МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

УКЛАДЕНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ПАРТНЕРСТВО

З ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 

10 серпня 2019 року

 

07 серпня 2019 року укладено Меморандум про співпрацю та партнерство між Фондом державного майна України та членом Всесвітньої Асоціації Оціночних Організацій (WAVO) – Громадською організацією «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки». Метою цього Меморандуму є встановлення тривалих партнерських відносин між Фондом та ГО «ВАФО» шляхом участі ГО «ВАФО» в розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна та в професійній підготовці оцінювачів. Пріоритетним напрямом діяльності Сторін є приведення нормативно-правових актів з питань оцінки майна та оціночної діяльності до найкращих міжнародних практик.

 

 

Memorandum-of-Cooperation-and-Partnership-with-the-State-Property-Fund-of-Ukraine-was-concluded

 

 

У рамках цього Меморандуму Сторони прагнуть об’єднати зусилля для приведення нормативно-правової бази з питань оцінки майна та оціночної діяльності у відповідність до положень Міжнародних стандартів оцінки, поглиблення знань у сфері оцінки майна та оціночної діяльності, обміну досвідом, підвищення кваліфікації оцінювачів, для здійснення спільних проектів у сфері популяризації оціночної діяльності.

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» є членом Всесвітньої Асоціації Оціночних організацій (WAVO) – партнером Міжнародного Комітету зі Стандартів Оцінки (IVSC). З огляду на те, що Міжнародний Комітет зі Стандартів Оцінки має велику підтримку з боку європейської співдружності в напрямі ширшого застосування Міжнародних стандартів оцінки в Європі, співпраця з Європейськими інституціями та провідними організаціями з оцінки в Європі та світі (зокрема зі Всесвітньою Асоціацією Оціночних Організацій (WAVO)), дасть змогу на якісно новому рівні здійснити роботу щодо гармонізації національного законодавства України в сфері оцінки майна та оціночної діяльності, зокрема Національних стандартів оцінки, до положень Міжнародних стандартів оцінки (IVS).

 

 

 

 

Основними завданнями Сторін є:

 

 • координація науково-практичних досліджень та заходів між Фондом та ГО «ВАФО»;

 

 • розроблення плану спільних дій, зокрема шляхом утворення робочої трупи, для приведення нормативно-правових актів з питань оцінки майна та оціночної діяльності (зокрема Національних стандартів оцінки), до положень чинних Міжнародних стандартів оцінки;

 

 • проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, зокрема із залученням міжнародних компаній, для вивчення досвіду застосування Міжнародних стандартів оцінки;

 

 • ознайомлення оцінювачів України та користувачів оціночних послуг (зокрема шляхом публікацій відповідних матеріалів на сайтах Сторін) з досвідом оціночних організацій, які увійшли до Всесвітньої Асоціації Оціночних Організацій (WAVO), щодо практичного застосування Міжнародних стандартів оцінки (IVS);

 

 • організація зустрічей з відповідальними особами Всесвітньої Асоціації Оціночних Організацій (WAVO), її членами, а також з керівництвом партнерів цієї Асоціації, зокрема Міжнародним Комітетом зі стандартів оцінки (IVSC) та Європейського центру з сертифікації оціночних послуг (HypZert);

 

 • інші завдання, які Сторони вважають доцільними і корисними для досягнення мети Меморандуму.

 

 

Memorandum-of-Cooperation-and-Partnership_01

 

Memorandum-of-Cooperation-and-Partnership_02

 

Memorandum-of-Cooperation-and-Partnership_03

 

 

У рамках співробітництва Сторони мають право і приймають на себе наступні зобов'язання:

 

 • виступають ініціаторами утворення робочої групи щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань оцінки майна та оціночної діяльності, зокрема Національних стандартів оцінки;

 

 • виступають ініціаторами утворення робочих груп щодо вдосконалення програм базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів;

 

 • отримують інформацію про діяльність кожної із Сторін, безпосередньо пов'язану з предметом Меморандуму;

 

 • інформують одна одну щодо організації та проведення спільних заходів, передбачених метою Меморандуму;

 

 • надають консультації з питань організації та проведення спільних заходів;

 

 • делегують кандидатів для участі в спільних проектах, інформують одна одну стосовно умов участі в заходах, що стосуються мети Меморандуму.

 

Даний Меморандум діє з моменту його підписання Сторонами до дати його припинення. Зміни до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін. Сторони можуть припинити дію цього Меморандуму в будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один календарний місяць до дати припинення.