Помилка

ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ОЦІНЮВАЧІ БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНІ

 

12 листопада 2017 року

 

На цьому тижні – 09.11.2017, четвер – депутатами Верховної Ради України в першому читанні прийнято законопроект «Про приватизацію державного майна» від 04.09.2017 за №7066, розгляд якого ініційовано Кабінетом Міністрів України. За словами авторів розроблений проект Закону спрямовано на вирішення проблемних питань, які перешкоджають прискоренню процесів приватизації, спрощення процедури приватизації об’єктів державної власності та скорочення термінів її проведення, можливість визначення ціни об’єктів приватизації «платоспроможним попитом», а також посилення захисту прав інвесторів.

 

 

Dlya-pryvatyzatsiyi-derzhavnoho-mayna-otsinyuvachi-bilshe-ne-potribni

 

 

Як стверджується у пояснювальній записці, для встановлення концептуальних підходів та вироблення практичних рекомендацій щодо удосконалення законодавства з питань приватизації у Фонді державного майна України наказом від 29.04.2016 за №923 (зі змінами) було створено робочу групу за участю міжнародних експертів, якою підготовлено нову редакцію Закону України «Про приватизацію державного майна» шляхом об’єднання інших законів, що регулюють питання приватизації, в один законодавчий акт.

 

Прийнятим у першому читанні проектом Закону від 04.09.2017 за №7066 викладено в новій редакції Закон України «Про приватизацію державного майна», в якому об’єднано положення законів, що регулюють питання приватизації – «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва». Також, з метою гармонізації законодавства пропонується внести відповідні зміни до Цивільного, Господарського, Земельного кодексів та Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про виконавче провадження», «Про гідрометеорологічну діяльність», «Про культуру», «Про захист економічної конкуренції», «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава», а також «Про банки і банківську діяльність».

 

У проекті Закону передбачено визначення термінології, принципів приватизації, об’єктів та суб’єктів приватизації, встановлено нову спрощену класифікацію об’єктів приватизації. З метою спрощення процедур та підвищення інвестиційної привабливості об’єкти приватизації пропонується продавати без земельних ділянок. Також кардинально змінено принципи та підходи щодо формування стартової ціни об’єктів приватизації.

 

Так, згідно статті 22 представленого законопроекту, стартову ціну об’єкта великої приватизації пропонується визначати на підставі рекомендації радника (у разі залучення). Розмір визначеної аукціонною комісією стартової ціни об’єкта великої приватизації має бути визначений у межах рекомендованої радником стартової ціни та погоджений Кабінетом Міністрів України.

 

У разі коли за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 19 представленого законопроекту підготовка до приватизації (продажу) об’єктів великої приватизації буде здійснюватися без залучення радників, стартову ціну об’єкта великої приватизації пропонується визначати аукціонною комісією, але не нижче рівня найвищої аукціонної пропозиції потенційного покупця. При цьому, не допускається подання пропозиції щодо стартової ціни у вигляді діапазону ціни або у будь-якому іншому вигляді, що не дозволяє визначити однозначну пропозицію щодо стартової ціни. У випадку подання потенційним покупцем пропозиції щодо стартової ціни, що не відповідає затвердженій формі, або у вигляді, що не дозволяє визначити однозначну пропозицію щодо стартової ціни, то така пропозиція не буде враховуватися аукціонною комісією при визначенні стартової ціни.

 

Для об’єктів великої приватизації рішення про зміну способу приватизації прийматиме Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України. Підготовку до приватизації та продаж об’єктів великої приватизації пропонується здійснювати із залученням на конкурсних засадах радників у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, окрім випадків передбачених цим законопроектом. Конкурсний відбір радників передбачається здійснювати із дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності та прозорості, незалежності членів конкурсної комісії. Кабінетом Міністрів України встановлюватимуться критерії для відбору радників.

 

На думку авторів законопроекту, залучення радників дозволить провести приватизацію об’єктів великої приватизації з урахуванням міжнародних стандартів та існуючої практики, презентувати об’єкти широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами. Оплата послуг радника з підготовки до приватизації та продажу об’єкту великої приватизації пропонується здійснювати шляхом виплати раднику частини розміру винагороди у фіксованому розмірі, за умови повного виконання радником умов договору про надання послуг укладеного з радником, та змінної частини винагороди, у випадку продажу об’єкту приватизації – у розмірі встановленому у відсотковому відношенні до вартості проданого об’єкту приватизації. Оплата послуг радника може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та/або коштів покупця об’єкту приватизації, міжнародних організацій, інших джерел. Визначення фіксованого розміру винагороди, що підлягає виплаті раднику з підготовки до приватизації об’єкту великої приватизації, а також порядок визначення винагороди радника у відсотковому відношенні до вартості проданого об’єкту приватизації – буде здійснюватися у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

У свою чергу, стартову ціну об’єкта малої приватизації, як цілісного майнового комплексу пропонується визначати аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації, за вирахуванням заборгованості по фінансовим зобов’язанням, у разі їх наявності. Якщо фінансові зобов’язання об’єкта малої приватизації дорівнюють або перевищують балансову вартість активів об’єкта малої приватизації, то стартова ціна буде визначатися на рівні балансової вартості активів об’єкта малої приватизації.

 

У разі відсутності балансової вартості об’єкта (пакета акцій, частки, об’єкта незавершеного будівництва тощо) малої приватизації, стартову ціну пропонується визначати аукціонною комісією за результатами вивчення аукціонних пропозицій не менше трьох потенційних покупців, у порядку визначеному Фондом державного майна України. При цьому, якщо протягом місяця з моменту опублікування оголошення про вивчення попиту не надійде трьох аукціонних пропозицій від потенційних покупців, стартову ціну об’єкта малої приватизації пропонується визначати на рівні оціночної вартості, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

Визначення вартості майна, що вноситься до статутного капіталу товариства, вартості акцій (часток), що належать державі в статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та підлягають приватизації шляхом викупу, а також оцінку об’єктів приватизації, повернених за рішенням суду в державну власність, пропонується здійснювати за методикою оцінки майна, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Приватизація державного майна згідно із проектом Закону здійснюватиметься шляхом продажу об’єктів права державної власності на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами, аукціоні без умов, аукціоні із зниженням стартової ціни, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій, та викупу об’єктів приватизації. Продаж об’єктів малої приватизації здійснюватиметься на електронних аукціонах.

 

У разі якщо об’єкт, який пропонуватиметься для продажу на аукціоні, не буде продано, державний орган приватизації прийматиме рішення про приватизацію такого об’єкта на повторному аукціоні без умов або прийматиме рішення про проведення повторного аукціону із зниженням стартової ціни на 25%. У разі якщо об’єкт приватизації виставляється вперше на аукціон зі зниженням стартової ціни, то стартова ціна знижується аукціонною комісією на 25%. Якщо об’єкт приватизації виставляється на продаж на аукціон зі зниженням стартової ціни вдруге, то стартова ціна продажу знижується аукціонною комісією ще на 50%. У разі якщо об’єкт приватизації не буде продано вищезазначеними способами, державний орган приватизації прийматиме рішення про приватизацію об’єкта приватизації на аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій (для об’єктів великої приватизації), на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (для об’єктів малої приватизації). За результатами вивчення пропозиції щодо ціни купівлі об’єкта приватизації від потенційних учасників аукціону, визначатиметься найвища ціна, запропонована учасниками аукціону, яка визначатиметься стартовою ціною.

 

До моменту винесення даного проекту Закону на розгляд Верховної Ради України його було погоджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України (із зауваженнями, які враховано частково), а також Міністерством юстиції України (із зауваженнями та застереженнями, які враховано частково).