Помилка

ІВАН ЖДАНОВ: 10 СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ

СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

 

23 серпня 2015 року

 

В авторській статті кандидата економічних наук Жданова Івана Юрійовича зачіпається такий складний економічний термін як ставка дисконтування, розглядаються існуючі сучасні методи її розрахунку і напрями використання.

 

 

Ivan-Zhdanov-10-sovremennykh-metodov-rascheta-stavki-diskontirovaniya

 

 

Ставка дисконтування (аналог: ставка порівняння, норма доходу) – це процентна ставка, яка використовується для того щоб переоцінити вартість майбутнього капіталу на поточний момент. Це робиться через те, що одним із фундаментальних законів економіки є постійне знецінення цінності (купівельної спроможності, вартості) грошей. Ставка дисконтування використовується в інвестиційному аналізі, коли інвестор вирішує про перспективу вкладення в той чи інший об'єкт. Для цього він майбутню вартість об'єкта інвестування приводить до поточної вартості. Проводячи порівняльний аналіз, він може прийняти рішення про привабливість об'єкта. Будь-яка цінність об'єкта завжди відносна, тому ставка дисконтування виступає тим самим базовим критерієм, з яким роблять порівняння ефективності вкладення. Залежно від різних економічних завдань ставка дисконтування розраховується по-різному.

 

У статті розглядаються 10 методів оцінки ставки дисконтування, які використовують різні підходи та допущення в розрахунку. Ставка дисконтування є одним із центральних понять в інвестиційному аналізі, вона використовується для розрахунку таких показників як: NPV, DPP, DPI, EVA, MVA і т.д. Ставка дисконтування використовується в оцінці вартості об'єктів інвестування, акцій, інвестиційних проектів, управлінських рішеннях. При виборі методу оцінки необхідно врахувати в яких цілях робиться оцінка і які початкові умови. Це дозволить найбільш точно зробити оцінку.

 

 

readmore