Помилка

АМЕРИКАНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОЦІНЮВАЧІВ (ASA): ОЦІНКА МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ

 

01 листопада 2017 року

 

Представлена книга присвячена питанням теорії і практики оцінки одного з основних активів будь-якого підприємства, а саме машин та обладнання. У книзі дається всебічний короткий огляд оціночної дисципліни «машини та спеціальне технічне обладнання», який може виступати як в якості вступного навчального матеріалу для тих, хто погано ознайомлений із цією областю, так і у якості зручного довідкового посібника і узагальнюючого інструменту для вже досвідчених професійних оцінювачів. Книга буде корисною оцінювачам-початківцям, оскільки наведений в ній теоретичний матеріал і реальні практичні моделі дозволять підійти до оцінки машин та обладнання з чітких методичних позицій, що унеможливить допущення багатьох типових помилок у майбутньому. Для досвідчених практикуючих оцінювачів – вона дозволить поглянути на деякі проблеми з різних точок зору і допоможе зламати стереотипи, що склалися.

 

 

American-Society-of-Appraisers-otsenka-mashin-i-oborudovaniya

 

 

Книга «Оцінка машин та обладнання», написана фахівцями Комітету по Машинах та Спеціальному Технічному Обладнанню Американського Товариства Оцінювачів (American Society of Appraisers, ASA) з 2010 року стала доступною для зацікавлених осіб і на пострадянському просторі (офіційна дата виходу – 01.07.2010; видавництво – Квинто-Консалтинг; переклад з англійської –  бюро перекладів РОЙД; наукові редактори перекладу – доцент, кандидат технічних наук Назаров О.С., та професор, доктор економічних наук Рутгайзер В.М.).

 

Ця книга присвячена питанням теорії і практики оцінки одного з основних активів будь-якого підприємства, а саме машин та обладнання. На жаль, на даний момент, дане питання недостатньо освітлене у вітчизняній літературі. У будь-якому спеціалізованому книжковому магазині можна знайти кілька видань, присвячених оцінці нерухомості або бізнесу – солідні закордонні праці в якісному перекладі та вітчизняні розробки. Але зовсім по-іншому виглядає справа з літературою щодо оцінки машин та обладнання. З перекладених книг широку популярність здобула книга Джона Аліко (John Alico) «Оцінюючи машини та обладнання» (1980 рік). До теперішнього часу випущено кілька видань вітчизняних авторів, але, на жаль, вони мало ознайомлені із досягненнями зарубіжних оцінювачів.

 

Пропонована книга дозволяє в певній мірі заповнити цю прогалину. Книга написана провідними фахівцями Американського Товариства Оцінювачів і становить винятковий інтерес, можна навіть сказати, що це перший повний переклад праці, що висвітлює широкий спектр питань оцінки машин і обладнання. Починаючи з простих понять, автори підводять читача до розуміння процесів, що визначають функціонування машин і обладнання, впливають на цінність об’єктів і, в кінцевому рахунку, на їх вартість. На самому початку книги проводиться детальний аналіз базових концепцій вартості і чітко показано, як в залежності від цілого ряду обставин при оцінці машин і обладнання можуть застосовуватися різні види (варіанти) ринкової вартості, а також описані інші численні різновиди вартостей.

 

Великий інтерес, на думку наукового редактора О.С. Назарова, представляють глави книги, присвячені оцінці таких специфічних активів, як літальні апарати, корабельні активи, спеціальне технічне обладнання, а також питанням лізингу. Відомо, що при оцінці бізнесу фахівцю доводиться оцінювати не лише власне обладнання, а й інші активи підприємства, наприклад, товарно-матеріальні запаси. Питанням оцінки цього виду активів присвячена окрема глава:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не секрет, що багато хто з наших вітчизняних оцінювачів формально переносять методи, широко використовувані в оцінці нерухомості, на оцінку машин і обладнання, забуваючи при цьому про суттєві і принципові відмінності цих видів матеріальних активів. Особливо це стосується проблем застосування доходного підходу. У розділі 5 детально розглянуті питання, пов’язані із застосуванням доходного підходу до оцінки цього виду активів, що дозволяє оцінювачам вибрати коректну методику доходного підходу.

 

Хочеться відзначити якісний переклад книги, забезпечений видавцями незважаючи на специфіку тексту і складності адекватного перекладу англійської оціночної термінології на російську мову. Редактори постаралися зберегти всі особливості американської школи оцінки, системи оподаткування, принципів бухгалтерського обліку. Там, де це було можливо, використовувалися терміни і тлумачення, вже усталені у вітчизняній теорії та практиці оцінки.

 

Насамкінець необхідно відзначити, що книга буде особливо корисною оцінювачам-початківцям, оскільки наведений в ній теоретичний матеріал і реальні практичні моделі дозволять підійти до оцінки машин та обладнання з чітких методичних позицій, що унеможливить допущення багатьох типових помилок у майбутньому. Для досвідчених практикуючих оцінювачів – вона дозволить поглянути на деякі проблеми з різних точок зору і допоможе зламати стереотипи, що склалися.