Помилка

РОЗ’ЯСНЕННЯ ФДМУ ЩОДО РОБОТИ З ЕЛЕКТРОННИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

 

09 січня 2019 року

 

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року №2628-VIII з 01 січня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, зокрема, щодо особливостей визначення оціночної вартості майна для цілей встановлених Податковим кодексом України, а також зміни пов’язані з порядком ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, – говориться у відповідному роз’ясненні Фонду державного майна України, розміщеному днями на офіційному сайті регулятора.

 

 

Clarifications-by-the-State-Property-Fund-regarding-work-with-electronic-platforms

 

 

Згідно офіційних роз’яснень Фонду державного майна України, зокрема, норми статті 14 «Визначення термінів» доповнено новими підпунктами 14.1.273 - 14.1.277 такого змісту:

 

«14.1.273. передавання інформації для цілей розділу IV цього Кодексу – операція з переміщення (перенесення) відомостей та/або даних, що здійснюється з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи в іншу інформаційно-телекомунікаційну систему.

 

Надання послуг за операціями, передбачених цим підпунктом та підпунктами 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 цього пункту, здійснюється за вільними цінами відповідно до цивільного законодавства України. При цьому витрати на такі послуги не вважаються збитками (шкодою) і не підлягають відшкодуванню;

 

14.1.274. отримання інформації для цілей розділу IV цього Кодексу – операція з надходження відомостей та/або даних до однієї інформаційно-телекомунікаційної системи з іншої інформаційно-телекомунікаційної системи;

 

14.1.275. розміщення інформації для цілей розділу IV цього Кодексу – операція з розташування відомостей та/або даних в інформаційно-телекомунікаційній системі;

 

14.1.276. внесення інформації для цілей розділу IV цього Кодексу – операція з введення (набору) відомостей та/або даних, яка здійснюється володільцем інформації з метою подальшого передавання таких відомостей та/або даних з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи в іншу інформаційно-телекомунікаційну систему та/або з метою іншої обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. Внесення інформації не може вважатися розміщенням, передаванням або отриманням інформації;».

 

Положення пункту 172.3 статті 172 доповнено наступним чином:

 

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна України. Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку здійснюється суб'єктами оціночної діяльності через авторизовані електронні майданчики. Авторизований електронний майданчик – авторизована Фондом державного майна України інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та забезпечує реєстрацію суб'єктів оціночної діяльності, нотаріусів, розміщення, отримання і передавання інформації та документів (без попередньої ідентифікації суб'єкта оціночної діяльності) до/з єдиної бази даних звітів про оцінку з метою перевірки оціночної вартості об'єкта нерухомості, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет, та має підтверджену підписаним протоколом обміну між усіма вже авторизованими електронними майданчиками можливість використовувати інформацію та документи, які були розміщені на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого іншого вже авторизованого електронного майданчика. Ці положення застосовуються до положень статті 172 цього Кодексу. Порядок авторизації електронних майданчиків затверджується спільним рішенням Фонду державного майна України та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації.

 

Пункт 172.11. статті 172 має наступну редакцію:

 

«Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Фондом державного майна України.»

 

Підрозділ 10 розділу ХХ. Інші перехідні положення доповнено новими пунктами такого змісту:

 

«50. Установити, що зміни до статті 14 цього Кодексу (щодо підпунктів 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 пункту 14.1) мають зворотну дію в часі та застосовуються до правовідносин, що виникли з моменту набрання чинності Законом України №2245-VIII від 07 грудня 2017 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році».

 

«51. Установити, що положення законів України «Про Антимонопольний комітет України» і «Про захист економічної конкуренції» не застосовуються до об'єктів права інтелектуальної власності та/або здійснення діяльності, пов’язаної з їх використанням, а також до правовідносин, що виникають у процесі будь-якого використання об'єктів права інтелектуальної власності».

 

 

Джерело інформації: Фонд державного майна України