Помилка

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ),

ВКЛЮЧАЮЧИ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (МСБО):

ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЗРАЗКА 2016 РОКУ

ВІД МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

07 липня 2017 року

 

На минулому тижні, а саме 30.06.2017 року, на офіційному сайті Міністерства фінансів України було опубліковано україномовний переклад зразка 2016 року міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Ці стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 

 

Mizhnarodni-standarty-finansovoyi-zvitnosti-MSFZ

 

 

На минулому тижні, а саме 30.06.2017 року, на офіційному сайті Міністерства фінансів України було опубліковано україномовний переклад зразка 2016 року міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Ці стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 

 

 

ДОДАТОК ДО УГОДИ ПРО ВІДМОВУ ВІД АВТОРСЬКИХ ПРАВ

НА ОБМЕЖЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

(між Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності та Міністерством фінансів України)

 

Ці Стандарти ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності та інших публікаціях Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – Рада). Авторське право на міжнародні стандарти фінансової звітності та інші публікації Ради має Фонд міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – Фонд). Текст, що міститься у цьому документі, може бути змінений задля сприяння його прийняття у відповідності з національним законодавством. Затверджений текст стандартів МСФЗ та інших публікацій Фонду є текст англійською мовою, примірники якого можна отримати від Фонду.

 

З питань публікацій та авторських прав звертайтеся за адресою: Департамент з питань публікацій Фонду МСФЗ, Кеннон Стріт 30, Лондон EC4M 6XH, Сполучене Королівство.

 

Телефон: +44 (0)20 7246 6410. Факс: +44 (0)20 7246 6411. Веб-сайт: http://www.ifrs.org/.

 

Фонд відмовився від права відстоювати свої авторські права на вищезазначені матеріали на території України, за винятком тих випадків, коли на це є згода суверена. Фонд залишає за собою всі права за межами вищезгаданої території.

 

 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Концептуальна основа фінансової звітності

 

МСФЗ 1   Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності

 

МСФЗ 2   Платіж на основі акцій

 

МСФЗ 3   Об’єднання бізнесу

 

МСФЗ 4   Страхові контракти

 

МСФЗ 5   Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

 

МСФЗ 6   Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

 

МСФЗ 7   Фінансові інструменти: розкриття інформації

 

МСФЗ 8   Операційні сегменти

 

МСФЗ 9   Фінансові інструменти

 

МСФЗ 10   Консолідована фінансова звітність

 

МСФЗ 11   Спільна діяльність

 

МСФЗ 12   Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання

 

МСФЗ 13   Оцінка справедливої вартості

 

МСФЗ 14   Відстрочені рахунки тарифного регулювання

 

МСФЗ 15   Дохід від договорів з клієнтами

 

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств

 

 

 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

МСБО 1   Подання фінансової звітності

 

МСБО 2   Запаси

 

МСБО 7   Звіт про рух грошових коштів

 

МСБО 8   Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки

 

МСБО 10   Події після звітного періоду

 

МСБО 11   Будівельні контракти

 

МСБО 12   Податки на прибуток

 

МСБО 16   Основні засоби

 

МСБО 17   Оренда

 

МСБО 18   Дохід

 

МСБО 19   Виплати працівникам

 

МСБО 20   Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу

 

МСБО 21   Вплив змін валютних курсів

 

МСБО 23   Витрати на позики

 

МСБО 24   Розкриття інформації про зв’язані сторони

 

МСБО 26   Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення

 

МСБО 27   Консолідована та окрема фінансова звітність

 

МСБО 28   Консолідована та окрема фінансова звітність

 

МСБО 29   Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

 

МСБО 32   Фінансові інструменти: подання

 

МСБО 33   Прибуток на акцію

 

МСБО 34   Проміжна фінансова звітність

 

МСБО 36   Зменшення корисності активів

 

МСБО 37   Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи

 

МСБО 38   Нематеріальні активи

 

МСБО 39   Фінансові інструменти: визнання та оцінка

 

МСБО 40   Інвестиційна нерухомість

 

МСБО 41   Сільське господарство

 

 

 

Фінансові звіти складаються багатьма суб’єктами господарювання і надаються зовнішнім користувачам у різних країнах світу. І хоча такі фінансові звіти можуть виглядати подібними, вони відрізняються один від одного через соціальні, економічні та законодавчі особливості, притаманні кожній окремій країні. Крім того, при встановленні національних вимог беруться до уваги потреби різних користувачів фінансових звітів. Це розмаїття обставин призвело до використання різних визначень елементів фінансових звітів, наприклад, таких, як активи, зобов’язання, власний капітал, дохід та витрати. Воно спричинило також використання різних критеріїв визнання статей фінансових звітів та вибір різних баз оцінки. Це вплинуло й на обсяг фінансових звітів та розкриття в них інформації.

 

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) прагне зменшити ці відмінності шляхом гармонізації регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку та процедур, пов’язаних зі складанням і поданням фінансових звітів.