Помилка

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ МАЙНА –
ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КМУ

 

05 червня 2015 року

 

На офіційному сайті Фонду державного майна України оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

 

 

Metodyka-otsinky-mayna

 

 

Проект Методики розроблено з метою приведення положень чинної Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 за №1891 (зі змінами), у відповідність із законодавством з питань приватизації, управління об'єктами державної власності, Законом України «Про Фонд державного майна України» в частині оцінки майна.

 

Внесення змін до Методики дасть змогу визначати організаційні та методичні засади проведення оцінки об’єктів приватизації, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, визначення розміру статутного капіталу господарського товариства, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації) на основі державного (комунального) майна, а також майна суб’єктів господарювання державного сектору економіки для усіх випадків їх оцінки.

 

Суть найважливіших положень запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» полягає в такому.

 

З метою реалізації нових підходів до оцінки майна в Методику оцінки майна пропонується внести такі зміни:

 

  • визначення процедури оцінки об’єктів приватизації, що належать до різних груп, для різних способів їх приватизації, з урахуванням особливостей продажу таких об’єктів;

 

  • визначення порядку проведення оцінки об’єктів приватизації для цілей їх приватизації новими способами продажу (для конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

 

  • визначення організаційних та методичних засад оцінки об’єктів незавершеного будівництва, у тому числі для цілей приватизації шляхом продажу під розбирання;

 

  • визначення організаційних та методичних засад оцінки об’єктів приватизації разом із земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані;

 

  • визначення порядку оцінки майна, яке не було відображене у матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації); щодо якого знято заборону на приватизацію; безпідставно виключене з переліку майна, що вноситься до статутного капіталу, під час приватизації (корпоратизації); яке отримане (придбане) підприємством у період між датою оцінки та датою його державної реєстрації як акціонерного товариства;

 

  • визначення порядку оцінки та рецензування документів з оцінки об’єктів приватизації, яка проводиться для складання альтернативного плану приватизації;

 

  • визначення процедури оцінки об’єктів приватизації, що повертаються в державну власність у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів, а також визначення особливостей оцінки розміру збитків для таких випадків;

 

  • визначення особливостей оцінки об’єктів, що приватизуються відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»;

 

  • визначення порядку та алгоритму розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу за рахунок додаткового капіталу та прибутку з метою збільшення статутного капіталу.

 

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» прийматимуться Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення (28 травня 2015 року).

 

 

readmore