Помилка

ІННА ПОЛІЩУК: ТЕЗИ ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І КРИМІНАЛІСТИКИ»

 

15 жовтня 2018 року

 

Інна Поліщук (судовий експерт, оцінювач) пропонує до уваги свої тези на тему «Перспективи розвитку використання спеціальних знань», підготовлені до Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», яка відбулася на минулому тижні у Харківському НДІ судових експертиз і була присвячена 95-річчю заснування установи.

 

 

Inna-Polishchuk-Tezy-do-Mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi-Aktualni-pytannya-sudovoyi-ekspertyzy-i-kryminalistyky

 

 

10-11 жовтня 2018 року у Харківському НДІ судових експертиз відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики», присвячена 95 - річчю заснування установи. У конференції взяли участь понад 200 осіб, серед яких: представники Міністерства юстиції України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, судово-експертних установ Міністерства юстиції України (Харківського, Київського, Одеського, Донецького, Львівського, Дніпропетровського науково-дослідних інститутів судових експертиз, Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності), Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, вищих навчальних закладів та наукових установ, правоохоронних органів, громадських та інших організацій України, судово-експертних установ Вірменії, Білорусії, Латвійської Республіки, Литви, Молдови, Казахстану, Польщі, Румунії, Таджикистану та ін. Всього на конференцію надійшло понад 120 доповідей та наукових повідомлень.

 

Свої тези на тему «Перспективи розвитку використання спеціальних знань» до Конференції підготувала також і начальник відділу економічних досліджень Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП «ІСС» Державної судової адміністрації, здобувач Національної академії внутрішніх справ – Інна Поліщук.

 

В роботі акцентується увага на таких категоріях як «інформація», «знання», «інформатика», «експертні системи» та «штучний інтелект». Зазначається, що вивченням знання як такого займається філософсько-методологічна дисципліна епістемологія, для котрої базовою опозицією є об’єкт-знання, на відміну від гносеології, яка розгортає свої уявлення довкола опозиції суб’єкт-об’єкт. З огляду запровадження останньою судовою реформою в Україні єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що покликана забезпечувати обмін документами в електронній формі між судами та учасниками судового процесу, автор розглядає створення експертних систем, що функціонують на основі штучного інтелекту, як найбільш перспективний напрямок розвитку судово-експертної діяльності. Саме це, на думку автора, зумовлює необхідність розробки теоретичних положень у питаннях співвідношення категорії спеціальних знань та штучного інтелекту.

 

Враховуючи, що філософія штучного інтелекту задається питаннями про «мислення машин», зокрема: чи однакова природа людського і штучного інтелекту; чи є у своїй основі людський мозок комп'ютером, а категоріальний апарат криміналістики ґрунтується, на засадах філософії, автор пропонує розпочати наукову дискусію з відповіді на питання: «Чим є штучний інтелект по відношенню до спеціальних знань: суб’єктом (носієм) знань чи засобом застосування?».

 

 

Джерело інформації:

Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: мат. міжнарод. наук.-практ. конф. присвяч. 95-р. ств. Харк. наук.-дослід. інст. суд. експ. ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 10-11 жовт. 2018 р.). Харків: «Право», 2018. С. 45-48.