Помилка

ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОЦІНОЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

 

20 вересня 2017 року

 

Авторська доповідь доктора технічних наук, професора Валерія Якубовського (MRICS), президента Групи компаній «ВЕРІТЕКС», члена Ради Українського товариства оцінювачів, Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, присвячена проведенню порівняльного аналізу Міжнародних стандартів оціночної діяльності IVS 2017 і Європейських стандартів EVS 2016, яка була висвітлена перед учасниками XХII Міжнародної науково-практичної конференції Українського товариства оцінювачів, що проходила 14-15 вересня 2017 року у місті Одеса. Під час доповіді автором було проведено певне зіставлення змісту цих нових видань стандартів, виділено спільне та відмінне в їхніх вимогах до оціночної діяльності.

 

 

Valeriy-Yakubovskyy-IVS-2017-vs-EVS-2016-UA

 

 

В доповіді на тему «Європейські стандарти оцінки EVS 2016 та Міжнародні стандарти оціночної діяльності IVS 2017: спільність і відмінності» (Якубовський В.В.) проводиться певне зіставлення змісту цих нових видань стандартів, виділяється спільне та відмінне в їхніх вимогах до оціночної діяльності. Адже по суті (1) Європейські стандарти оцінки EVS 2016, що видаються під егідою Європейської Групи Асоціацій Оцінювачів TEGoVA (The European Group of Valuers Associations), (2) Міжнародні стандарти оцінки IVS 2017, що видаються Міжнародною Радою зі Стандартів Оцінки IVSC (International Valuation Standards Council), спільно зі (3) Стандартами оцінки Королівського Інституту Сертифікованих Сюрвейерів Великобританії RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) складають провідну групу міжнародно визнаних стандартів, на базі яких формуються всі інші стандарти вартісної оцінки національного, регіонального і галузевого рівнів. Переконливим підтвердженням цього положення служить той факт, що статтею 26 Директиви Європейського Союзу №2014/17/EU саме ці три групи стандартів – EVS, IVSC і RICS прямо рекомендовані до застосування, як найбільш обґрунтовані.

 

З огляду на ці обставини, у автора викликає безсумнівний інтерес проведення певного зіставлення змісту цих нових видань стандартів, виділення спільного та відмінного в їхніх вимогах до оціночної діяльності. Виходячи з цього, таке зіставлення і стало основною метою поданого слухачам матеріалу.