Помилка

ПОРЯДОК НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

20 червня 2017 року

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України відповідно до статті 12 Закону України «Про оцінку земель» своїм наказом від 23.05.2017 за №262 затвердило «Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення». Відповідний наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 31.05.2017 за №679/30547. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

Poryadok-normatyvnoyi-hroshovoyi-otsinky-zemel-silskohospodarskoho-pryznachennya-2017

 

 

Затверджений Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя на землях сільськогосподарського призначення.

 

Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій».

 

Сама нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 за №831 (далі – Методика).

 

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя згідно із додатком до Методики та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів (для сільськогосподарських угідь). У разі коли агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначено, застосовується норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

 

До затвердженого Порядку додаються:

 

  • показники нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим та по областях (у разі застосування статті 277 Податкового кодексу України щодо визначення ставок земельного податку від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено);

 

  • заява зацікавленої особи щодо надання даних про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки (про надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки);

 

  • витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23.05.2017 за №262 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення», на даний момент пройшов державну реєстрацію – зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 31.05.2017 за №679/30547, але не набрав чинності. Вищезазначений наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.