МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ФДМУ ІНФОРМУЄ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

03 вересня 2015 року

 

На офіційному сайті Фонду державного майна України днями була опублікована інформація про запровадження ФДМУ нових підходів проведення приватизації з метою залучення широкого кола інвесторів та вдосконалення процесів приватизації об’єктів державної власності.

 

 

fdmu_horisont

 

 

 

Повний текст повідомлення

 

ФОНД ІНФОРМУЄ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ

 

Сьогодні Фонд державного майна України продовжує проводити широкомасштабну приватизацію відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року №271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році». З метою залучення широкого кола інвесторів та вдосконалення процесів приватизації об’єктів державної власності Фонд запроваджує нові підходи проведення приватизації, що полягають у наступному:

 

1. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року №612 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N1891 та від 24 червня 2015 року №525 щодо припинення продажу на фондових біржах акцій об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що належать державі у господарських товариствах, до перегляду початкової ціни.

 

Початкова ціна пакетів акцій об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, яка визначена державним органом приватизації (конкурсною, аукціонною комісією) з урахуванням результатів оцінки, проведеної відповідно до Методики оцінки державного майна, підлягає перегляду за рішенням робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об'єктів державної власності, що підлягають приватизації (якщо рішенням робочої групи встановлена більша ціна, ніж розрахована початкова), або рішенням конкурсної, аукціонної комісії.

 

За рішенням робочої групи початкова ціна підлягає перегляду державними органами приватизації.

 

Враховуючи вищезазначене, виставлення на продаж пакетів акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, які можуть становити інтерес для потенційних інвесторів, очікується у IV кварталі 2015 року.

 

2. Розроблено Законопроект №2319а до Закону України «Про приватизацію державного майна», що наразі знаходиться на розгляді в Парламенті. Зміни стосуються:

 

А) обмеження участі покупців для захисту національних інтересів та розкриття інформації про кінцевих власників. Брати участь в приватизації не можуть:

 

  • юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах чи країнах, включених FATF до Списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

 

  • юридичні особи, у майні яких частка державної власності становить більше 25%;

 

  • осіб, які прямо або опосередковано контролюються вищезазначеними особами;

 

  • юридичних та фізичних осіб, щодо яких застосовано санкції.

 

Б) підготовка до приватизації та продаж стратегічно важливих об'єктів приватизації може здійснюватися із залученням радників за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому порядку. Оплата послуг радників здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів міжнародних організацій або інших не заборонених законодавством джерел за рішенням Кабінету Міністрів України, а також може бути здійснена за рахунок покупця на умовах, передбачених договором купівлі-продажу;

 

В) виключення норми про виставлення на продаж пакету акцій акціонерного товариства розміром 5-10% на фондовій біржі;

 

Г) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій акціонерного товариства (пакета акцій будь-якого розміру), обов'язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.

 

3. У червні 2015 року розроблено Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до методики оцінки майна», що передбачалось Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». Найближчим часом очікується розгляд Проекту в Кабінеті Міністрів України.

 

Зміни в оцінці майна спрямовані на дерегуляцію і демонополізацію ринку оціночних послуг, а також на те, щоб підвищити якість оцінки, одночасно зробивши її більш швидкою та доступною – не тільки при проведенні приватизації, але й для фізичних та юридичних осіб.

 

Для цього:

 

а) оцінка землі та нерухомості об’єднується в один напрямок (раніше було два, і потрібно було отримувати дві оцінки – на нерухомість і на землю). Вводиться єдина методологія оцінки у вигляді національних стандартів. Відповідно, отримати оцінку майна буде і швидше, і дешевше;

 

б) вжито заходів для покращення якості оцінки. Це стосується:

 

  • вимог до кадрів (щоб проводити рецензування звіту оцінки, слід мати досвід не 2, а 5 років);

 

  • змін до правил отримання сертифікатів оціночної діяльності (стають безстроковими замість трирічних; у разі позбавлення за неякісну роботу, відновити сертифікат можна лише за 5 років);

 

  • вимог до роботи саморегулювальних організацій оцінювачів та їхніх експертних рад і до рецензентів, розширення мережі саморегулювальних організацій оцінювачів (зараз їх всього 8 на всю країну, а має бути у кожному регіоні), а також введення відповідальності (у т.ч. кримінальної) за неякісне рецензування;

 

  • відновлення роботи, ліквідованої у 2012 році, Наглядової Ради (функції якої полягатимуть у створення методології, навчання та врегулювання конфліктів) та створення при ній Апеляційної експертної ради – для вирішення конфлікту рецензій;

 

  • створення єдиної електронної бази звітів при Фонді, доступної усім користувачам.

 

 

 

Джерело інформації: Фонд державного майна України