Помилка

ОЦІНКА ЗНОСУ БУДІВЕЛЬ: МОДЕЛЬ ТІМАНА І ЇЇ УЗАГАЛЬНЕННЯ

 

18 травня 2016 року

 

Стаття доктора економічних наук Смоляка Сергія Абрамовича. У статті розглядається модель, запропонована в 1970 році німецьким оцінювачем Мартіном Тіманом для оцінки зносу будівель. Наводиться обґрунтування цієї моделі за допомогою методу дисконтування грошових потоків. Досліджується вплив терміну служби і ставки дисконтування на динаміку коефіцієнтів зносу і рентних мультиплікаторів.

 

 

Assessment-of-depreciation-of-buildings

 

 

Матеріали опубліковані науковою електронною бібліотекою CyberLeninka, яка побудована на парадигмі відкритої науки (Open Science), основними завданнями якої є популяризація науки і наукової діяльності, громадський контроль якості наукових публікацій, розвиток міждисциплінарних досліджень, сучасного інституту наукової рецензії та підвищення рівня цитування наукових робіт.

 

У статті розглядається модель, запропонована в 1970 році німецьким оцінювачем Мартіном Тіманом для оцінки зносу будівель. Наводиться обґрунтування цієї моделі за допомогою методу дисконтування грошових потоків. Досліджується вплив терміну служби і ставки дисконтування на динаміку коефіцієнтів зносу і рентних мультиплікаторів. Доводиться, що при урахуванні інфляції, податків на прибуток і майно в моделі Тімана змінюється тільки ставка дисконтування. Обґрунтовується некоректність деяких аналітичних методів, що використовуються в даний час для оцінки зносу будівель.

 

 

ЧИТАТИ СТАТТЮ

 

button-download-green Оцінка зносу будівель: Модель Тімана і її узагальнення. Частина 1

 

button-download-green Оцінка зносу будівель: Модель Тімана і її узагальнення. Частина 2