бути надана. У якості прикладу можна привести необхідність надання Асоціацією даних щодо детального алгоритму отримання доступу до єдиної бази звітів Фонду або, наприклад, порядку оплати послуг авторизованих електронних майданчиків, а також документів, якими такий порядок встановлено. Така інформація повинна надаватися Комітету не громадськими організаціями, а безпосередньо Фондом та операторами авторизованих електронних майданчиків;

 

  • по-третє, щонайменше 3 (три) з 8 (восьми) питань стосуються рівня «задоволення» роботою єдиної бази звітів про оцінку нерухомого майна та авторизованих електронних майданчиків. При цьому Комітетом не зазначаються будь-які критерії визначення рівня такого «задоволення», як і не приводиться диференціація потенційно можливих проміжних оцінок на шкалі від «повного задоволення» до «повного розчарування». Як наслідок, відповіді на сформульовані таким чином питання, здатні змістити акцент від юридично значимих фактів та основної суті до сугубо індивідуальних суб’єктивних оцінок, що на думку Асоціації є неприпустимим.

 

Приймаючи до уваги вищезазначене, Асоціація надає Комітету подальші роз’яснення, виходячи не із буквального змісту, а виключно із суті поставлених перед нею питань, меж власної компетенції, змісту наявних у відкритому публічному доступі документів та нормативно-правових актів, наявної у Асоціації станом на 13.08.2018 інформації, а також беручи до уваги різницю у часі між датами підготовки тексту запиту Комітетом, датою безпосереднього розгляду його Асоціацією, а також датою, на яку Комітет буде приймати рішення щодо результатів своєї перевірки.

 

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки

 

Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки