Помилка

КОЕФІЦІЄНТИ ЗАЛЕЖНОСТІ ВАРТОСТІ ПРОДАЖУ ТА ОРЕНДИ
КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

 

18 червня 2015 року

 

Орендна ставка і вартість комерційної нерухомості формується під впливом багатьох факторів, одні з яких зменшують або збільшують вартість продажу/оренди в незначній мірі, а інші мають суттєвий вплив. Далі наведені усереднені значення і найбільш ймовірні діапазони коефіцієнтів залежності орендної ставки та вартості комерційної нерухомості, розраховані фахівцями Інвестиційно-консалтингової групи компаній «ПРОКОНСУЛ» на прикладі міста Харкова станом на кінець II кварталу 2014 року.

 

 

proconsul

 

 

При визначенні діапазонів передбачалося, що отримані середні значення за відповідними вибірками підпорядковані нормальному закону розподілу. Величини діапазонів визначалися на основі розрахунку значення довірчого інтервалу з довірчою ймовірністю 0,9-0,95. Враховуючи значний розкид цінових показників, характерний для ринку комерційної нерухомості на сьогоднішній день, а також обмеженість обсягу вибірки об'єктів з деякими параметрами, розрахункові дані (верхнє та нижнє значення діапазону коефіцієнтів залежності) для таких груп об'єктів були скориговані з використанням експертних даних.

 

Для кожного конкретного об'єкта поправочний коефіцієнт може відрізнятися в більшу або меншу сторону від зазначених нижче значень у зв'язку з індивідуальними характеристиками об'єкта та умов його продажу/здачі в оренду.

 

Основними ціноутворюючими факторами на ринку комерційної нерухомості є наступні: формат або клас об'єкта; місце розташування об'єкта; загальна і корисна площа; технічний стан і рівень оснащення приміщення; поверх розташування. До інших факторів, що впливають на вартість і орендну ставку, відносяться: пішохідна, транспортна, візуальна доступність об'єкта; зручність підходу і паркування автотранспорту та ін.

 

Наявність всіх зазначених вище характеристик дає можливість оцінювати об'єкт за максимальними ринковими цінами. А відсутність навіть деяких з них, як правило, істотно впливає на зниження вартості і рівня орендних ставок.

 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ:

 

 

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ВАРТІСТЬ І ОРЕНДНА СТАВКА ОФІСНОЇ НЕРУХОМОСТІ

 

readmore

 

 

ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ ВАРТІСТЬ І ОРЕНДНА СТАВКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ НЕРУХОМОСТІ

 

readmore