Помилка

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОЦІНКИ В СВІТІ.

ЧАСТИНА 4: СТАНДАРТИ USPAP

 

04 травня 2016 року

 

Американський Фонд Оцінки (The Appraisal Foundation) – організація, що регулює професійну оціночну діяльність на території США. Центральний офіс Фонду знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Організація розробляє і впроваджує єдині стандарти та кваліфікаційні вимоги для оцінювачів нерухомості, а також надає рекомендації щодо практики використання визнаних методик оцінки для всіх ліцензованих оцінювачів.

 

 

USPAP-Standards-2016-2017

 

 

Основна робота Американського Фонду Оцінки спрямована на постійний розвиток оціночної професії та її адаптацію в часі до нових умов, шляхом розробки єдиних стандартів і кваліфікаційних вимог, виконання яких гарантувало б незалежність, послідовність та об’єктивність практикуючих оцінювачів.

 

У 1986 році дев'ять провідних професійних оціночних організацій зі Сполучених Штатів Америки та Канади в умовах існуючої на той момент економічної кризи сформували спеціальний Комітет по Єдиних стандартах професійної оціночної практики (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, USPAP). У 1987 році цим Комітетом було засновано Американський Фонд Оцінки (The Appraisal Foundation) з метою імплементації USPAP як загальноприйнятих оціночних стандартів в Сполучених Штатах. У 1989 році Конгрес США прийняв Закон про реформу фінансових інститутів, відповідно до якого Фонд був визнаний на державному рівні.

 

На сьогоднішній день у Фонду немає своїх так званих рядових членів (membership), оскільки він складається з інших організацій. З Фондом також в тій чи іншій мірі афілійовані кілька організацій-спонсорів і консультативних рад, понад вісімдесят організацій, корпорацій та урядових установ.

 

Єдині стандарти професійної оціночної практики (USPAP) є загальновизнаними етичними та практичними стандартами оціночної професії в Сполучених Штатах. USPAP вперше були прийняті Конгресом США в 1989 році і, станом на сьогоднішній день, містять практичні і методичні рекомендації відносно всіх видів оціночних послуг. USPAP оновлюються кожні два роки.

 

Деяким аналогом USPAP, чинним на території Канади, є Канадські єдині стандарти професійної оціночної практики (Canadian Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, CUSPAP).

 

 

ДОДАТКИ: