Помилка

ПОРЯДОК АВТОРИЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ:

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ

 

20 лютого 2018 року

 

На виконання плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 07.12.2017 за №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», схваленого 11.01.2018 на засіданні Кабінету Міністрів України, Фондом державного майна України разом з Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку авторизації електронних майданчиків». Проект запроваджує процедуру авторизації електронних майданчиків, що включає вимоги до операторів електронних майданчиків, умови підключення авторизованих електронних майданчиків до «Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування» та їх відключення від неї.

 

 

Procedure-for-authorization-of-electronic-sites-announcement-of-the-publication-of-the-draft-order

 

 

За словами Фонду державного майна України, прийняття даного Проекта дасть змогу забезпечити запровадження якісного нового механізму регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення оціночної діяльності, зокрема, що передбачені положеннями Податкового кодексу України, та сприятиме оперативності, достовірності, доступності інформації із звітів про оцінку майна. При цьому у Фонді зазначають, що реалізація Проекта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат, а сам Проект не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

 

Згідно повідомлення, зауваження та пропозиції до вищезазначеного проекту наказу прийматимуться у письмовій та електронній формі протягом одного місяця за адресою: Фонд державного майна України, Департамент моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій, вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

Проект наказу | Порядок авторизації електронних майданчиків

Пояснювальна записка | Аналіз регуляторного впливу

 

Запропонований Порядок визначає процедуру авторизації електронних майданчиків, що включає вимоги до операторів електронних майданчиків та самих електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення авторизованих електронних майданчиків від Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – Єдина база).

 

Згідно оприлюдненого Порядку, правовідносини між суб’єктами оціночної діяльності, нотаріусами та операторами авторизованих електронних майданчиків, а також вартість їх послуг визначаються на підставі цивільно-правових договорів, укладених між ними.

 

При цьому, оператор авторизованого електронного майданчика повинен відповідати таким вимогам:

 

 • бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку;

 

 • мати інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що передбачена частиною другою статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (для юридичних осіб);

 

 • не мати порушення провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації (припинення);

 

 • мати матеріально-технічну базу, що розміщується на території України та дає змогу володіти електронним майданчиком, забезпечувати його функціонування та належний захист;

 

 • мати фінансову спроможність (відсутність простроченої заборгованості за кредитами (у разі наявності) та із сплати відсотків за кредитами, відсутність простроченої заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати);

 

 • не бути особою, по відношенню до якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», не використовувати програмне та апаратне забезпечення, розроблене/виготовлене суб’єктами господарювання, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно із законодавством України.

 

У свою чергу, авторизовані електронні майданчики повинні відповідати вимогам щодо наявності:

 

 • програмно-апаратних засобів, які забезпечують швидкість роботи веб-сайту під час одночасного звернення більш як 5 тисяч суб’єктів Єдиної бази;

 

 • основних і резервних програмно-апаратних засобів, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи електронного майданчика;

 

 • програмно-апаратних засобів, які відповідають технічним параметрам інформаційної взаємодії між оператором електронного майданчика та Фондом. До звернення із заявкою на авторизацію оператор електронного майданчика повинен погодити з комісією протокол інформаційної взаємодії між учасниками технологічного процесу та впровадити в дію відповідні технологічні процеси на електронному майданчику;

 

 • системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису;

 

 • можливості здійснювати обмін інформацією з використанням мережі Інтернет. При цьому, доступ до авторизованого електронного майданчика суб’єктів оціночної діяльності та нотаріусів повинен забезпечуватися за допомогою каналів зв’язку відповідно до встановлених Фондом за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку протоколів інформаційного обміну після їх автентифікації на авторизованому електронному майданчику;

 

 • можливості здійснювати обмін інформацією з Єдиною базою за допомогою захищених каналів зв’язку в автоматичному режимі відповідно до регламенту електронного майданчика;

 

 • можливості забезпечення доступу до електронного майданчика оператором телекомунікацій, який здійснює діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;

 

 • комплексної системи захисту інформації електронного майданчика з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Комплексна система захисту інформації електронного майданчика повинна забезпечувати здійснення таких основних функцій: (1) розмежування доступу до інформації суб’єктів оціночної діяльності та нотаріусів; (2) регламентація дій суб’єктів оціночної діяльності та нотаріусів під час їх доступу до Єдиної бази; (3) автентифікація на авторизованому електронному майданчику суб’єктів оціночної діяльності та нотаріусів; (4) проведення перевірки належності відповідних функцій суб`єктам оціночної діяльності та нотаріусам, і надання їм права на виконання відповідних дій в Єдиній базі залежно від категорії таких осіб; (5) блокування несанкціонованих дій щодо інформації; (6) антивірусний захист інформації; (7) реєстрація подій, пов’язаних з доступом до інформації авторизованого електронного майданчика та діями щодо неї, результатів ідентифікації на авторизованому електронному майданчику, фактів зміни повноважень суб’єктів Єдиної бази, тощо; (8) захист інформації під час її передачі через незахищене середовище; (9) захист від кібератак, в тому числі від DOS-атак, спроб блокування функціонування електронного майданчика; (10) забезпечення цілісності програмного забезпечення, яке використовується для захисту інформації;

 

 • надійних засобів електронного цифрового підпису.

 

Програмно-апаратний засіб електронного майданчика повинен забезпечувати введення/виведення даних, приймання команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі реального часу. Авторизація електронних майданчиків здійснюється Фондом на підставі рішення відповідної комісії.