Помилка

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ КОНТРОЛЬОВАНИМИ

 

27 вересня 2017 року

 

Державна фіскальна служба України у своєму листі від 22.06.2017 за №767/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала податкову консультацію для юридичних осіб щодо визначення окремих операцій контрольованими.

 

 

On-public-sources-of-information-for-transfer-pricing

 

 

Державна фіскальна служба України у своєму листі від 22.06.2017 за №767/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), надала податкову консультацію для юридичних осіб щодо визначення окремих операцій контрольованими.

 

Відповідно до оприлюдненої консультації, підпунктом «г» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.1 ст.39 Кодексу передбачено, що контрольованими операціями є господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Відповідно до п.41 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу господарські операції, визначені п.п.«г» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.1 ст.39 Кодексу, визнаються контрольованими з дати набрання чинності переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п.«г» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.1 ст.39 Кодексу.

 

Постанова Кабінету Міністрів України щодо переліку організаційно-правових форм нерезидентів в розрізі держав (територій), про який йдеться в п.п.«г» п.п.39.2.1.1. п.п.39.2.1 п.39.1 ст.39 Кодексу на сьогодні знаходиться в стадії розробки.

 

Відповідно до п.п.«в» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п.39.2.1.2 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, або які є резидентами цих держав.

 

Під час визначення переліку держав (територій) для цілей п.п.«в» п.п.39.2.1.1 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу Кабінет Міністрів України враховує такі критерії (п.п.39.2.1.2 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу):

 

  • держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;

 

  • держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;

 

  • держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

 

Станом на сьогодні в Україні діє перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п.39.2.1.2 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 за №977-р.

 

При цьому переліки держав, визначені підпунктами «в» та «г» п.п.39.2.1.1. п.п.39.2.1 п.39.1 ст.39 Кодексу не є тотожними.

 

Відповідно до п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2017, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

 

  • з пов’язаною особою – нерезидентом;

 

  • з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

 

  • через комісіонерів – нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

 

Підпунктом 39.2.1.7 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5 п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

 

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

 

  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

 

Таким чином, господарські операції платника податків з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), які не включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, обсяг яких за 2016 рік досяг 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), і річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку за цей звітний рік, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків), не підпадають під визначення контрольованих, та не відображаються у Звіті про контрольовані операції, за умови, що такі нерезиденти не є пов’язаними особами з резидентом та ці операції не здійснювались через комісіонерів-нерезидентів.

 

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.