Помилка

СЕРГІЙ ПУЗЕНКО: ПРОЕКТ «НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ ОЦІНКИ 1»

(ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ)

 

13 квітня 2016 року

 

До уваги оціночної спільноти пропонується для подальшого обговорення авторський проект «Національного стандарту оцінки 1», підготовлений виключеним заслуженим оцінювачем УТО Пузенко Сергієм Олександровичем (MRICS). Передбачається, що даний стандарт оцінки разом із Міжнародними стандартами оцінки застосовуватиметься на території України під час проведення оцінки у відповідності до Законів України «Про оцінку майна…» та «Про оцінку землі», а також під час проведення експертизи вартості у відповідності до Закону України «Про судову експертизу».

 

 

Sergey-Puzenko-Project-National-Standard

 

 

Представлений авторський проект національних стандартів містить вступну частину, в якій коротко окреслюється сфера застосування даних стандартів, а також можливі наслідки порушення їх вимог, якщо такі дії завдають збитків професійній оціночній спільноті або можуть викликати недовіру користувачів оцінки до оціночних послуг.

 

Сам проект «Національного стандарту оцінки 1» включає в себе чотири основні розділи. У першому розділі «Загальні положення» розкривається зміст таких понять як «оцінка», «наявна ринкова інформація», «інформація про об’єкт оцінки», а також «припущення». У другому розділі «Загальні економічні поняття та концепції» розкривається зміст понять «ціна», «вартість», «ринок», «оцінювач», «корисність», дається визначення та класифікація основних баз оцінки та обєктів оцінки, описується принцип найкращого та найбільш ефективного використання, розкривається суть зносу та знецінення об’єкта оцінки у часі, описуються основні підходи до оцінки та їх ієрархія. Третій розділ «Порядок проведення оцінки та вимоги до звіту з оцінки» описує послідовність оціночних процедур, склад відомостей для визначення завдання на оцінку, а також вимоги до звіту про оцінку. Останній четвертий розділ «Рецензування звітів з оцінки» розкриває суть неупередженого розгляду звіту про оцінку іншим оцінювачем (оцінювачами), що має кваліфікацію, знання та досвід оцінки майнових прав, подібних до тих, що оцінювалися у звіті.

 

 

ДОДАТКИ: