МЕНЮ
ПЕРСПЕКТИВА
КУРС ВАЛЮТ
ОПИТУВАННЯ
КОНТАКТИ
PDF Друк e-mail

ВІДНИНІ ДОПУСКАЄТЬСЯ РЕЦЕНЗУВАННЯ НЕ ЛИШЕ ОРИГІНАЛУ ЗВІТУ

ПРО ОЦІНКУ МАЙНА, АЛЕ Й ЗАСВІДЧЕНОЇ КОПІЇ ТАКОГО ЗВІТУ

 

06 серпня 2017 року

 

Починаючи з 01.08.2017 у разі неможливості надання Фонду державного майна України або його регіональному відділенню оригіналу звіту про оцінку майна з метою проведення його подальшого рецензування, допускається рецензування копії такого звіту за умови засвідчення її вірності нотаріусом, суб’єктом оціночної діяльності (який склав такий звіт), замовником оцінки або адвокатом.

 

 

Vidnyni-dopuskayetsya-retsenzuvannya-ne-lyshe-oryhinalu-zvitu-pro-otsinku-mayna-ale-y-zasvidchenoyi-kopiyi-takoho-zvitu

 

 

Відповідну норму закріплено у наказі Фонду державного майна України від 08.06.2017 за №924 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.07.2017 за №825/30693 (дата набрання чинності – 01.08.2017), яким, серед іншого, внесено зміни до пункту 3.6 розділу ІІІ Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.10.2011 за №1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.11.2011 за №1351/20089 (із змінами).

 

Відтепер, у разі прийняття Фондом або його регіональним відділенням рішення про проведення рецензування звіту про оцінку майна, який надходить від суб’єкта господарювання (у статутному капіталі якого відсутня державна частка) або фізичної особи, до звернення має бути доданий оригінал звіту про оцінку майна. У разі неможливості надати оригінал звіту про оцінку майна допускається рецензування копії такого звіту за умови засвідчення її вірності: (1) нотаріусом; (2) суб’єктом оціночної діяльності, який склав такий звіт; (3) замовником оцінки; (4) адвокатом.

 

При цьому, засвідчена копія звіту про оцінку майна повинна відповідати наступним вимогам:

 

  • текст документа відтворюється повністю;

 

  • обсяг копії звіту про оцінку майна має бути однаковим з оригіналом звіту (описова частина, розрахункова частина та всі додатки);

 

  • у копіях повинні відображатися всі виправлення, зроблені в оригіналі;

 

  • копія звіту про оцінку майна має бути виконана якісно: всі аркуші копії звіту про оцінку майна (з додатками до нього у повному обсязі, що містить оригінал звіту), мають бути чіткими;

 

  • копія звіту про оцінку майна не може містити у додатках інших документів, окрім тих, що містить оригінал звіту про оцінку майна;

 

  • замовники рецензії не можуть доповнювати копію звіту про оцінку майна, що додається до запиту про рецензування, іншими документами;

 

  • копія звіту про оцінку майна виготовляється та засвідчується в установленому законодавством порядку.

 

Надіслана копія звіту про оцінку майна після рецензування зберігається в державному органі приватизації як додаток до рецензії. Надісланий оригінал звіту про оцінку майна повертається заявнику.

 

Вищезазначеним наказом Фонду державного майна України від 08.06.2017 за №924 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 06.07.2017 за №825/30693 (дата набрання чинності – 01.08.2017), загалом внесено зміни до: (1) Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів; (2) Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача; (3) Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності; (4) Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії; (5) Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; (6) Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації; (7) Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв.