МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОЦІНКИ В СВІТІ.

ЧАСТИНА 1: ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

26 квітня 2016 року

 

З прийняттям і введенням в дію в Російській Федерації нових Федеральних стандартів оцінки (ФСО) в 2015 році завершився процес формування на федеральному рівні базових принципів і методології оцінки ринкової (і інших видів) вартості об'єктів нерухомості, машин, обладнання і устаткування, нематеріальних активів та інтелектуальної власності, а також бізнесу.

 

 

Part-1-The-experience-of-the-Russian-Federation

 

 

З моменту набрання чинності Наказу Мінекономрозвитку Росії від 10.07.2015 №467 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Міністерства економічного розвитку Російської Федерації» в РФ на зміну чинним Федеральним стандартам оцінки (зразка 2007-2010 років) були прийняті і введені в дію нові Федеральні стандарти оцінки (зразка 2015 року).

 

Після прийняття нових ФСО окремі поняття і принципи стандартів оцінки «ССО РОО 2010» стали входити в протиріччя з Федеральними стандартами оцінки, прийнятими в 2015 році. У зв'язку з цим, з метою забезпечення єдності принципів і методології оцінки та запобігання колізій, що виникають між Федеральними стандартами оцінки та стандартами оцінки РОО, в грудні 2015 року було скасовано «ССО РОО 2010» та прийнятий «Свод стандартов и правил РОО 2015» (Протокол Ради РОО №07-Р від 23.12.2015), який вступив в силу з 01 січня 2016 року.

 

 

ДОДАТКИ: