Помилка

Вивчення практики застосування Національного стандарту №4

Нагадуємо, що Постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року за №1185 затверджений Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», який набрав чинності з дати прийняття зазначеної постанови.

Станом же на сьогоднішній день Фонд державного майна України разом з іншими заінтересованими органами державної влади та Національною академією наук України працюють над розробкою Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності. Оскільки дана Методика має узгоджуватись з положеннями стандартів, то розробникам необхідно вивчити і узагальнити практику застосування Національного стандарту №4. Саме з цією метою ФДМУ опублікував Інструктивний лист за №10-36-19733 від 11.12.2007 року щодо вивчення практики застосування Національного стандарту №4.

Публікується мовою оригіналу

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ ФДМУ від 11.12.2007 за №10-36-19733

Саморегулівні організації оцінювачів
Суб'єкти оціночної діяльності, які мають
сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за
спеціалізацією 2.2 "Оцінка прав на об'єкти
інтелектуальної власності"

Щодо вивчення практики застосування
Національного стандарту № 4

На виконання пункту 5 Указу Президента України від 11 липня 2006 р. №606/2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України" Фонд державного майна України разом з іншими заінтересованими органами державної влади та Національною академією наук України працюють над розробкою Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності (далі - Методика).

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. №1185 затверджений Національний стандарт №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності", який набрав чинності з дати прийняття зазначеної постанови. Керуючись тим, що відповідно до положень статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" Методика має узгоджуватись з положеннями стандартів, для прийняття виваженого рішення стосовно актуальності Методики, кола питань, які мають бути висвітлені в Методиці, і проведення всебічного ґрунтовного дослідження проблем та встановлення особливостей оцінки майнових прав інтелектуальної власності, які будуть відображені в Методиці, розробникам необхідно вивчити і узагальнити практику застосування Національного стандарту №4.

З цією метою Фонд державного майна України, на підставі наданих йому законом повноважень як органу, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, просить суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності із спеціалізації 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності", надсилати до Фонду всі звіти про оцінку майнових прав інтелектуальної власності (незалежно від мети оцінки та форми власності об'єкта оцінки), складені протягом періоду з 3 жовтня 2007 року до 3 жовтня 2008 року. Якщо звіт виконаний з використанням інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної), до Фонду надається витяг з такого звіту, що містить опис об'єкта оцінки та опис відповідного ринку, зміст застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідні розрахунки, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість об'єкта оцінки. У разі отримання таких документів Фонд під час роботи з ними повністю забезпечить відповідний режим секретності, встановлений Порядком організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1561-12, відповідно до законів України "Про державну таємницю" та "Про інформацію".

Крім того до Фонду можуть бути надані витяги із звітів про оцінку цілісних майнових комплексів, акцій, часток, паїв, в яких міститься визначення вартості майнових прав інтелектуальної власності як складової частини цілісного майнового комплексу.

Інформацію та звіти про оцінку надсилати за адресою: 01133, м.Київ, вул.Кутузова, 18/9, телефон (044)200-30-75.

За результатами аналізу наданих звітів Фонд державного майна оприлюднить інформацію про суб'єктів оціночної діяльності, які найбільш активно працюють на ринку оцінки майнових прав інтелектуальної власності, на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

Голова Фонду
В.Семенюк