Помилка

ЕРІК ТЕО: АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ

СТАНДАРТІВ ОЦІНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

22 грудня 2017 року

 

Ерік Тео – голова Ради з визнання Міжнародних стандартів оцінки (МСО) Міжнародної ради зі стандартів оцінки (МРСО), голова Інституту оцінювачів Сінгапуру (Institute of Valuers and Appraisers of Singapore (IVAS)), виконавчий директор IVAS, генеральний директор Ernst&Yong, – у своєму інтерв’ю наголошує на актуальності визнання і застосування Міжнародних стандартів оцінки в умовах глобалізації. За його словами МСО активно розвиваються, в перспективі вони стануть глобальними стандартами оцінки і будуть слугувати ще більш надійною основою для професійного орієнтиру в області оціночної діяльності. Нині важливим аспектом для кожного оцінювача є безперервне вдосконалення і постійний розвиток, наявність компетентності та хорошого практичного досвіду. Все це служить необхідними критеріями для отримання довіри людей, а також запорукою для досягнення успіху в сфері оціночної діяльності.

 

 

Erik-Teo-Aktualnist-vyznannya-i-zastosuvannya-Mizhnarodnykh-standartiv-otsinky-v-umovakh-hlobalizatsiyi

 

 

Своїм баченням щодо актуальності визнання і застосування Міжнародних стандартів оцінки в умовах глобалізації в інтерв’ю з членом Експертної ради Російського товариства оцінювачів Олесею Перепечко (REV) поділився голова Ради з визнання Міжнародних стандартів оцінки МРСО Ерік Тео (повний текст інтерв’ю опубліковано в інформаційному бюлетені «Російський оцінювач» №4[132]2016).

 

Міжнародна рада зі стандартів оцінки (The International Valuation Standards Council, IVSC) є незалежною некомерційною організацією, яка займається розробкою і затвердженням загальноприйнятих стандартів для оцінки активів по всьому світу. Місією організації є створення і ефективна підтримка високого рівня Міжнародних стандартів оцінки (International Valuation Standards, IVS) і професійних стандартів оцінки.

 

Ерік Тео схиляється до думки про те, що оціночна діяльність – це творчий процес, складний і багатогранний, обумовлений необхідністю швидкого адаптування до змін на ринку і численних факторів, що впливають на економічну дійсність. Саме тому оціночна діяльність вимагає від оцінювача глибоких знань і постійного розвитку. Дуже важливо бути в курсі глобальних змін в світовій економіці, на ринку капіталу, необхідно швидко адаптуватися до нових реалій економічної ситуації. Від цього залежить ефективність оціночного процесу не тільки для кінцевого користувача звіту про оцінку, але й для економіки країни в цілому. Коли робота представляє собою такий складний многогранний процес, діяльність не закінчується із завершенням робочого дня, а є неперервним продовженням осмислення проведеної оцінки.

 

У зв’язку з цим, за словами Еріка Тео, оцінкою повинні займатися професійні компетентні особи. Оцінювачі повинні постійно піклуватися про підвищення свого професійного рівня, отримувати нові навички і вміння з урахуванням найкращої міжнародної практики. Вони повинні бути не тільки професіоналами в сфері оцінки, але й добре розбиратися в галузі промисловості клієнтів.

 

МРСО глибоко переконана, що МСО мають застосовуватися скрізь: як у Європі і західних країнах, так і у країнах Азіатсько-Тіхоокеанського регіону, особливої різниці в їх застосуванні немає. Рада виходить з того, що закони ринку і конкуренції, методологічні підходи до оцінки майна є універсальними незалежно від країн, держав і народів. Чим більше взаєморозуміння фундаментальних принципів оцінки з різними країнами, тим швидше взаємне збагачення економік цих країн, культур, підвищення добробуту людей незалежно від національності, релігійної приналежності, територіальних ознак.

 

Зі встановленням і розвитком ринкових відносин у різних державах виникла необхідність залучення капіталу через ринкові механізми. Для вирішення цього завдання господарюючі суб’єкти складають і надають фінансову звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Це забезпечує умови для залучення інвестіцій як на національних, так і на міжнародних ринках капіталу. Адекватна оцінка вартості активів і зобов’язань необхідна для активізації інвестиційних процесів, все це сприяє збільшенню темпів зростання економіки країни. Останнім часом число суб’єктів господарювання, які здійснюють звітність за МСФЗ, неухильно зростає. Активну стимулюючу роль в даному процесі відіграють узагальнення та поширення досвіду застосування МСФЗ різними організаціями. У зв’язку із цим МСО слід розглядати, по-перше, як інструмент координації системи оцінки, який повинен служити орієнтиром її розвитку і вдосконалення, критерієм оцінки і адекватності новим цілям і задачам оціночної діяльності; по-друге, як засіб забезпечення єдності та послідовності етапів оціночної діяльності в умовах, що змінюються; по-третє, як орієнтир створення сучасної інфраструктури оціночної діяльності.

 

Ерік Тео вбачає перспективу і майбутнє за Міжнародними стандартами оцінки, називаючи їх глобальними стандартами оцінки, і для цього є всі підстави. Нині ведеться дуже активна робота по застосуванню МСО на глобальному рівні. Робота пов’язана із роз’ясненнями та уточненням особливостей застосування Міжнародних стандартів оцінки. Нік Телбот – генеральний директор Міжнародної ради зі стандартів оцінки, так само як і Ерік Тео, щомісяця відвідують з цією метою щонайменше декілька країн на різних світових континетах.

 

Виходячи із власного досвіду, Ерік Тео підтверджує той факт, що оцінювачі, які успішно поєднують свою професійну діяльність з академічною і освітньою сферами, досягають кращих результатів, стають широко відомими і авторитетними фахівцями в професійному співтоваристві, що в подальшому надає їм визнання і в міжнародних структурах.

 

Відповідаючи на питання, чим є оцінка – мистецтвом або наукою, Ерік Тео зазначив, що професійний оцінювач повинен бути здатним враховувати невизначеність, що є дуже важливою характеристикою для відповідного фахівця. Підсумковий результат якісної оцінки повинен містити в собі гармонійне поєднання високого професіоналізму оцінювача, науки і мистецтва. Необхідно робити акцент на вибудовуванні ієрархії застосовуваних підходів і методів в залежності від тієї чи іншої ситуації, з огляду на активність ринку, стану економіки, попиту, пропозиції тощо. Виділяючи підхід, який буде основним, необхідно враховувати можливість застосування й інших підходів до оцінки.

 

Слова Еріка Тео ще раз підтверджують те, що Міжнародні стандарти оцінки активно розвиваються, в перспективі вони стануть глобальними стандартами оцінки і будуть слугувати ще більш надійною основою для професійного орієнтиру в області оціночної діяльності. Нині важливим аспектом для кожного оцінювача є безперервне вдосконалення і постійний розвиток, наявність компетентності та хорошого практичного досвіду. Все це служить необхідними критеріями для отримання довіри людей, а також запорукою для досягнення успіху в сфері оціночної діяльності.

 

Повний текст інтерв’ю Олесі Перепечко з Еріком Тео можна прочитати тут.