Помилка

ПЕРЕЛІК СОД, ЯКИМ НАДАНО ДОСТУП ДО ЄДИНОЇ БАЗИ
ДАНИХ ЗВІТІВ ФДМУ (СТАНОМ НА 30.10.2014)

 

Після набуття чинності Постанови КМУ від 21 серпня 2014 року №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства», нотаріусам, які повинні обов’язково пересвідчитись в достовірності всіх наданих для укладання угоди документів, в тому числі і Звіту про оцінку майна, слід перевіряти наявність у суб’єкта оціночної діяльності повноважень для виконання оцінки для оподаткування, тобто, що він має право вносити інформацію в Єдину базу звітів і така інформація внесена.

 

Пов’язано це з тим, що дійсність Звіту про вартість майна для цілей справлення державного мита та податків підтверджується не тільки Законами України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» і «Про оцінку земель», а ще й наявністю інформації про Звіт в Єдиній базі звітів (http://ocenka.spfu.gov.ua/), яку веде Фонд державного майна України.

 

У зв’язку з цим, на офіційному сайті Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки» оприлюднено оновлений станом на 30.10.2014 перелік суб’єктів оціночної діяльності, яким надано доступ до Єдиної бази даних звітів ФДМУ. Даний перелік для зручності користування кінцевого споживача представлено у двох електронних форматах (*.pdf та *.xlsx), що дозволяє швидко та оперативно проводити пошук, фільтрацію, аналіз та друк даного реєстру.

 

Нагадаємо, що Постановою КМУ від 21 серпня 2014 року №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» встановлено, що оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – оподаткування), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав.

 

Суб’єкти оціночної діяльності результат обчислення ринкової вартості оформлюють у вигляді звіту з оцінки майна. Інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі – звіт про оцінку), що складений для цілей оподаткування, вноситься безперешкодно та безоплатно до Єдиної бази даних звітів про оцінку (http://ocenka.spfu.gov.ua/). Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що становить не більш як шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті.

 

Доступ до Єдиної бази даних звітів для суб’єктів оціночної діяльності здійснюється за адресою: http://ocenka.spfu.gov.ua/. Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження письмового звернення, автоматично забезпечує надання суб’єктові доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.

 

Додатки:

Перелік СОД, яким надано доступ станом на 30.10.2014 (PDF)

Перелік СОД, яким надано доступ станом на 30.10.2014 (XLSX)

 

Джерело інформації:

Офіційний сайт Фонду державного майна України