Помилка

СЕРГІЙ ПУЗЕНКО: АВТОРСЬКИЙ ВАРІАНТ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ ПРО ОЦІНКУ

 

06 липня 2015 року

 

Директор ТОВ «СВК» (Харків) Пузенко Сергій Олександрович (MRICS) запропонував для обговорення оціночною спільнотою України свій власний варіант проекту Закону України «Про професійну оціночну діяльність в Україні».

 

 

chapter-one

 

 

Головна особливість даного законопроекту полягає в тому, що ним передбачається створення в України громадського органу під назвою Оціночна палата України. До основних функцій Оціночної палати України належатимуть:

 

  • здійснення сертифікації осіб, які мають намір займатися оціночною діяльністю;

 

  • затвердження стандартів оцінки та норм професійної діяльності;

 

  • визнання громадських організацій саморегулівними організаціями оцінювачів;

 

  • затвердження питань кваліфікаційних іспитів;

 

  • ведення реєстру оцінювачів;

 

  • здійснення контролю за дотриманням оцінювачами та юридичними особами – виконавцями оцінки – вимог цього Закону, стандартів оцінки та норм професійної етики;

 

  • розгляд апеляцій щодо рецензування звітів з оцінки;

 

  • розгляд звернень користувачів оціночних послуг та оцінювачів;

 

  • здійснення інші повноважень, передбачені цим Законом.

 

Згідно запропонованого проекту закону засновниками Оціночної палати України будуть саморегулівні організації оцінювачів. Оціночна палата України матиме статус юридичної особи, що діє на підставі статуту, веде відповідний облік та звітність.

 

Оціночна палата України формуватиметься з оцінювачів, яких делегуватимуть саморегулівні організації оцінювачів (дві людини з однієї організації), а також представників органів центральної виконавчої влади (за згодою) із правом дорадчого голосу.

 

Рішення про делегування оцінювачів до складу Оціночної палати України прийматиметься виключно на з’їзді саморегульованої організації.

 

 

ДОДАТОК:

 

Сергій Пузенко: авторський варіант проекту закону про оцінку

(редакція від 30.06.2015 у форматі *.doc)

 

 

readmore