МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

СУБ’ЄКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ: ХТО ВОНИ?

 

07 січня 2021 року

 

Кожен суб’єкт господарювання – юридична особа будь-якої форми власності чи фізична особа підприємець, що уклав договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із замовником такої оцінки, є суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель, якщо в його складі (юридичної особи чи фізичної особи) є хоча б один оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок і дія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача в цьому реєстрі на момент складання звіту не призупинена.

 

 

Subyekty-otsinochnoyi-diyalnosti-u-sferi-otsinky-zemel

 

 

Закон України «Про оцінку земель» неоднозначно визначив суб’єктів господарювання, які мають статус суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель. У зв’язку з цим до ГО «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» дуже часто звертаються із запитаннями, хто є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель?

 

Стаття 6 Закону України «Про оцінку земель» визначає, що, суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

 

а) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;

 

б) юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;

 

в) фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

 

г) юридичні особи – суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

Згідно із пунктом (а) цієї статті юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок, є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земельних ділянок. Звідси автоматично слідує, що якщо суб’єкт господарювання – юридична особа чи фізична особа підприємець уклав договір із замовником оцінки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, то він (цей суб’єкт господарювання) є заінтересованою особою у проведенні цієї оцінки. Суть заінтересованості у проведенні оцінки полягає в укладенні договору на оцінку і підтверджується статтею 15 Закону України «Про оцінку земель», в якій однозначно визначено, що «підставами для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є договір, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому Законом, а також рішення суду».

 

Сама ж експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, як наголошується у статті 19 Закону України «Про оцінку земель», відповідно до вимог цього Закону та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

Результатом практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних ділянок є Звіт з експертної грошової оцінки. Відповідно до статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»:

 

«Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності – суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності».

 

Як підсумок отримуємо:

 

Якщо у складі юридичної особи чи фізичної особи підприємця є хоча б один оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок і дія кваліфікаційного свідоцтва цього оцінювача не зупинена (тобто він не рідше одного разу в два роки підвищує кваліфікацію), то такі суб’єкти господарювання є суб’єктами оціночної діяльності в сфері оцінки земель за умови, що вони уклали договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із замовником такої оцінки. Як результат такої оцінки вони надають замовнику Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, який підписує оцінювач, що працює в складі юридичної особи чи фізичної особи підприємця.

 

Що стосується пункту (б) статті 6 Закону України «Про оцінку земель», то для того щоб юридична особа мала статус суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель необхідно, щоб у складі цієї особи були оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

Зауважимо, що одного оцінювача недостатньо. Потрібно, щоб їх було не менше двох, адже вимагається наявність у складі саме оцінювачів, а не оцінювача. Більше того, ці оцінювачі повинні бути зареєстрованими не тільки в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, а й одночасно і в Державному реєстрі сертифікованих інженерів землевпорядників. Як говориться – один в двох (оцінювач повинен бути і інженером землевпорядником і зареєстрованим в двох реєстрах).

 

Зрозуміло, що це дуже обтяжлива вимога і здається, що на пальцях можна перерахувати таких суб’єктів землеоціночної діяльності в Україні. Проте, дана категорія суб’єктів оціночної діяльності, згідно чинного законодавства, може одночасно надавати послуги як безпосередньо з експертної грошової оцінки земельних ділянок, так і з розробки технічної документації (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок). Саме через це, при виконанні лише експертної грошової оцінки земельних ділянок компаніям, що проводять таку оцінку, достатньо керуватися вимогою пункту (а) статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

 

Нарешті, що стосується пункту (в) статті 6 Закону України «Про оцінку земель», то цей пункт повинен був би бути вилученим із тексту Закону, оскільки ліцензування на виконання землеоціночних робіт відмінене. Наразі в Україні ніхто, в тому числі і фізичні особи-підприємці, не може отримати таку ліцензію у встановленому законом порядку. Ліцензії на проведення землеоціночних робіт, які були видані раніше, незважаючи на той факт, що вони були безстроковими, всі стали недійсними з моменту набрання чинності Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» відповідно до пункту 2 статті 8 цього закону, де стверджується:

 

«у разі скасування ліцензування виду господарської діяльності орган ліцензування втрачає повноваження органу ліцензування, а ліцензії видані на здійснення цього виду діяльності, вважаються недійсними».

 

Як нагадування всім, в тому числі і нотаріусам, наголосимо, що всі ліцензії на проведення землеоціночних робіт після відміни ліцензування на такий вид діяльності стали недійсними і тому посилання на них у звіті з експертної грошової оцінки земельної ділянки є своєрідним введенням в оману користувачів звіту.

 

 

ВИСНОВОК

 

Всякий суб’єкт господарювання – юридична особа будь-якої форми власності чи фізична особа підприємець, що уклав договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із замовником такої оцінки, є суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель, якщо в його складі (юридичної особи чи фізичної особи) є хоча б один оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що зареєстрований в Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок і дія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача в цьому реєстрі на момент складання звіту не призупинена.

 

До звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки обов’язково повинні додаватись завірені копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельної ділянки, який підписав звіт, і свідоцтва про підвищення ним кваліфікації, дворічний термін чинності якого не сплив на момент складання звіту.

 

 

Степан Максимов