Помилка

ГРАФІКИ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧІВ

НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ

 

16 січня 2017 року

 

Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України підготовлені графіки проведення навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, кваліфікаційних іспитів оцінювачів та проведення навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів у першому півріччі 2017 року.

 

 

charts-education-and-training-of-appraisers-for-the-first-half-2017

 

 

Одним з напрямів державного регулювання оціночної діяльності, яке здійснює Фонд державного майна України є забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів та контроль за їх додержанням.

 

Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України (станом на 03.01.2017 відповідні угоди про співробітництво мають 17 навчальних закладів з Києва, Одеси, Харкова, Дніпра, Львова та Полтави).

 

Право на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача мають фізичні особи, які мають закінчену вищу освіту, пройшли навчання за програмою базової підготовки та стажування (графік проведення навчання за програмою базової підготовки оцінювачів у першому півріччі 2017 року).

 

Після успішного проходження стажування, складання звітів про оцінку майна за спеціалізаціями оцінки, за якими проходило стажування, або навчальних звітів, а також отримання позитивної рекомендації від керівника стажування, особа складає кваліфікаційний іспит на отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (графік проведення кваліфікаційних іспитів оцінювачів у першому півріччі 2017 року).

 

Кваліфікаційне свідоцтво видається Фондом державного майна України спільно з навчальним закладом, на базі якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії.

 

Після отримання кваліфікаційного свідоцтва та включення інформації про особу до державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, оцінювачі зобов’язані кожні два роки проходити навчання за курсом підвищення кваліфікації (графік проведення навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів у першому півріччі 2017 року). Невиконання цієї умови призводить до зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

 

Нагадаємо, що навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів здійснюється відповідними навчальними закладами згідно тематичних планів та програм, затверджених Фондом державного майна України за наступними напрямами та спеціалізаціями оцінки майна:

 

  • МФ – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»: 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів», 1.4. «Оцінка літальних апаратів», 1.5. «Оцінка судноплавних засобів», 1.6. «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність»;

 

  • ЦМК – «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».

 

Членам «Всеукраїнської Асоціації Фахівців Оцінки» для вирішення питань організації та проведення навчання та підвищення кваліфікації у 2017 році можна звертатися до виконавчого директора АФО Городник Алли Григорівни за телефонами головного офісу (044)502-23-54 та (067)238-30-77.