Помилка

Щодо звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки майна

З метою реалізації пп. 17 та 28 Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 25 листопада 2003 року за №2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за №1194/8515 (із змінами та доповненнями), Фонд державного майна України 22 січня 2008 року видав відповідний наказ за №79 «Щодо звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки майна».

 

Фонд державного майна України Наказ №79 від 22.01.2008 року

Щодо звичайної ціни послуг
на виконання робіт з оцінки майна

З метою реалізації пп. 17 та 28 Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 25.11.03 №2100 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.03 за №1194/8515 (із змінами та доповненнями),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Показники звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки майна щодо окремих груп об'єктів у центральному апараті ФДМУ з урахуванням індексу інфляції, що склався у 2007 році (у розмірі 116,6 %) (додаток 1).

2. Затвердити Показники звичайної ціни послуг на виконання робіт з оцінки майна щодо окремих груп об'єктів у регіональних відділеннях ФДМУ та Фонді майна Автономної Республіки Крим з урахуванням індексу інфляції, що склався у 2007 році (у розмірі 116,6 %) (додаток 2).

3. Регіональним відділенням ФДМУ і Фонду майна Автономної Республіки Крим керуватися звичайною ціною послуг на виконання робіт з оцінки майна, визначеною у додатку 1, у разі відсутності відповідних даних у додатку 2.

4. Якщо під час проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності конкурсна комісія, що утворена у центральному апараті ФДМУ, регіональному відділенні ФДМУ або Фонді майна Автономної Республіки Крим з'ясує, що вартість робіт з оцінки дорівнює або перевищує 20 тис.грн. (відповідно до показників, зазначених у цьому наказі), матеріали вищезазначеного конкурсу мають передаватися до тендерного комітету для здійснення закупівлі послуги з оцінки майна відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

5. В текстах договорів на проведення робіт з оцінки майна, що укладаються центральним апаратом ФДМУ, регіональними відділеннями ФДМУ та Фондом майна Автономної Республіки Крим із суб'єктами оціночної діяльності, зазначати, що при визначенні вартості виконання робіт з оцінки враховується індекс інфляції.

6. Вважати, що втратив чинність наказ ФДМУ від 13.07.07 №1172.

7. Департаменту оцінки майна та оціночної діяльності здійснити заходи щодо інформування громадськості, регіональних відділень ФДМУ та Фонду майна Автономної Республіки Крим про зміст цього наказу.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду О. Потімкова.

Голова Фонду
В. Семенюк

 

Додаток №1 до наказу ФДМУ від 22.01.2008 року за №79

Показники звичайної ціни послуг на виконання робіт
з оцінки майна щодо окремих груп об'єктів оцінки
у центральному апараті ФДМУ

1. Об'єкти нерухомого майна

2. Цілісні майнові комплекси,
переоцінка необоротних активів

3. Пакети акцій, внески до статутних
фондів товариств, оцінка машин, обладнання, дорожніх
транспортних засобів тощо

4. Літальні апарати

5. Судноплавні засоби

6. Дорожні транспортні засоби
(за одиницю)

Групи об'єктів оцінки

Звичайна ціна, тис.грн.

1 об'єкт

1,97

від 2 до 10 об'єктів

4,47

більше 10 об'єктів

8,78

кількість необоротних активів
до 5 тис. одиниць

6,68

кількість необоротних активів
від 5 до 10 тис. одиниць

15,61

кількість необоротних активів
від 10 до 20 тис. одиниць

36,44

кількість необоротних активів
від 20 до 40 тис. одиниць

62,52

кількість необоротних активів
більше 40 тис. одиниць

116,86

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
до 100 тис. грн.

5,15

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
від 100 до 500 тис. грн.

5,43

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
від 500 до 1000 тис. грн.

6,46

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
від 1000 до 5000 тис. грн.

7,1

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
від 5000 до 20000 тис. грн.

10,54

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
від 20000 до 100000 тис. грн.

27,03

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
від 100000 до 700000 тис. грн.

42,94

балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, необоротних активів
більше 700000 тис. грн.

80,68

за одиницю

6,51

за одиницю

2,34

вантажні транспортні засоби

0,163

легкові транспортні засоби, автобуси

0,131

сільськогосподарська техніка та спеціальна техніка, причепи, напівпричепи

0,098

Директор Департаменту оцінки
майна та оціночної діяльності
В.Гайдук

 

Додаток №2 до наказу ФДМУ від 22.01.2008 року за №79

Показники звичайної ціни послуг
на виконання робіт з оцінки майна щодо окремих груп об'єктів
у регіональних відділеннях ФДМУ та у Фонді майна АР Крим

Назва РВ ФДМУ

Групи об'єктів оцінки
(звичайна ціна, тис.грн.)

1 об'єкт нерухомого майна

Цілісні майнові комплекси (до 5000 необоротних активів)

по Чернігівській обл.; по Сумській обл.; по Київській обл.; по Житомирській обл.; по Рівненській обл.; по Волинській обл.

0,828

1,849

по Львівській обл.; по Закарпатській обл.; по Чернівецькій обл.; по Івано-Франківській обл.

0,718

2,477

по Вінницькій обл.; по Тернопільській обл.; по Хмельницькій обл.

0,665

1,284

по Дніпропетровській обл.; по Запорізькій обл.; по Кіровоградській обл.; по Полтавській обл.; по Черкаській обл.

0,766

3,19

по Донецькій обл.; по Луганській обл.; по Харківській обл.

1,014

5,466

по Миколаївській обл.; по Одеській обл.; по Херсонській обл.; по АР Крим та м. Севастополю; по Фонду майна АР Крим

1,123

3,553

по місту Києву

1,327

4,912

Директор Департаменту оцінки
майна та оціночної діяльності
В.Гайдук

 

Фонд державного майна України