Помилка

РЕЦЕНЗУВАННЮ ПІДЛЯГАЄ ЛИШЕ ЗВІТ ПРО ОЦІНКУ МАЙНА

 

21 квітня 2016 року

 

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» отримала лист Департаменту управління ризиків Національного банку України №12-0004/24101 від 22.03.2016 з проханням здійснити рецензування звіту про оцінку ринкової вартості цілісного майнового комплексу по виробництву безалкогольних напоїв ПрАТ «ЕРЛАН», виконаного ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» (PwC). У свою чергу, АФО направило до НБУ свої роз’яснення щодо причин неможливості проведення такого рецензування.

 

 

Licensing-is-subject-only-to-report-on-the-assessment-of-property-1

 

 

У своєму листі до Департаменту управління ризиків Національного банку України Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки» звертає увагу, зокрема, на те, що згідно статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 за №2658-ІІІ рецензуванню підлягає лише Звіт про оцінку майна. В статті 12 цього ж Закону стверджується, що Звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності.

 

Таким чином, рецензуванню згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» підлягає лише Звіт про оцінку майна, тобто його оригінал, і в жодному разі не ксерокопії витягу з нього.

 

 

Licensing-is-subject-only-to-report-on-the-assessment-of-property-2

Licensing-is-subject-only-to-report-on-the-assessment-of-property-3