МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ПОРЯДОК ОЦІНКИ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ,

ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК ЗДІЙСНЕННЯ КРЕДИТНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 

16 липня 2017 року

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», своїм наказом від 29.05.2017 за №866, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 16.06.2017 за №765/30633, Фонд державного майна України затвердив «Порядок оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції». Даний наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Poryadok-otsinky-prava-vymohy-za-zobovyazannyam-shcho-vynykaye-vnaslidok-zdiysnennya-kredytnoyi-operatsiyi

 

 

Передбачається, що Порядок оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції, застосовуватиметься суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання (далі – суб’єкт оціночної діяльності) під час проведення незалежної оцінки права вимоги за зобов’язанням за укладеним кредитним договором. При цьому суб’єкти оціночної діяльності проводитимуть незалежну оцінку права вимоги за зобов’язанням за укладеним кредитним договором на підставі договору на проведення оцінки майна, укладеного із заінтересованою у такій оцінці особою, яка згідно із законодавством виступає замовником її проведення. 

 

Відповідно до цього Порядку оцінюватися будуть такі об’єкти оцінки (далі – об’єкт оцінки, об’єкт):

 

  • окреме право вимоги за зобов’язанням;

 

  • окреме право вимоги за зобов’язанням у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу;

 

  • група прав вимоги за зобов’язанням;

 

  • група прав вимоги за зобов’язанням у складі кредитного портфеля чи єдиного (цілісного) майнового комплексу;

 

  • кредитний портфель в цілому як об’єкт оцінки чи у складі єдиного (цілісного) майнового комплексу.

 

При цьому, базою оцінки об’єкта оцінки виступатиме ринкова вартість. Оцінка об’єкта оцінки проводитиметься з дотриманням принципів заміщення та очікування, а в разі активного ринку об’єктів, що є ідентичними об’єкту оцінки – з урахуванням принципу попиту та пропонування.

 

Порядок оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції, зокрема, містить в собі:

 

  • тлумачення основних понять, таких як «активи, асоційовані з бізнесом», «активний ринок», «боржник», «вихідні дані», «група прав вимоги за зобов’язанням», «дефолт боржника», «калькулятор розрахунку безризикової ставки дохідності», «кредитний портфель», «маржинальний дохід», «мультиплікатор», «обмежений ринок», «перехресна застава (іпотека)», «платіжний календар», «проблемний кредитний договір», «реєстр прав вимоги за зобов’язанням, що оцінюються», «спот-ставка за ОВДП», «ефективна спот-ставка за ОВДП» тощо;

 

  • перелік актуальних на дату оцінки вихідних даних для проведення оцінки та процедуру їх опрацювання;

 

  • загальні методичні засади визначення вартості об’єкта оцінки;

 

  • особливості застосування дохідного підходу;

 

  • особливості застосування порівняльного підходу.

 

Станом на сьогоднішній день наказ Фонду державного майна України від 29.05.2017 за №866 «Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції» пройшов державну реєстрацію (наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 16.06.2017 за №765/30633), проте не набрав чинності. Набуття чинності даного наказу відбудеться в день його офіційного опублікування.