Помилка

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ОЦІНЮВАЧІВ

ДО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ЩОДО ІСНУЮЧОГО ПОРЯДКУ

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

14 серпня 2017 року

 

Саморегулівна Громадська організація «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів» звернулася до Фонду державного майна України із відкритим листом щодо існуючого порядку конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

 

Vidkrytyy-lyst-Vseukrayinskoyi-Spilky-Otsinyuvachiv-do-Fondu-derzhavnoho-mayna-Ukrayiny-shchodo-isnuyuchoho-poryadku-konkursnoho-vidboru-subyektiv-otsinochnoyi-diyalnosti-1

 

 

У листі, зокрема, зазначається, що існуючий порядок відбору суб'єктів оціночної діяльності, затверджений наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 року за №2075, за півтора роки існування не виправдав сподівання широкого кола оцінювачів щодо можливості долучитись до надання послуг з незалежної оцінки державного майна (індивідуально визначеного) при передачі його в оренду.

 

Головне завдання ФДМУ, як регулятора оціночної діяльності, не допустити до використання неякісну або не достовірну оцінку. Існуючий порядок відбору СОД не посилює дерегуляцію оціночної діяльності, не підвищує роль громадського регулювання оціночної діяльності, що здійснюється через діяльність саморегулівних організацій оцінювачів, а вирішує інші завдання – обмежує коло оцінювачів, що можуть прийняти участь в оцінці державного майна. Кожного року кількість оцінювачів в Україні збільшується, але не всі мають достатній професійний рівень, навіть по причині відсутності можливості надавати послуги з незалежної оцінки майна. Але, принаймні на сьогодні, третина оцінювачів (а це близько 3000 фахівців) здатна виконати оцінку індивідуально визначеного майна на достатньому професійному рівні. Закон України «Про оціночну діяльність…» вже діє більше 15 років, сформувався ринок оціночних послуг і саме цей ринок повинен визначати пріоритети в виборі виконавців цих послуг Замовниками. Кожний суб’єкт оціночної діяльності для забезпечення конкурентоспроможності на ринку оціночних послуг підвищує свою кваліфікацію, створює рекламу, виконує оціночні послуги якісно і в строк.

 

Орендар державного майна, як платник, повинен мати функції Замовника і самостійно на ринку оціночних послуг знаходити Виконавця. Розпорядник державного майна (регіональні представництва ФДМУ) повинні надіслати лист Орендарю з дорученням замовити експертну оцінку орендованого майна і передати Звіт Розпоряднику для перевірки і затвердження обов’язково разом із рецензією на Звіт про оцінку майна від саморегулівної організації.

 

Вже на етапі рецензії Звіту СРО можна гарантувати на 99%, що неякісна оцінка не буде допущена до її використання. Стовідсоткову гарантію недопущення неякісної оцінки до використання буде забезпечено рецензуванням звіту при його затвердженні спеціалістами відповідного регіонального відділення ФДМУ.

 

При такій організації проведення незалежної оцінки регулятор буде виконувати свою головну функцію: розвивати оціночну діяльність і забезпечувати якість оцінювання, а не займатись зібранням «макулатури» і її сортуванням!?

 

Існуючий порядок відбору СОД примушує працівників ФДМУ виконувати не притаманні їм функції статистів по підрахунку балів і довів ситуацію з відбору оцінювачів до абсурду:

 

  • індивідуально визначене майно вже оцінює не один оцінювач, а щонайменше – 5 (а це є фальсифікація, так як підписи ставляться формально);

 

  • пріоритетом для відбору оцінювачів став досвід в оцінюванні об’єктів подібного майна (розташованого в певному регіоні), хоча сертифікат СОД дає право оцінювання по всій Україні, а не в певному регіоні. Це є наявна дискримінація професіоналізму всіх оцінювачів (якщо оцінював в одній області, то в іншій вже не можеш!?). Таким чином існуючий конкурсний відбір оцінювачів призводить до монополізації ринку оцінювальних послуг в певному регіоні, а це тільки пригнічує, а не розвиває оціночну діяльність;

 

  • а ціна послуг, що визначається її середнім значенням (із запропонованих оцінювачами) і за яку нараховується максимальна кількість балів, стала предметом найвищої творчості, можна сказати мистецтва. Як показують результати конкурсних відборів оцінювачів, в більшості регіональних представництв ФДМУ її «вгадують» лічені «щасливці» (як їм це вдається!?) – одна або дві фірми, що виграють близько 80% об’єктів оцінки, що виставлені на конкурс.

 

Найсумніше, що цю вакханалію відбору спостерігають тисячі оцінювачів і, головне, при цьому не припиняють вірити у справедливість (наше завдання підтримати їх в цій вірі).

 

Щодо об’єктів оцінки, якими є ЦМК, пакети акцій, інтелектуальна власність та інші складні об’єкти оцінювання, запропонований порядок відбору оцінювачів в два етапи (перший – кваліфікаційні вимоги, другий – ціна послуги) повністю підтримую, – зазначив наостанок у листі Валерій Трухан (Голова Громадської організації «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів»).

 

 

Vidkrytyy-lyst-Vseukrayinskoyi-Spilky-Otsinyuvachiv-do-Fondu-derzhavnoho-mayna-Ukrayiny-shchodo-isnuyuchoho-poryadku-konkursnoho-vidboru-subyektiv-otsinochnoyi-diyalnosti-2

Vidkrytyy-lyst-Vseukrayinskoyi-Spilky-Otsinyuvachiv-do-Fondu-derzhavnoho-mayna-Ukrayiny-shchodo-isnuyuchoho-poryadku-konkursnoho-vidboru-subyektiv-otsinochnoyi-diyalnosti-3