Помилка

ШЕННОН ПРАТТ: ОЦІНКА БІЗНЕСУ – ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 

16 жовтня 2017 року

 

Що насправді отримує будь-хто, купуючи компанію або пайову участь в компанії? Управління? Ринки? Технологічний досвід? Продукцію? Хоча кожна з перерахованих позицій може мати відношення до відповіді на дане питання, в дійсності ж купується потік майбутніх доходів. Таким чином, проблема, яку необхідно вирішити при проведенні оцінки як підприємства, що придбавається або відчужується, так і в багатьох інших випадках, полягає саме в прогнозуванні майбутніх доходів і дисконтуванні їх до поточної вартості.

 

 

Shannon_Pratt

 

 

До уваги пропонується цикл матеріалів, присвячених теорії і практиці оцінки бізнесу, а також управлінню вартістю капіталу, під редакцією визнаного авторитету у даній сфері Шеннона Пратта (Shannon Pratt) – автора численних книг, в яких сформульовано основні концепції, використовувані у сучасній оцінці бізнесу по всьому світу. Матеріал буде цікавий всім, хто вивчає вартість капіталу, особливо аналітикам в області корпоративних фінансів та оцінки бізнесу, консультантам, аудиторам і оцінювачам, інвестиційним банкірам і посередникам з продажу підприємств, а також вченим та студентам.

 

У першій частині «Постановка завдання по оцінці» мова піде про процедуру визначення основних елементів завдання по оцінці підприємства, а саме: визначення замовника та виконавця, долі або частки оцінюваної участі у підприємстві, дати оцінки, мети оцінки, виду вартості, форми і змісту звіту, графіку проведення оцінки, оплати послуг оцінювача тощо.

 

У другій частині «Принципи оцінки бізнесу – теорія та практика» йтиметься про загальноприйняті принципи використання прогнозних і ретроспективних даних; основні фінансові показники, що впливають на оціночну вартість (прибуток, грошовий потік, дивіденди, валові доходи, активи); вплив ризику та вартість капіталу; модель оцінки капітальних активів (ставку доходу; систематичний і несистематичний ризик; бета – показник систематичного ризику; використання бета для визначення очікуваної ставки доходу; допущення, покладені в основу моделі оцінки капітальних активів; відмінності між ринками закритих і відкритих компаній); теорію арбітражної оцінки; класифікацію підходів до оцінки; вплив контрольної і неконтрольної участі; положення, що обмежують права власності; інші якісні фактори, що характеризують компанію та впливають на величину її вартості; а також про те, чому сума частин не обов’язково дорівнює цілому.

 

Третя частина «Підхід до оцінки через дисконтування майбутніх доходів» розкриває зміст поняття дисконтованих майбутніх доходів, а також описує механізми прогнозування майбутніх грошових потоків та/або прибутків, обліку факторів ризику та визначення ставки дисконту. У цьому розділі мова піде про те, що майбутні доходи, які підлягають оцінці і дисконтуванню до поточної вартості, можуть бути визначені кількома шляхами. Найбільш прийнятими є показники або прибутку (в цьому випадку техніка дисконтування називається методом дисконтованого майбутнього прибутку (discounted future earning – DFE), або грошового потоку (тоді метод буде називатися методом дисконтованого грошового потоку (discounted cash flow – DCF). У будь-якому випадку важливо чітко визначити дисконтований потік доходів і вибрати відповідну йому ставку дисконту.

 

За словами Шеннона Пратта, підхід до оцінки з точки зору дисконтованих майбутніх доходів застосовується найбільш часто при злиттях і поглинаннях. Однак, як показано в матеріалі, даний підхід є теоретично найбільш коректним і може бути використаний для вирішення широкого кола оціночних завдань, включаючи різні випадки оцінки контрольних і неконтрольних пакетів акцій, за умови, що оцінка майбутнього потоку доходів є надійною, обрана ставка дисконту відповідає даному потоку і конкретній меті оцінки.