Помилка

Лист ДПАУ «Про плату за землю» №424/7/17-0317 від 15.01.2008 року

Державна податкова адміністрація України у відповідності до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 28.12.2007 за №107-VI підготувала відповідного листа "Про плату за землю" за №424/7/17-0317 від 15.01.2008 року.

 

Державна податкова адміністрація України Лист №424/7/17-0317 від 15.01.2008 року

 

Про плату за землю

 

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що Законом України від 28.12.2007 №107-VI "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон №107-VI) внесено окремі зміни до чинного законодавства стосовно плати за землю, які будуть діяти до 31 грудня 2008 року.

1. Згідно статті 64 Закону №107-VI по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України від 03.07.92 № 2535-XII "Про плату за землю" (далі - Закон №2535), збільшені в 3,10 рази.

2. Статтю 3 та статтю 22 Закону №2535 зупинено.

3. Частину другу статті 7 Закону №2535 викладено у такій редакції:

"Ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:

 

Групи
населених пунктів
з чисельністю
населення
(тис. осіб)

Ставка
податку
(гривень
за 1 кв.м)
Коефіцієнт,
що застосовується
у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах
обласного значення

до 0,2

0,075

-

від 0,2 до 1

0,105

-

від 1 до 3

0,135

-

від 3 до 10

0,15

-

від 10 до 20

0,24

-

від 20 до 50

0,375

1,2

від 50 до 100

0,45

1,4

від 100 до 250

0,525

1,6

від 250 до 500

0,6

2,0

від 500 до 1000

0,75

2,5

від 1000 і більше

1,05

3,0

 

частину другу доповнено новою частиною такого змісту:

"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді".

У зв'язку з цим частини друга - одинадцята вважаються відповідно частинами третьою - дванадцятою.

4. Частину першу статті 8 Закону №2535 доповнено новою частиною такого змісту:

"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що вказана в угоді".

У зв'язку з цим частини друга і третя вважаються відповідно частинами третьою і четвертою.

5. У Законі України від 06.10.98 №161-XIV "Про оренду землі":

у частині другій статті 6 слова "чи конкурсу" виключені;

у частині третій слова "чи конкурсу" виключені.

у частині першій статті 9 слова "конкурсі (аукціоні)" замінено словом "аукціоні", а слова "конкурсу (аукціону)" замінено словом "аукціону";

текст статті 16 викладено в такій редакції:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається законодавством";

частину четверту статті 21 викладено в такій редакції:

"Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю";

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю".

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині".

Крім того повідомляємо, що згідно частини 4 статті 7 Закону України "Про плату за землю" по земельних ділянках населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь), де не встановлена грошова оцінка, ставки земельного податку диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не вище, ніж у два рази від середніх ставок податку з урахуванням коефіцієнтів, що встановлені у частинах другій та третій цієї статті.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 №783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель" (пункт 3) Державне агентство земельних ресурсів України листом від 10.01.2008 №14-22-6/55 повідомило Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, Республіканський комітет земельних ресурсів Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські Головні управління земельних ресурсів про те, що грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.96, та грошова оцінка сільськогосподарських угідь, яка проведена станом на 01.07.95, підлягає індексації станом на 01.01.2008 на коефіцієнт 2,623, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035 та за 2007 рік - 1,028. Коефіцієнт розрахований виходячи із середньорічного індексу інфляції за 2007 рік - 112,8 відсотка. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

Заступник Голови
С.І.Лекарь