Помилка

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО

ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА»

 

19 лютого 2019 року

 

Наприкінці минулого року Фондом державного майна України було розроблено проект нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна», текст якого нині обговорюється експертною спільнотою. Станом на сьогоднішній день свої ключові пропозиції та зауваження до проекту нового закону вже озвучили фахівці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

 

Draft-Law-of-Ukraine-On-the-lease-of-state-and-communal-property

 

 

Передбачається, що даним законопроектом будуть регулюватися правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній та комунальній власності, а також майна, що належить Автономній Республіці Крим, з метою забезпечення ефективного використання такого майна.

 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ | ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

 

 

Відповідно до статті 16 даного законопроекту оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди і проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. В подальшому, оцінка об’єкта оренди проводиться раз на три роки з дати укладення договору оренди. Орендар надає орендодавцю результати оцінки кожні три роки не пізніше, ніж за один місяць до настання відповідного строку, встановленого договором оренди.

 

Для проведення оцінки нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна балансоутримувач зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту від орендаря (потенційного орендаря) надати документи, що необхідні для проведення оцінки об’єкта оренди.

 

У свою чергу, підготовка до проведення оцінки єдиного майнового комплексу для укладення договору оренди здійснюється у порядку підготовки до оренди єдиного майнового комплексу, визначеному Фондом державного майна України або органами місцевого самоврядування.