МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ (CAPM): ІСТОРІЯ, СУТЬ, ПРАКТИКА

ВИКОРИСТАННЯ, ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 

16 листопада 2017 року

 

Свою авторську статтю «The Capital Asset Pricing Model», присвячену досить ґрунтовному аналізу моделі оцінки капітальних активів, Андре Ф. Перольд (Andre´ F. Perold) вперше опублікував у журналі «Journal of Economic Perspectives» ще у 2004 році. Приймаючи до уваги актуальність викладеного автором матеріалу, станом на сьогоднішній день для користувачів сайту доступний її україномовний переклад, підготовлений та люб’язно наданий для публікації Громадській організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» заслуженим оцінювачем УТО, директором ТОВ «Північно-Східна консалтингова група» Сергієм Пузенко (MRICS).

 

 

Model-otsinky-kapitalnykh-aktyviv-by-Puzenko-01

 

 

Свою авторську статтю «The Capital Asset Pricing Model», присвячену досить ґрунтовному аналізу моделі оцінки капітальних активів, Андре Ф. Перольд (Andre´ F. Perold) вперше опублікував у журналі «Journal of Economic Perspectives» ще у 2004 році. Приймаючи до уваги актуальність викладеного автором матеріалу, станом на сьогоднішній день для користувачів сайту доступний її україномовний переклад, підготовлений та люб’язно наданий для публікації Громадській організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» заслуженим оцінювачем УТО, директором ТОВ «Північно-Східна консалтингова група» Сергієм Пузенко (MRICS).

 

Модель CAPM була розроблена Джеком Трейнором, Вільямом Шарпом, Джоном Літнером та Яном Моссіном ще в 60-х роках минулого століття з метою розв’язання одного з фундаментальних питань фінансів – впливу ризиків інвестиції на очікувану дохідність. В основу моделі була покладена теорія портфельного вибору Гаррі Марковіца.

 

 

Model-otsinky-kapitalnykh-aktyviv-by-Puzenko-02

 

 

Предмет портфельної теорії – прибутковість і ризики по цінних паперах. При цьому, прибутковість випливає безпосередньо із курсу акції. CAPM в цьому сенсі йде трохи далі і досліджує ринкову рівновагу, рівноважні ринкові курси, які встановлюються, якщо всі учасники ринку вибудовують ефективні портфелі цінних паперів в повній відповідності з портфельної теорією.

 

Більше того, CAPM базується на ідеї, що далеко не всі ризики повинні впливати на вартість активів. Зокрема, ризик, який може бути диверсифікований шляхом утримання портфеля інвестицій, взагалі не є ризиком. CAPM дає нам уявлення про кількісний та якісний зв'язок між ризиком та дохідністю. Представлена стаття містить ключові ідеї САРМ, описує історію її створення та обговорює її застосування та актуальність для галузі фінансів.

 

 

Model-otsinky-kapitalnykh-aktyviv-by-Puzenko-03

 

 

Варто звернути увагу також на те, що через відсутність даних по преміях за ризик інвестування в цінні папери та величинах індексу бета, при оцінці бізнесу українських підприємств оцінювачі дуже часто беруть такі дані з іноземних джерел, в основному з американських. Проте, ведення бізнесу в США і в умовах України відрізняється суттєво і велику роль при цьому, крім всього іншого, відіграє також інфляція. Через це механічне посилання на американські джерела при використанні САРМ є неадекватним українським реаліям.

 

У свою чергу, за даними дослідження фахівців компанії American Appraisal, премія за ризик інвестування в акції (Equity Risk Premium, ERP) змінюється разом зі стадіями бізнес-циклу, і може коливатися в межах історичного діапазону в залежності від поточних і прогнозних економічних умов. ERP знаходиться в протифазі з рухом економіки, так, коли економіка перебуває на піку, значення ERP буде ближче до нижньої межі діапазону; навпаки, коли економіка на спаді, ERP буде знаходитися біля верхньої межі (детальніше у матеріалі – премія за ризик інвестування в акції).