Помилка

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ФАКТУ ЇЇ УСВІДОМЛЕННЯ ТА ВИЗНАННЯ

 

13 травня 2018 року

 

Державний регулятор професійної оціночної діяльності нарешті публічно визнав таким, що відповідає дійсності, факт систематичного порушення протягом останніх 17 років з боку Фонду державного майна України вимог статей 17 та 22 профільного Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

 

Vyrishennya-problemy-pochynayetsya-z-faktu-yiyi-usvidomlennya-ta-vyznannya

 

 

Виходячи з аналізу змісту Додатку №2 до Договору від 18.04.2018 за №124, укладеного між Фондом державного майна України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Медирент», щодо закупівлі послуг з розробки програмного забезпечення, можна прийти до висновку, що державний регулятор професійної оціночної діяльності нарешті публічно визнав таким, що відповідає дійсності, факт систематичного порушення протягом останніх 17 років з боку Фонду вимог статей 17 та 22 профільного Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (прийнятого ще у 2001 році).

 

Порушення вимог даного закону, а також Закону України «Про Фонд державного майна України», полягає в не оприлюдненні регулятором на своєму офіційному сайті більшої половини тієї інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, яка, відповідно до норм чинного законодавства, повинна була б весь цей час бути доступною у загальному форматі для суб’єктів господарювання та фізичних осіб, а також органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

 

Так, на сторінці 53 вищезазначеного додатку до договору, у якому висуваються технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі послуг, Фонд державного майна України зазначає буквально наступне.

 

АС «Оцінка»* для впровадження ДРОСОД** був розроблений ще у 2001 році. На сьогодні ДРОСОД не відображає всієї необхідної інформації, передбаченої чинними нормативно-правовими актами з оцінки майна та професійної оціночної діяльності, а також не дозволяє коректно відображати інформацію з ДРОСОД на веб-сайті Фонду. Це унеможливлює виконання Фондом окремих завдань, які ставить перед ним сучасне суспільство як перед органом державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні. З огляду на вищезазначене оновлення та вдосконалення ДРОСОД дасть змогу Фонду більш якісно і в повному обсязі здійснювати повноваження в частині ведення ДРОСОД.

 

*АС «Оцінка» – автоматизована система, яка призначена для ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, а також суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати суб’єкта оціночної діяльності (розроблялася задля реалізації наказів Фонду державного майна України від 19.12.2001 за №2355 «Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1092/6283 (зі змінами); від 09.09.2002 за №1594 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09.2002 за №752/7040 (зі змінами); від 25.05.2004 за №995 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності та надання довідок з нього», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2004 за №715/9314 (зі змінами)).

 

**ДРОСОД – Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності –  автоматизована система збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати суб’єкта оціночної діяльності (Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності затверджено наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 за №796, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 13.06.2013 за №937/23469).

 

Як наслідок, за словами Фонду державного майна України, основна мета модернізації оновленого програмного продукту – АС «Оцінка», повинна полягати в запровадженні: (1) повного автоматизованого обліку оцінювачів, які в установленому Законом про оцінку порядку отримали кваліфікаційні свідоцтва (документи) оцінювачів; (2) повного автоматизованого обліку суб’єктів господарювання, які в установленому Законом про оцінку порядку отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності; (3) моніторингу дотримання оцінювачами і суб’єктами оціночної діяльності вимог законодавства з питань оцінки майна; (4) моніторингу розвитку інфраструктури оцінки майна в Україні та створення конкурентного середовища серед оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

 

Все вищенаведене досить красномовно свідчить про нагальну необхідність приведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності до вимог чинного законодавства.