Помилка

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ВПГО «СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ»

ТА ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ОЦІНКИ»

 

03 серпня 2019 року

 

Президент Всеукраїнської професійної громадської організації «Спілка аудиторів України» Валерій Бондар та Голова Громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» Степан Максимов підписали Угоду про співробітництво. Підписання Угоди має на меті ефективний всебічний розвиток і функціонування сумісної науково-дослідницької, практичної, консультаційної, учбово-методичної та іншої діяльності, зацікавленість у розширені і поглиблені двосторонніх зв‘язків у діяльності всіх своїх керівників, співробітників, фахівців, членів обох організацій, задля досягнення власних і загальних інтересів, визначених цілями та завданнями Статутів організацій в рамках чинного законодавства України.

 

 

Степан Максимов та Валерій Бондар

 

 

Сторони домовились здійснювати співпрацю з питань взаємної реалізації своїх статутних завдань, а також реалізації інших інтересів Сторін, які не суперечать Статутам Сторін та діючому законодавству України, зокрема, але не обмежуючись:

 

 • створюють сприятливі умови для професійного спілкування між членами організацій та обміну досвідом;

 

 • приймають участь у спільних проектах за погодженими тематиками в різних напрямках своєї статутної діяльності;

 

 • співпрацюють у сфері професійної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів, надаючи можливість взаємного ознайомлення з організацією процесів навчання, а також сприяють розробці навчальних програм;

 

 • за попереднім погодженням направляють своїх представників на професійні заходи, що організовують Сторони у т.ч. але не виключно: семінари, конференції, форуми, круглі столи, тренінги;

 

 • організовують взаємодію та підтримку під час налагодження міжнародних зв’язків з громадськими організаціями спорідненого напрямку.

 

 

 

 

Для якнайшвидшого досягнення цілей, визначених цією Угодою, Сторони зобов’язуються:

 

 • обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що представляють взаємний інтерес Сторін;

 

 • проводити спільні заходи в порядку та на умовах, визначених у керівних документах Сторін (Статути, регламенти і т.д.). У процесі виконання поставлених цілей Сторони прагнуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності та захисту інтересів один одного;

 

 • систематично надавати інформацію в засоби масової інформації про заходи, які проводилися, проводяться або планується провести Сторонами;

 

 • організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, круглі столи;

 

 • забезпечувати розробку та реалізацію заходів, що стосуються участі Сторін в суспільному житті та законотворчому процесі;

 

 • спільно діяти для досягнення цілей, передбачених цією Угодою.

 

 

 

 

Для виконання цих завдань Сторони обмінюються необхідною інформацією та проектами розроблених документів, організують підготовку відповідних коментарів і рекомендацій, здійснюють взаємні консультації з професійних питань. В рамках даної угоди Сторони мають право підписувати окремі правочини, договори, протоколи, меморандуми з питань, не врегульованих даною Угодою. Про результати своєї співпраці Сторони інформують засоби масової інформації.