Помилка

ВИЗНАНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОЦІНЮВАЧ (RECOGNISED EUROPEAN VALUER – REV):

КВАЛІФІКАЦІЙНІ, ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСВІТНІ ВИМОГИ

 

17 червня 2017 року

 

Європейська група асоціацій оцінювачів TEGoVA (The European Group of Valuers Associations) – це організація, що об’єднує європейських оцінювачів. Однією з головних цілей при створенні цієї організації було запровадження спільних стандартів оцінки, які відображали б погляди професійних об’єднань в усіх країнах Європейського союзу. TEGoVA приділяє велику увагу освіті та кваліфікації оцінювачів. У 2007 році в TEGoVA була затверджена нова система єдиних європейських вимог до оцінювача нерухомості «Recognized European Valuer» (REV) – «Визнаний Європейський Оцінювач» – замість скасованої системи сертифікації «Approved by TEGoVA». Система реалізується через національні асоціації – члени TEGoVA.

 

 

Recognised-European-Valuer-REV-qualifications

 

 

Статус REV є ознакою переваги в практичній галузі оцінки нерухомості, демонструючи міжнародним і місцевим клієнтам високий кваліфікаційний рівень оцінювача, який у своїй роботі керується найсучаснішими практиками та європейськими стандартами, зазначають у TEGoVA. Літери «REV» дозволяють міжнародним інвесторам легко визначити місцевих оцінювачів, кваліфікація яких відповідає загальновизнаному європейському рівню. Це дає можливість великим і маленьким місцевим оціночним компаніям приєднатися до постійно зростаючого ринку клієнтів з числа загальноєвропейських інвесторів. Конкурентна перевага для REV оцінювачів, насамперед, полягає в їх гарантованому певному рівні освіти та наявності відповідного досвіду, які сприяють наданню професійних послуг як на глобальних так і на місцевих ринках.

 

До оцінювача, який претендує на отримання статусу «Визнаного Європейського оцінювача» (REV, TEGoVA), висуваються такі вимоги (Application Requirements):

 

 • необхідно бути практикуючим оцінювачем і повноцінним членом організації, що має членство в TEGoVA;

 

або

 

 • необхідно бути практикуючим оцінювачем в оцінної компанії, яка безпосередньо є членом національної асоціації – члена TEGoVA;

 

або

 

 • необхідно володіти комплексними повноцінними знаннями і мати професійний досвід в області теорії і практики оцінки, включаючи знання Європейських Стандартів Оцінки або (там, де це необхідно) будь-яких інших еквівалентних стандартів оцінки, визнаних TEGoVA і застосовуваних відповідно до особливостей державного регулювання.

 

Щоб отримати статус «Визнаного Європейського Оцінювача» (REV, TEGoVA), заявник повинен задовольняти вимогам цілого ряду критеріїв з числа однієї з наступних трьох категорій (Professional and Educational Requirements):

 

1. Перший альтернативний набір критеріїв

 

 • кандидат, який отримав визнаний університетський диплом або диплом післявузівської підготовки, або інший сертифікат, доречний по відношенню до оцінки активів (з урахуванням визначення відповідного університетського диплому, програми післявузівської підготовки та інших свідоцтв, доречних по відношенню до оцінки активів);

 

 • має 2 роки професійного стажу в сфері оцінки майна;

 

 • виконав і може пред’явити, щонайменше, 20 письмових звітів про оцінку, складених протягом останніх двох років (за виняткових обставин комітет по визнанню може бути задоволений меншим числом звітів);

 

 • виконує подальші вимоги, які можуть бути визнані необхідними TEGoVA.

 

2. Другий альтернативний набір критеріїв

 

 • кандидат з університетським дипломом, дипломом післявузівської підготовки або науковим ступенем, або наявністю професійної кваліфікації, яка розглядається доречною по відношенню до сфери нерухомого майна;

 

 • має 5 років професійного досвіду в сфері, пов’язаній з майном, з яких 3 роки були присвячені накопиченню професійного досвіду в області оцінки майна;

 

 • виконав і може пред’явити, щонайменше, 20 письмових звітів про оцінку, складених протягом останніх 2 років;

 

 • виконує подальші вимоги, які можуть бути визнані необхідними відповідною національною асоціацією – членом TEGoVA.

 

3. Третій альтернативний набір критеріїв

 

 • кандидат без університетського диплому, диплому про післявузівську підготовку або наукового ступеня та іншої доречної освітньої або професійної кваліфікації;

 

 • має 10-річний професійний досвід в сфері майна, з яких принаймні 3 роки повинні бути присвячені набуттю професійного досвіду в сфері оцінки майна;

 

 • виконав і може пред’явити, щонайменше, 20 письмових звітів про оцінку, складених протягом останніх 2 років;

 

 • виконує подальші вимоги, які можуть бути визнані необхідними відповідною національною асоціацією – членом TEGoVA.

 

Після отримання статусу REV, він може використовуватися оцінювачем протягом п’яти років, після чого даний статус повинен бути відновлений. Визнаний Європейський Оцінювач (REV, TEGoVA), зобов’язаний щорічно підвищувати свою кваліфікацію (не менше 20 годин на рік), дотримуватися кодексу етики і мати дозвіл на здійснення практичної діяльності з оцінки в тих країнах, де професія оцінювача підлягає регулюванню.

 

Наостанок зазначимо, що з 2011 року в TEGoVA затверджено нові мінімальні освітні стандарти для своїх членів – Minimum Educational Requirements (MER), які в рамках конкретних предметних напрямків згруповані в три рівні знань, що висуваються до оцінювача:

 

 • розуміння;

 

 • загальний рівень знань;

 

 • поглиблений рівень знань.